Het KTA is samen sterk!


Welkom op de website van het Centrum Leren en Werken van het KTA Brugge.

Het deeltijds onderwijs biedt een unieke leerweg met het oog op het behalen van een getuigschrift, certificaat of zelfs een diploma secundair onderwijs.
Ons centrum heeft een eigen, specifieke werking en wij voorzien een breed aanbod aan kwaliteitsvolle en zinvolle opleidingen, zowel in de zachte als de harde sector.

Zoals de naam het zegt, draait het binnen ons centrum rond leren én werken. We streven naar de ideale balans tussen leren en werken met een speciaal voor jou uitgestippeld individueel traject waarin je optimaal begeleid wordt, zowel de twee dagen op school als de overige dagen.

We streven voor elke leerling een voltijds engagement na waarin je naast een algemene vorming een volwaardig beroep aanleert en daar ervaring in opdoet. Onze ultieme doelstelling is om zoveel mogelijk leerlingen toe te leiden naar de arbeidsmarkt en hen te helpen uitgroeien tot zelfstandige, sociale en weerbare volwassenen, die goed functioneren en actief participeren in onze maatschappij. 

Wist je dat..
  • Onze sterkte is: Leren op maat, werken aan de toekomst.
  • Wij een warme school zijn waar elke leerling meetelt.
  • Onze jarenlange ervaring zorgde voor heel wat succesverhalen
  • Je naast de twee dagen les een individueel traject volgt. Dat kan reguliere tewerkstelling zijn maar ook een aanloopfase zijn als je nog niet arbeidsrijp bent.
  • Je les krijgt in kleine klasgroepen.
  • Er in onze school ook ingezet wordt op persoonlijkheidsvorming en op professionele attitudes via het SODA-attest.
  • Je intensief geholpen wordt bij het zoeken naar werk.
  • Elke leerling bij ons individueel begeleid wordt om zijn/haar beste kansen te kunnen creëren.
  • Je kunt overstappen van de 2e naar de 3e graad of van de 3e graad naar het 7e jaar in het midden van het schooljaar als je de doelstellingen behaald hebt? 
Iets voor jou? Neem gerust een kijkje op onze website en hopelijk tot binnenkort!
 

 

STUDIO KTA - aflevering Centrum Leren en Werken

Waarom CLW?

Niet altijd loopt een schoolloopbaan van een leien dakje. Vele leerlingen zijn het voltijds onderwijs (school)moe, sommigen willen meer de handen uit de mouwen steken, anderen willen extra ondersteuning en begeleiding of leren in kleinere klasgroepen.
In het centrum deeltijds onderwijs hebben we reeds jarenlang ervaring. We helpen je om weer plezier te scheppen in leren. Wij zetten jou op weg naar werk en kunnen samen een traject op poten zetten dat uitzicht geeft op een attestering.
Het CLW is een heel interessante combinatie van leren en werken: Jongeren tussen 15 en 25 jaar kunnen zich niet alleen werkend bekwamen in hun beroep maar bovendien getuigschriften, certificaten en zelfs het diploma secundair onderwijs behalen. Uiteraard engageert het centrum zich om, samen met de jongere, een traject op maat uit te stippelen waarbij tewerkstelling centraal staat en toekomstperspectieven biedt.
Voor jongeren die nog niet arbeidsrijp zijn, hebben we de aanloopfase. In de aanloopfase wordt gewerkt aan je arbeidsrijpheid via vormingen en stages. Wij hebben steeds oog voor de noden van de leerlingen waardoor we proberen om de leerling weer goesting te doen krijgen in school.
Ons motto is: leren op maat, werken aan de toekomst!
Inschrijven
Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiding begeleidt jou in stappen te zetten naar werk. Door de nauwe begeleiding en opvolgen wordt een zo passend mogelijk traject voor de leerling uitgestippeld.

De trajectbegeleiding onderhoudt de contacten met de werkgever.

Leerlingenbegeleiding

Op onze school ben je geen nummer maar een leerling die we proberen zich goed te laten voelen op school.

Een gesprek dat oplucht, vragen, problemen, afwezigheden enz. hiervoor kan je steeds terecht bij onze leerlingenbegeleiding.
 

Sarah Cool
Leerlingenbegeleidster


Sarah Cool