Laatste nieuws:

_____________________

Nieuws

Sinterklaasfeest voor kansarme kinderen

De leerkrachten levensbeschouwing motiveren de leerlingen om zich 1 maal per jaar in te zetten voor een humanitair doel.

Dit jaar organiseren we een Sinterklaasfeest voor kansarme kinderen uit regio Brugge. Op 4 december zullen in onze refter ongeveer 100 kinderen en hun ouders warm verwelkomd worden door de Sint en zijn pieten. Tijdens de namiddag zullen de leerlingen van 5 BIO-ESTETHIEK de kinderen maquilleren, terwijl de leerlingen van 5 VERZORGING met de kinderen en hun ouders zullen knutselen, liedjes en dansjes aanleren, speculaas maken enzoverder. De buikjes worden gevuld met chocolademelk en pannenkoeken. De namiddag wordt afgerond met een bezoekje aan Sint en de pieten die aan alle brave kinderen een geschenkje zullen geven.

Om voor dit goede doel geld in te zamelen, zullen de leerkrachten levensbeschouwing binnenkort (sinten-)snoep verkopen. Leerlingen en leerkrachten zullen de kans krijgen om tijdens de pauze in de put hun voorraad in te slaan. Laat je gaan.

Dit initiatief komt er op voorstel van de vzw SOVEKO, een Brugse sociale verhuurmaatschappij.

Wij danken van harte de leerkrachten VERZORGING ene BIO-ESTHETIEK voor hun medewerking aan het project.