Laatste nieuws:

_____________________

Nuttige Inlichtingen

Begin schooljaar

De school start op vrijdag 1 september 2017

·        Voor het eerste en tweede jaar om 8.25 tot 12 u. (halve dag aanwezigheid)

·        Voor het derde jaar om 09.00 tot 12.00 u. (halve dag aanwezigheid)

·        Voor het vierde jaar om 09.30 tot 12.00 u. (halve dag aanwezigheid)

·        Voor het vijfde jaar om 13.00 tot 16.35 u. (halve dag aanwezigheid)

·        Voor het zesde jaar om 13.30 tot 16.35 u. (halve dag aanwezigheid)

·        Voor het zevende jaar om 14.00 tot 16.35 u. (halve dag aanwezigheid)

Op 1 september is de refter gesloten.

 

Maandag 4 september start het gewone lesrooster. Voor de leerlingen van 1A en 1B start een projectweek. Meer informatie over de projectweek ontvangt u eind augustus.

 

Lesuren: de lessen zijn als volgt vastgesteld:

 

Naargelang het lesrooster:

van 08.25 tot 12.00 u.        ofwel                van 08.25 tot 12.50 u.

van 13.00 tot 16.35 u.                                van 13.50 tot 16.35 u.

 

In de voor- en namiddag bij het eerste belsignaal (8.15 u. / 12.50 u.) gaan alle leerlingen zelfstandig naar de klas. De leerkracht begint de les respectievelijk om 8.25 u. of 13.00 u. stipt.

 

Betalingen

Alle onkosten worden gefactureerd. Domiciliëring is ook mogelijk.

 

Schriften

Het is aangeraden geen schriften vooraf te kopen. De leerkrachten zullen de eerste lesweek aan de leerlingen mededelen welk gerief (kaften, schriften, tekengerei, enz.) er moet worden aangekocht.

 

Basispakket €35

Het basispakket omvat 2 cursusblokken, administratieve onkosten, gebruik van softwareprogramma’s (Smartschool, Windows 10, Office en McAfee Anti Virus) zowel op school als thuis.

De handleiding om de softwareprogramma’s Windows 10, Office en McAfee Anti Virus te installeren, vindt u terug op de startpagina van smartschool en dit vanaf de eerste lesweek.

 

Huur- en werkboeken

Het bestellen van huur- en werkboeken wordt uitbesteed aan Studieshop. De bestelling dient u zelf te plaatsen voor 15 juli via de website www.studieshop.be. De factuur en de boeken worden thuis geleverd.

 

Werkkledij

Voor bepaalde afdelingen is er werkkledij vereist (zie onkosten).

Het werkpak en de stofjas moeten regelmatig worden gereinigd.

 

Sportkledij

De eerste schooldag ontvangen de nieuwe leerlingen een turn-T-shirt. Dit is een zwart T-shirt met een groen logo van de school (€ 18).

De sportbroek kan niet op school worden aangekocht. De leerlingen moeten zelf zorgen voor een zwarte legging of zwarte kniebroek.

Specifieke sportkledij voor de sportafdelingen: zie onkosten.

 

Sportschoenen

Witte of kleurvaste zool (uitsluitend te gebruiken tijdens de les lichamelijke opvoeding).

 

Huur kastje

Bij de inschrijving is er een mogelijkheid om een kastje te huren. Op 1 september ontvangen de leerlingen hun sleuteltje.

       € 20 = € 10 huur + € 10 waarborg

 

Middagmaal

Prijzen maaltijden:

 

warme maaltijd (met soep en dessert) € 4.50            

sportmaaltijd                                          € 5.75              

vegetarische schotel                                € 4.50              

koude schotel - pastaschotel                   € 4.50

belegd broodje                                        € 3.00

soep en dessert                                      € 1.50

soep                                                         € 0.80

dessert                                                    € 0.80

De leerlingen ontvangen een maaltijdkaart bij de aanvang van het schooljaar. De betaling van de maaltijden gebeurt via een overschrijving. De factuur wordt meegegeven met uw zoon/dochter bij het begin van de volgende maand.

 

Schoolreglement

Het huidig schoolreglement kunt op volgend webadres per thema vinden: 

schoolreglement KTA Brugge   

Daar kunt u een afdrukbare versie downloaden.

 

Communicatie naar de ouders

Alle communicatie (bv. uitnodiging voor het oudercontact, afwezigheid van uw zoon/dochter) wordt verstuurd naar uw smartschool en/of uw persoonlijk e-mailadres. De papieren schoolagenda wordt voor iedereen vervangen door een elektronische agenda op smartschool. Lessenrooster, taken, toetsen, punten dagelijks werk en examens vindt u terug op smartschool.

Om toegang te krijgen tot smartschool ontvangen de leerlingen en de ouders begin september een account.

 

Infoavond 1ste graad

Op vrijdag 25/08/2017 om 17.00 u. is er een infoavond voor alle nieuwe leerlingen van het 1ste en het 2de leerjaar van de 1ste graad en hun ouders.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·        Sportmaaltijd: warme maaltijd, soep en dessert + saladbar + extra porties koolhydraten

·        Sportmaaltijd: enkel voor topsport- en sportleerlingen

·        Bij de inschrijving kan er gekozen worden voor de sportmaaltijd € 5.75. Deze keuze is vrijblijvend. De leerlingen hoeven niet elke dag een sportmaaltijd te nemen.

·        Voor de internen die een sportmaaltijd wensen, wordt er bovenop de dagprijs (warme maaltijd € 4.50) extra € 1.25 aangerekend.