KAPPER-STYLIST DUAAL

Wat houdt deze opleiding in?

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:
  • actuele trends en nieuwe technieken herkennen
  • ze omzetten naar de praktijk rekening houdend met de wensen en de persoonlijkheid van de klant
  • rendabel functioneren in een kapsalon
  • alle aspecten van dames- en/of herenkapsels als totaalbeeld uitwerken vanuit sthetisch, hygiënisch en organisationeel oogpunt
Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie kapper-stylist, niveau 4.

Toelatingsvoorwaarden:
Je wordt toegelaten bij de start van de 1-jarige opleiding 'Kapper- stylist duaal'  (7BSO) als je:
  • al je diploma secundair onderwijs hebt behaald binnen het voltijds SO in een studierichting van hetzelfde studiegebied als de duale opleiding OF
  • al je diploma SO hebt behaald binnen DBSO/Leertijd – op basis van een certificaat van een opleiding, verwant aan het studiegebied van de duale opleiding OF
  • al het studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad hebt behaald in een opleiding van hetzelfde studiegebied als de duale opleiding OF
  • al een studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad hebt behaald in DBSO – op basis van een certificaat van een opleiding- verwant met het studiegebied van de duale opleiding OF
  • al 1 van de vorige diploma’s of studiegetuigschriften hebt behaald in een ander studiegebied of binnen een opleiding die niet verwant is met het studiegebied van de duale opleiding. In dat geval moet de toelatingsklassenraad (of het begeleidingsteam) akkoord gaan.

Lessentabel

Het centrum voorziet 15 uur op school:
- 5 uur project algemene vakken en 2 uur Engels
- 8 uur beroepsopleiding
Daarnaast heb je een OAO (overeenkomst alternerende opleiding) van 23 uur.

Waarom CLW?

Niet altijd loopt een schoolloopbaan van een leien dakje. Vele leerlingen zijn het voltijds onderwijs (school)moe, sommigen willen meer de handen uit de mouwen steken, anderen willen extra ondersteuning en begeleiding of leren in kleinere klasgroepen.
In het centrum deeltijds onderwijs hebben we reeds jarenlang ervaring. We helpen je om weer plezier te scheppen in leren. Wij zetten jou op weg naar werk en kunnen samen een traject op poten zetten dat uitzicht geeft op een attestering.
Het CLW is een heel interessante combinatie van leren en werken: Jongeren tussen 15 en 25 jaar kunnen zich niet alleen werkend bekwamen in hun beroep maar bovendien getuigschriften, certificaten en zelfs het diploma secundair onderwijs behalen. Uiteraard engageert het centrum zich om, samen met de jongere, een traject op maat uit te stippelen waarbij tewerkstelling centraal staat en toekomstperspectieven biedt.
Voor jongeren die nog niet arbeidsrijp zijn, hebben we andere invullingen: persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voortrajecten en brugprojecten. Wij hebben steeds oog voor de noden van de leerlingen waardoor we proberen om de leerling weer goesting te doen krijgen in school.
Ons motto is: leren op maat, werken aan de toekomst!
Inschrijven
Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiding begeleidt jou in stappen te zetten naar werk. Door de nauwe begeleiding en opvolgen wordt een zo passend mogelijk traject voor de leerling uitgestippeld.

De trajectbegeleiding onderhoudt de contacten met de werkgever.

Leerlingenbegeleiding

Op onze school ben je geen nummer maar een leerling die we proberen zich goed te laten voelen op school.

Een gesprek dat oplucht, vragen, problemen, afwezigheden enz. hiervoor kan je steeds terecht bij onze leerlingbegeleiding.
 

Sarah Cool
Leerlingenbegeleidster


Sarah Cool