Laatste nieuws:

_____________________

___________________________________________________________________________________

Lessen?

 

Wanneer gaan de lessen door?

De lessen zullen starten na de kerstvakantie

·         De lessen voor leerlingen van ASO/TSO/KSO gaan door op woensdagnamiddag van 13u20 – 15u00 in lokaal 47 (groep 2)

·         De lessen voor leerlingen  BSO en DBSO gaan door op dinsdagavond telkens van 17u00 – 18u40 in lokaal 47 (groep 1)

·         ASO/TSO/KSO  woensdag 17/01/2018 – 24/01/2018 – 31/01/2018 – 07/02/2018

·         BSO/DBSO dinsdag 09/01/2018 - 16/01/2018 – 23/01/2018 – 30/01/2018 – 06/02/2018

Hoeveel lessen zijn er?

Voor leerlingen van ASO/TSO/KSO zijn er 4 lesdagen (8 uren)

Voor leerlingen van BSO en DBSO zijn er 5 lesdagen (10 uren)

Wat moet ik doen als ik niet aanwezig kan zijn op een les?

Een wettige afwezigheid kan enkel onder volgende normen en dient hiervoor een bewijs afgegeven te worden aan de

organisator van Rijbewijs Op School (Dhr. Borremans)

·         afwezigheid om medische reden (met doktersattest!);

·         topsportstatuut (met attest van de sportfederatie);

·         uitsluiting wegens tuchtprobleem (met tuchtdossier);

·         het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant;

·         de oproeping of dagvaarding voor een rechtbank;

·         de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;

·         het onderworpen zijn aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg;

·         feestdagen inherent aan de door de Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling;

·         het afleggen van proeven voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;

·         leerlingen die zetelen in de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Vlaamse scholierenkoepel.

Opgelet! Stages en SVS-activiteiten zijn niet wettig, je dient dus voorrang te geven aan de lessen en je stage op een ander moment in te halen.

Hou hier rekening mee en check je planning alvorens in te schrijven.

Waar vind ik cursusmateriaal?

Je kan het lesmateriaal elektronisch terugvinden op www.rijbewijsopschool.be daar kan je met je paswoord

inloggen op het leerplatform vanaf de eerste lesdatum.