Laatste nieuws:

_____________________

Algemene info

Zo, daar ben je dan !

Jij wordt een van de nieuwe gezichten
in onze school.

Het KTA heeft je net een vorstelijk welkom geheten - niet via een zware, vergrendelde schoolpoort, maar langs een statige, met bomen afgezoomde oprijlaan.

Het KTA vormt dan ook een open campus in de Rijselstraat, en dat is symbolisch voor het doorzichtige beleid dat de school voert binnen de krijtlijnen van het schoolreglement.
Inderdaad, orde en stiptheid zijn voor ons geen loze woorden.

Eerstegraadsleerlingen verzamelen op de kleine speelplaats, tweede- en derdegraadsleerlingen op de grote speelplaats. Na het belsignaal ga je naar het lokaal waar je het volgende uur les hebt.

Onze lesuren

Voormiddag
08.25 - 09.15 u.
09.15 - 10.05 u.
Pauze
10.20 - 11.10 u.
11.10 - 12.00 u.
12.00 - 12.50 u. (optioneel)

Namiddag
13.00 - 13.50 u.
13.50 - 14.40 u.
Pauze
14.55 - 15.45 u.
15.45 - 16.35 u.

Vrije tussenuren (b.v. door afwezigheid van een leerkracht) worden zoveel mogelijk vermeden. Je opvoed(st)er zal altijd proberen een voor jou gunstige regeling uit te werken. Als dit niet lukt is er verplichte studie.

Er wordt les gegeven in ruime, luchtige lokalen met moderne leermiddelen. Technische en praktijkleerkrachten maken zich sterk om de leerlingen, naast de basisvaardigheden eigen aan elk vak, ook allerlei nieuwe technologieën te leren kennen.
De huurboeken en werkboeken bestel je bij Standaard Boekhandel.  Sommige leermiddelen dienen individueel aangekocht te worden.

Het te gebruiken materiaal, eventueel materieel, alsook de persoonlijke beschermingsmiddelen worden via centrale aankopen voor leerlingen geregeld, en verkocht tegen een redelijke prijs. Ook eenvormige turn- en werkkledij moet op school aangeschaft worden. Een prijsberekening wordt overgemaakt bij inschrijving.

De laatstejaars lopen gedurende 2 weken een ervaringsgerichte stage in een bedrijf om de "werkvloer" concreet te leren kennen.
De leerkrachten algemene vakken hebben, naast kennisoverdracht, ook aandacht voor de ontwikkeling tot kritische en mondige burgers.

 

Op het leerlingensecretariaat wordt alle administratie geregeld door de jou toegewezen opvoed(st)er: studietoelagen, ziekte- en schoolattesten, terugbetaling van abonnementen, schoolongevallen, enz...

Voor probleemsituaties kun je altijd terecht bij die opvoed(st)er, bij je klastitularis, of het leerlingbegeleidingsteam.

Hoe de school verder gestructureerd is en welke afspraken gelden, vind je beschreven in het schoolreglement. Regels zijn wegwijzers. Ze bieden je het noodzakelijke houvast om optimaal te functioneren binnen een leef- en werkgroep.