Laatste nieuws:

_____________________

Afwezigheidsbriefjes

Hieronder vindt u een document met 4 afwezigheidsbriefjes.

Deze briefjes mogen enkel gebruikt worden om een afwezigheid wegens ziekte te wettigen, waarbij geen medisch attest vereist is.

Voor volgende afwezigheden is een medisch attest vereist:

- afwezigheden van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen;

- de 5de korte afwezigheid van 1, 2 of 3 opeenvolgende kalenderdagen en elke volgende afwezigheid;

- elke afwezigheid tijdens examens of de dag voor de proefwerkenreekstijdens sportdagen en studiereizen.