Ons team

Coördinator
Dayle Kyndt
Dayle
Kyndt
Coördinator
dkyndt@ktabrugge.be
Leerlingenbegeleiding
Sarah Cool
Sarah
Cool
Leerlingenbegeleider
scool@ktabrugge.be
Joyce Huys
Joyce
Huys
Stagiair
joyce.huys@student.howest.be
Trajectbegeleiding
Laurens Dewagter
Laurens
Dewagter
Trajectbegeleider
ldewagter@ktabrugge.be
Joline Soete
Joline
Soete
Trajectbegeleider
jsoete@ktabrugge.be
Irene Wuytens
Irene
Wuytens
Trajectbegeleider
irenewuytens@hotmail.com
Leerkrachten
Anja  Tyvaert
Anja
Tyvaert
Leerkracht PAV
atyvaert@ktabrugge.be
Charlotte Valcke
Charlotte
Valcke
Leerkracht PAV
cvalcke@ktabrugge.be
Julie Watelle
Julie
Watelle
Leerkracht PAV & Engels
jwatelle@ktabrugge.be
Frédérique Van Severen
Frédérique
Van Severen
Leerkracht PAV
fvanseveren@ktabrugge.be
Eva Kusters
Eva
Kusters
Leerkracht PAV
ekusters@ktabrugge.be
Martien Kinoo
Martien
Kinoo
Leerkracht Engels
mkinoo@ktabrugge.be
Ann Bert
Ann
Bert
Leerkracht personenzorg
abert@ktabrugge.be
Michèle Savaete
Michèle
Savaete
Leerkracht personenzorg
msavaete@ktabrugge.be
Isabelle Seru
Isabelle
Seru
Leerkracht personenzorg
iseru@ktabrugge.be
Petra Callewaert
Petra
Callewaert
Leerkracht kapper
pcallewaert@ktabrugge.be
Tania  De Bruyne
Tania
De Bruyne
Leerkracht winkelbediende
tdebruyne@ktabrugge.be
Koen Feys
Koen
Feys
Leerkracht bouw
kfeys@ktabrugge.be
Thomas Geerts
Thomas
Geerts
Leerkracht horeca
tgeerts@ktabrugge.be
Joline Soete
Joline
Soete
Leerkracht horeca
jsoete@ktabrugge.be
Mario Dorné
Mario
Dorné
Leerkracht horeca
mdorne@ktabrugge.be
Rik Van den Berghe
Rik
Van den Berghe
Leerkracht fietsmecanicien
rvandenberghe@ktabrugge.be
Leerlingenadministratie
Nathalie Maenhout
Nathalie
Maenhout
Leerlingenadministratie
nmaenhout@ktabrugge.be
Economaat
Greta D'Haenen
Greta
D'Haenen
Financieel medewerker
gdhaenen@ktabrugge.be

Waarom CLW?

Niet altijd loopt een schoolloopbaan van een leien dakje. Vele leerlingen zijn het voltijds onderwijs (school)moe, sommigen willen meer de handen uit de mouwen steken, anderen willen extra ondersteuning en begeleiding of leren in kleinere klasgroepen.
In het centrum deeltijds onderwijs hebben we reeds jarenlang ervaring. We helpen je om weer plezier te scheppen in leren. Wij zetten jou op weg naar werk en kunnen samen een traject op poten zetten dat uitzicht geeft op een attestering.
Het CLW is een heel interessante combinatie van leren en werken: Jongeren tussen 15 en 25 jaar kunnen zich niet alleen werkend bekwamen in hun beroep maar bovendien getuigschriften, certificaten en zelfs het diploma secundair onderwijs behalen. Uiteraard engageert het centrum zich om, samen met de jongere, een traject op maat uit te stippelen waarbij tewerkstelling centraal staat en toekomstperspectieven biedt.
Voor jongeren die nog niet arbeidsrijp zijn, hebben we de aanloopfase. In de aanloopfase wordt gewerkt aan je arbeidsrijpheid via vormingen en stages. Wij hebben steeds oog voor de noden van de leerlingen waardoor we proberen om de leerling weer goesting te doen krijgen in school.
Ons motto is: leren op maat, werken aan de toekomst!
Inschrijven
Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiding begeleidt jou in stappen te zetten naar werk. Door de nauwe begeleiding en opvolgen wordt een zo passend mogelijk traject voor de leerling uitgestippeld.

De trajectbegeleiding onderhoudt de contacten met de werkgever.

Leerlingenbegeleiding

Op onze school ben je geen nummer maar een leerling die we proberen zich goed te laten voelen op school.

Een gesprek dat oplucht, vragen, problemen, afwezigheden enz. hiervoor kan je steeds terecht bij onze leerlingenbegeleiding.
 

Sarah Cool
Leerlingenbegeleidster


Sarah Cool