VERZORGENDE

Wat houdt deze opleiding in?

In de opleiding verzorgende komen volgende aspecten aan bod:
  • je leert samenwerken met andere zorgverstrekkers.
  • je leert ouderen, langdurig zieke mensen, of terminale patiënten verzorgen en bijstaan in hun dagdagelijkse activiteiten die zij zonder hulp niet meer kunnen uitvoeren.
  • je leert het onderhouden van leefruimten, boodschappen doen, maaltijden bereiden, kinderen begeleiden en instaan voor hun dagelijkse verzorging.
  • je leert je taken hygiënisch, milieubewust, assertief én met veel respect voor de behoeften van de zorgvrager uitvoeren
Toelatingsvoorwaarden:
  • je bent in het bezit van je getuigschrift 2de graad in het studiegebied voeding - verzorging
  • je bent in het bezit van het certificaat van de opleiding "logistiek helper in de zorginstellingen" (DBSO)
Deze kwalificatie kan enkel worden uitgereikt indien de opleiding minstens 2400 uren bedraagt, waarvan ten minste 1200 uren alternerende werkplekopleiding.

Lessentabel

Het deeltijds onderwijs voorziet 15 uur op school:
- 5 uur project algemene vakken en 2 uur Engels
- 8 uur beroepsopleiding
Naast de 15 uren les dienen er nog minstens 13 uur per week ingevuld te worden buiten de school om te voldoen aan een voltijds engagement.

Waarom CLW?

Niet altijd loopt een schoolloopbaan van een leien dakje. Vele leerlingen zijn het voltijds onderwijs (school)moe, sommigen willen meer de handen uit de mouwen steken, anderen willen extra ondersteuning en begeleiding of leren in kleinere klasgroepen.
In het centrum deeltijds onderwijs hebben we reeds jarenlang ervaring. We helpen je om weer plezier te scheppen in leren. Wij zetten jou op weg naar werk en kunnen samen een traject op poten zetten dat uitzicht geeft op een attestering.
Het CLW is een heel interessante combinatie van leren en werken: Jongeren tussen 15 en 25 jaar kunnen zich niet alleen werkend bekwamen in hun beroep maar bovendien getuigschriften, certificaten en zelfs het diploma secundair onderwijs behalen. Uiteraard engageert het centrum zich om, samen met de jongere, een traject op maat uit te stippelen waarbij tewerkstelling centraal staat en toekomstperspectieven biedt.
Voor jongeren die nog niet arbeidsrijp zijn, hebben we andere invullingen: persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voortrajecten en brugprojecten. Wij hebben steeds oog voor de noden van de leerlingen waardoor we proberen om de leerling weer goesting te doen krijgen in school.
Ons motto is: leren op maat, werken aan de toekomst!
Inschrijven
Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiding begeleidt jou in stappen te zetten naar werk. Door de nauwe begeleiding en opvolgen wordt een zo passend mogelijk traject voor de leerling uitgestippeld.

De trajectbegeleiding onderhoudt de contacten met de werkgever.

Leerlingenbegeleiding

Op onze school ben je geen nummer maar een leerling die we proberen zich goed te laten voelen op school.

Een gesprek dat oplucht, vragen, problemen, afwezigheden enz. hiervoor kan je steeds terecht bij onze leerlingbegeleiding.
 

Sarah Cool
Leerlingenbegeleidster


Sarah Cool