Het KTA is samen sterk!

Welkom bij het Centrum Leren en Werken van het KTA Brugge.

Duaal leren biedt een unieke leerweg met het oog op het behalen van een getuigschrift, beroepskwalificatie of zelfs een diploma secundair onderwijs.
Ons centrum heeft een eigen, specifieke werking en wij voorzien een breed aanbod aan kwaliteitsvolle en zinvolle opleidingen, zowel in de zachte als de harde sector.

In ons centrum draait het rond leren én werken. We streven naar de ideale balans tussen leren en werken met een speciaal voor jou uitgestippeld individueel traject waarin je optimaal begeleid wordt, zowel de twee dagen op school als de overige dagen.

We streven voor elke leerling een voltijds engagement na waarin je naast een algemene vorming een volwaardig beroep aanleert en daar ervaring in opdoet. Onze ultieme doelstelling is om zoveel mogelijk leerlingen toe te leiden naar de arbeidsmarkt en hen te helpen uitgroeien tot zelfstandige, sociale en weerbare volwassenen, die goed functioneren en actief participeren in onze maatschappij.

 

Modernisering / transitie?

Gedurende de modernisering van het secundair onderwijs ondergaat het centrum leren en werken een transitie naar duaal leren. Dit wil zeggen dat op termijn alle opleidingen deeltijds beroepssecundair onderwijs zullen vervangen worden door een duale variant. In het schooljaar 2022-2023 onderging de 2de graad deze transitie. Vanaf schooljaar 2023-2024 bieden wij ook in de 3de graad enkel nog duale opleidingen aan. 
De toelatingsvoorwaarden voor onze opleidingen worden bepaald door de overheid.

Zowel voor leren en werken, als duaal leren, blijft het basisprincipe hetzelfde. De jongere komt 2 dagen in de week naar school en daarnaast worden de andere dagen van de week ingevuld met verschillende soorten trajecten. Binnen duaal leren is het wel de bedoeling om zo snel mogelijk een OAO (= betaalde tewerkstelling) te bemachtigen. Alle nodige informatie kan bekomen worden tijdens een gesprek met de coördinator. Een afspraak kan doorheen gans het schooljaar gemaakt worden. 

Hieronder kunt u een overzicht zien van onze werkwijze voor de 2de graad in duaal leren:

Waarom CLW?

LEREN op maat & WERKEN aan je toekomst
 • Wil je niet langer 5 dagen in de week naar school?
 • Wil je ervaringsgericht werken?
 • Wil je een leerling zijn en geen nummer?
 • Ben je tussen 15 en 25 jaar oud?
Dan is duaal leren misschien wel iets voor jou!
Inschrijven
Wist je dat...
 
 • Onze sterkte is: leren op maat, werken aan de toekomst.
 • Wij een warme school zijn waar elke leerling meetelt, je bent geen nummer.
 • Onze jarenlange ervaring zorgde voor heel wat succesverhalen.
 • Je naast de twee dagen les een individueel voor jou uitgestippeld traject volgt. 
 • Je les krijgt in kleine klasgroepen.
 • Je intensief geholpen wordt bij het zoeken naar werk.
 • Elke leerling bij ons individueel begeleid wordt om zijn/haar beste kansen te kunnen creëren.Iets voor jou? Neem gerust een kijkje op onze website en hopelijk tot binnenkort!