Laatste nieuws:

_____________________

___________________________________________________________________________________

Rijbewijs op School

Dankzij toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt kregen vanaf het schooljaar 2008-2009 alle secundaire scholen in Vlaanderen de kans om deel te nemen aan het project "RIJBEWIJS OP SCHOOL", een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in samenwerking met rijscholen, erkende rijinstructeurs en examencentra.

Ook het KTA Brugge neemt aan deze actie deel!
De leerlingen van 5, 6 & 7 ASOKSOTSO, BSO & leerlingen uit het DBSO (geboren in 2000 of vroegerkunnen de cursus volgenalsook alle laatstejaarsleerlingen.

De leerlingen van 5 & 6 ASOKSO en TSO volgen de cursus "Rijbewijs op School" gedurende telkens 4 woensdagnamiddagen.
De leerlingen van 5, 6 &7 BSO & DBSO volgen de cursus "Rijbewijs op School" gedurende telkens 5 maandagavonden.
De theorielessen worden gegeven door een gebrevetteerde  instructeur verbonden aan een officiële rijschool.

De kostprijs voor het volgen van de lessen, het afleggen van het examen en de toegang tot het online leerplatform bedraagt 20 euro.