VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE DUAAL

Wat houdt deze opleiding in?

7de specialisatiejaar !

Leer je het best vanuit de praktijk én wil je graag je diploma secundair onderwijs behalen? Dan is deze duale opleiding misschien geknipt voor jou. Je brengt in dit specialisatiejaar immers heel wat opleidingstijd door op de werkvloer.
Concreet gaat het om minstens 20u  per week.

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert onder toezicht van een verpleegkundige:
  • de gezondheidstoestand van de cliënt opvolgen
  • de cliënt begeleiden bij de activiteiten van het dagelijkse leven
  • instaan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning
  • de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze ondersteunen en verzorgen, rekening houdend met zijn/haar welzijn, de continuïteit van de zorg, tijdsbesteding, wensen, ...
  • werken in een gestructureerde equipe
  • het individuele zorgplan met zorgprioriteiten opstellen 
  • rapporteren aan de verpleegkundige
Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie verzorgende/zorgkundige, niveau 4

Toelatingsvoorwaarden:
'Je wordt toegelaten tot de start van de 1-jarige opleiding 'Verzorgende/Zorgkundige duaal' als je 1 van de volgende getuigschriften behaald hebt:
  • een diploma secundair onderwijs, uitgereikt binnen een opleiding van het studiegebied Personenzorg (TSO),
  • een studiegetuigschrift van 6BSO, uitgereikt in een opleiding van het studiegebied Personenzorg
  • een certificaat van verzorgende uit het DBSO
 + als je nog geen 25 bent want je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.

Lessentabel

Het centrum voorziet 15 uur op school:
- 5 uur project algemene vakken en 2 uur Engels
- 8 uur beroepsopleiding
Daarnaast heb je een OAO (overeenkomst alternerende opleiding) van 23 uur.

Waarom CLW?

Niet altijd loopt een schoolloopbaan van een leien dakje. Vele leerlingen zijn het voltijds onderwijs (school)moe, sommigen willen meer de handen uit de mouwen steken, anderen willen extra ondersteuning en begeleiding of leren in kleinere klasgroepen.
In het centrum deeltijds onderwijs hebben we reeds jarenlang ervaring. We helpen je om weer plezier te scheppen in leren. Wij zetten jou op weg naar werk en kunnen samen een traject op poten zetten dat uitzicht geeft op een attestering.
Het CLW is een heel interessante combinatie van leren en werken: Jongeren tussen 15 en 25 jaar kunnen zich niet alleen werkend bekwamen in hun beroep maar bovendien getuigschriften, certificaten en zelfs het diploma secundair onderwijs behalen. Uiteraard engageert het centrum zich om, samen met de jongere, een traject op maat uit te stippelen waarbij tewerkstelling centraal staat en toekomstperspectieven biedt.
Voor jongeren die nog niet arbeidsrijp zijn, hebben we andere invullingen: persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voortrajecten en brugprojecten. Wij hebben steeds oog voor de noden van de leerlingen waardoor we proberen om de leerling weer goesting te doen krijgen in school.
Ons motto is: leren op maat, werken aan de toekomst!
Inschrijven
Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiding begeleidt jou in stappen te zetten naar werk. Door de nauwe begeleiding en opvolgen wordt een zo passend mogelijk traject voor de leerling uitgestippeld.

De trajectbegeleiding onderhoudt de contacten met de werkgever.

Leerlingenbegeleiding

Op onze school ben je geen nummer maar een leerling die we proberen zich goed te laten voelen op school.

Een gesprek dat oplucht, vragen, problemen, afwezigheden enz. hiervoor kan je steeds terecht bij onze leerlingbegeleiding.
 

Sarah Cool
Leerlingenbegeleidster


Sarah Cool