Laatste nieuws:

_____________________

Directeur personeel D. Antoine

Een kwaliteitsvolle school wordt gedragen door een professioneel, gedreven, goed geschoold (opgeleid in hogescholen en universiteiten) en vakbekwaam personeel.
Ik ben dan ook fier op ons goed geolied team dat het fundament vormt van het KTA Brugge.
Iedereen, van onderhoudsploeg, leerkrachten tot topsporttrainers, zet zich dagelijks in om uw kinderen degelijk onderwijs te geven en hen op te voeden tot volwaardige jongvolwassenen. Wij hebben bijzondere aandacht voor het goed functioneren van ons personeel.
Vandaar dat wij een bepaalde strategie hebben uitgestippeld om hen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Vooreerst is er de lerarenmentor. Hij staat fulltime in voor het begeleiden van leerkrachten. Dat houdt onder meer in dat hij de nieuwe leerkrachten opvangt en wegwijs maakt in het labyrint van regels en afspraken, hen coacht zowel didactisch als pedagogisch. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de leerkrachten, hun steun en toeverlaat.
Er is ook een nascholingsplan voor leraren. Dat betekent dat zij zich regelmatig moeten bijscholen om hun vak up - to - date te houden. Op die manier ontstaat er ook een interactie met het bedrijfsleven. Vaak gebeurt het dat leerlingen worden aangesproken om in een bepaald bedrijf te komen werken zodra ze hun diploma hebben behaald.

Verder hebben we ook aandacht voor knelpuntberoepen als administratief bediende, drukker en drukafwerker, elektricien, schilder en schilderdecorateur, metaalbewerker, onderhoudsmecanicien, bejaardenverzorg(st)er…

Onze leerkrachten bieden over de middag of na de schooluren bijlessen aan voor leerlingen met een gebrek aan inzicht voor een bepaald vak. Leerlingen die te weinig studeren worden met een taak naar de avondstudie verwezen. Zo blijven de leerkrachten met een ongekend dynamisme hun leerlingen stimuleren om hen grondig voor te bereiden op de “grotemensenwereld”.

Er is ook een voltijdse medewerker “pedagogische vernieuwing”. Dat wil zeggen dat alle vernieuwingen op onderwijskundig vlak (integrale kwaliteitszorg, vakoverstijgende eindtermen, doorlichting, vernieuwde leerplannen, leerlingenbegeleiding…) gecommuniceerd en overlegd worden met het personeel.
Mee zijn met de nieuwste tendensen is hier een vanzelfsprekendheid.
Kortom het KTA staat voor:

Kwaliteit
Techniek en sport
Anders (een trendsetter)

Van harte, vanwege het team
D. Antoine
Directeur Personeel