Algemene informatie topsport

Talentvolle sporters van 12 tot 18 jaar!

Het project topsport werd in het schooljaar '98-'99 opgestart op initiatief van de Vlaamse Overheid en de sportfederaties. Met het project "Topsport" wil de Vlaamse Overheid vanaf de eerste graad middelbaar onderwijs een zes jaar durende aanvullende kwaliteitsvolle "sport"opleiding geven.

Hierdoor krijgt de topsportleerling naast de opleiding in zijn federatie een unieke kans om zich zodanig te vervolmaken dat hij later als topsporter aan de slag zou kunnen zonder zijn studieloopbaan te hypothekeren,  aangezien hij op 18 jaar een volwaardig ASO- of TSO-diploma kan behalen

Aanspreekpersoon Integriteit (API)

Wat?
Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit binnen het sportgebeuren.

Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven worden genomen voor een veiliger en gezonder sportklimaat.

Waarom?
Omdat het de verantwoordelijkheid is van de (top)sportschool om te waken over de bescherming van sporters die aan hen worden toevertrouwd. Ervaringen van sporters met (seksueel)grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext maken duidelijk dat het geen marginaal probleem is, en dat nog veel incidenten niet tijdig worden opgemerkt en aangepakt. Een duidelijk, eerste aanspreekpunt moet onderdeel uitmaken van een beleid om meer verantwoordelijkheid te nemen voor die veiligheid.

Contactgegevens
De heer Wim Schellaert
0471/31.60.17
sportcoordinator@ktabrugge.be

 

Praktische informatie voor onze topsporters

Topsportmaaltijden
Als topsporter kun je in de eetzaal van onze school genieten van een maaltijd speciaal gemaakt voor sporters. De prijs voor een sportmaaltijd bedraagt 5,75 euro. Meer informatie over de maaltijden of de menu van deze maand kan u terugvinden onder praktische informatie.

Internaat de Zwaan
Onze topsportleerlingen kunnen, indien gewenst, terecht in Internaat De Zwaan. Deze is gelegden op ons schooldomein. Meer informatie kunt u terugvinden op de website van het internaat.

Sportmedisch attest
Al onze topsportleerlingen dienen over een sportmedisch attest te beschikken uitgereikt door een erkend keuringsarts of keuringscentra van de Vlaamse overheid. De federaties nemen de organisatie hiervan op zich.

Onze school werkt samen met het SMAC. Het sportmedisch adviescentrum Brugge is een erkend keuringscentrum.
 

Contactgegevens topsportschoolcoördinator

De coördinatie van de topsportschool is in handen van dhr. Wim Schellaert. U kunt hem steeds bereiken op volgend e-mailadres of gsmnummer:
 

Partners in ons topsportverhaal

Basketbal Vlaanderen

Basketbal Vlaanderen
Ontdek meer over Basketbal Vlaanderen

Gymfed

Gymfed
Ontdek meer over Gymfed

Voetbal Vlaanderen

Voetbal Vlaanderen
Ontdek meer over Voetbal Vlaanderen

Topsport Vlaanderen

Topsport Vlaanderen
Ontdek meer over Topsport Vlaanderen

Sport Medisch Adviescentrum

Sport Medisch Adviescentrum
Ontdek meer over SMAC

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.850 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ‚ÄčUitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar
  • Een jong, dynamisch en zeer enthousiast lerarenkorps die experten zijn in hun vakgebied
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein
  • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
  • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
  • #oneteam
Inschrijven
De grootste reden waarom ik graag naar het KTA wou gaan was vooral omdat ik studeren en sport kon combineren. Ik was en ben altijd iemand geweest dat heel graag aan sport deed. Het maakte niet uit wat zo lang ik maar aan sport kon doen. Ik was zeker niet de beste student maar ik kreeg de goeie bijsturing om zo toch de nodige resultaten te behalen. Het is een goeie school om je sport en je studies te combineren. Ook dankzij de vele voetbaltrainingen en de steun van de trainers ben ik de doelman geworden die ik nu ben!

Miguel Van Damme
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Miguel Van Damme