Nederlands voor anderstaligen

Sommige anderstalige nieuwkomers kunnen na de OKAN nog niet voldoende Nederlands om mee te volgen in het reguliere onderwijs. Deze leerlingen kunnen bij ons terecht.

Wij bieden aangepaste lessen voor leerlingen die het Nederlands nog niet genoeg beheersen om de lessen PAV mee te volgen. Op die manier kunnen anderstalige leerlingen hun Nederlands bijschaven en tegelijk een beroep leren en werken.

Tijdens de lessen Nederlands leren de leerlingen waar mogelijk ook andere vaardigheden zoals rekenen, met een atlas werken, met de computer werken, etc. Deze vaardigheden hebben de leerlingen immers ook nodig om PAV te kunnen volgen.
 
een gezond ontbijt in de klas

een gezond ontbijt in de klas

met de leerlingen PAV in Brussel

met de leerlingen PAV in Brussel

op uitstap in Brugge

op uitstap in Brugge

op uitstap in Rijsel

op uitstap in Rijsel

Waarom CLW?

Niet altijd loopt een schoolloopbaan van een leien dakje. Vele leerlingen zijn het voltijds onderwijs (school)moe, sommigen willen meer de handen uit de mouwen steken, anderen willen extra ondersteuning en begeleiding of leren in kleinere klasgroepen.
In het centrum deeltijds onderwijs hebben we reeds jarenlang ervaring. We helpen je om weer plezier te scheppen in leren. Wij zetten jou op weg naar werk en kunnen samen een traject op poten zetten dat uitzicht geeft op een attestering.
Het CLW is een heel interessante combinatie van leren en werken: Jongeren tussen 15 en 25 jaar kunnen zich niet alleen werkend bekwamen in hun beroep maar bovendien getuigschriften, certificaten en zelfs het diploma secundair onderwijs behalen. Uiteraard engageert het centrum zich om, samen met de jongere, een traject op maat uit te stippelen waarbij tewerkstelling centraal staat en toekomstperspectieven biedt.
Voor jongeren die nog niet arbeidsrijp zijn, hebben we de aanloopfase. In de aanloopfase wordt gewerkt aan je arbeidsrijpheid via vormingen en stages. Wij hebben steeds oog voor de noden van de leerlingen waardoor we proberen om de leerling weer goesting te doen krijgen in school.
Ons motto is: leren op maat, werken aan de toekomst!
Inschrijven
Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiding begeleidt jou in stappen te zetten naar werk. Door de nauwe begeleiding en opvolgen wordt een zo passend mogelijk traject voor de leerling uitgestippeld.

De trajectbegeleiding onderhoudt de contacten met de werkgever.

Leerlingenbegeleiding

Op onze school ben je geen nummer maar een leerling die we proberen zich goed te laten voelen op school.

Een gesprek dat oplucht, vragen, problemen, afwezigheden enz. hiervoor kan je steeds terecht bij onze leerlingenbegeleiding.
 

Sarah Cool
Leerlingenbegeleidster


Sarah Cool