Veiligheidsinstructies KTA Brugge

Update 1: Het Coronavirus

Vandaag mochten wij een update ontvangen van het departement onderwijs met nieuwe richtlijnen naar aanleiding van het Coronavirus.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

De huidige richtlijnen bepalen dat alle scholen in Vlaanderen voorlopig nog steeds gewoon open blijven. Ook op onze school gaan dus alle lessen en activiteiten gewoon door. De voorzorgsmaatregelen die tot op heden van toepassing waren houden we verder aan. Er worden naast deze zuiver hygiënische maatregelen evenwel extra maatregelen opgelegd die verder gaan dan wat tot op vandaag van toepassing was. De komende weken zullen onze scholen zich beperken tot louter lesgeven. Alle extra activiteiten om leerplandoelen te realiseren worden tot nader order opgeschort.

 
 • De infoavond voor leerlingen die de overstap maken naar het eerste middelbaar op donderdagavond 19 maart gaat niet door.
 • De quiz van vrijdagavond 27 maart wordt verplaatst naar 15 mei.
 • Buitenlandse stages zijn geannuleerd
 • Uitstappen naar het buitenland zijn ook geannuleerd.

We dienen oog te hebben voor de risicogroepen waartoe de grootouders behoren. Het is dan ook aangewezen dat, indien kinderen dienen afgehaald te worden van school, dit best niet in handen ligt van de grootouders.

We vragen om ook thuis extra aandacht te besteden aan de hygiënische maatregelen die de verdere verspreiding van de infectie tegengaan. Het gaat om:
 
 • Was regelmatig en grondig de handen met water en zeep
 
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak
 
 • Hoest in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je ellenboog
 
 • Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog
 
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school en contacteer je huisarts.

Als school blijven wij de komende periode de situatie in het oog houden. Mocht de toestand veranderen en het advies vanuit de overheid aangepast wordt, dan brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte via de normale informatiekanalen van onze school.

Meer informatie over het Coronavirus vindt u via de website www.info-coronavirus.be . U kan ook terecht op het algemeen informatienummer van de Vlaamse Overheid 0800 14689. Bij vragen of ongerustheid raden wij u aan om steeds uw huisarts te contacteren. Verder kan u indien nodig ook terecht bij het CLB via het nummer 050/44.50.10

Update 2: Het Coronavirus

Ongetwijfeld heeft u vragen en bezorgdheden omtrent de recente berichtgeving over het coronavirus.

Op dit moment heeft het echter geen zin om de school op te bellen, aangezien wij zelf dienen te wachten op verdere informatie.

Wij zullen communiceren van zodra we de richtlijnen vanuit de overheid ontvangen wat betreft de praktische organisatie voor de komende weken. Wel kunnen we reeds meegeven dat, in lijn met de richtlijnen van de overheid, alle lessen worden opgeschort tot de paasvakantie en wij alle leerlingen adviseren om thuis te blijven.

We volgen de situatie nauwgezet op en houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte.

Wij danken u alvast voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten

Directie KTA Brugge

Update 3: Het Coronavirus

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders absoluut zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Mogen wij u vragen om onderstaand formulier in te vullen voor zaterdag 14 maart om 18u00 zodat we weten hoeveel leerlingen we vanaf maandag kunnen verwachten:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd6keuuqYvybDj5Ep…/viewform

Leerlingen die ziek zijn, moeten thuis blijven. Leerlingen die ziektesymptomen vertonen op school zullen naar huis worden gestuurd.

Update 4: Het Coronavirus

Beste ouder, voogd
Beste leerling

In navolging van de verscherpte maatregelen van de overheid om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaan wij als school ook een stapje verder in het werken van thuis uit.

Aangezien wij niet langer leerlingen hebben die gebruik wensen te maken van de noodopvang betekent dit
dat het schoolgebouw niet langer open is.

Wij bieden de leerlingen nog de mogelijkheid om deze week op donderdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag langs te komen om cursussen of ander materiaal op te halen.

Hebt u vragen of bezorgdheden, dan kunt u ons steeds bereiken.

Dit bij voorkeur via smartschool of via info@ktabrugge.be. Bij hoogdringendheid kunt u ook bellen naar het nummer 0474 27 65 43.

We wensen u en uw familie toe dat jullie gezond mogen blijven en hopelijk tot snel.

Directie KTA Brugge

Update 5: Het Coronavirus

Geachte ouder, voogd
Beste leerling

We zien dat heel wat leerkrachten massaal de digitale kanalen gevonden hebben en volop taken posten om het leerproces verder te stimuleren. Dit kunnen wij enkel maar toejuichen.

Echter merken we ook op dat leerlingen op dit moment erg veel opdrachten tegelijkertijd binnenkrijgen waardoor sommigen wat panikeren.

Vanaf volgende week zullen de opdrachten in de digitale agenda genoteerd worden. Op die manier kunnen de leerlingen gemakkelijker een werkplanning opmaken en is het voor de leerkrachten meteen ook duidelijk wie wat wanneer inplant.

We wensen alvast iedereen een goede gezondheid toe en zijn beschikbaar via smartschool of mail voor al uw vragen.

Met vriendelijke groeten
Directie KTA Brugge

Update 6: Het Coronavirus

Beste ouder, voogd
Beste leerling
 
 
We zijn erg trots op onze leerlingen, want in deze moeilijke tijd houden zij het hoofd koel en zetten zij zich ten volle in om hun digitale opdrachten tot een goed einde te brengen.  

We kregen ondertussen heel wat vragen binnen van leerkrachten, leerlingen en ouders over wat nu wel/niet verwacht kan worden. 

Belangrijk om weten, is dat we als school de richtlijnen van de overheid moeten volgen.

Op dit moment zijn die richtlijnen als volgt:
 
 • Er wordt geen nieuwe leerstof gegeven. We zetten in op herhaling van de geziene leerstof. 
 
 • Er worden geen punten gekoppeld aan taken gegeven in coronatijden. De overgrote meerderheid van onze leerlingen spant zich ongelooflijk in en neemt de taken serieus. Aangezien we er met man en macht voor moeten zorgen dat er zo weinig mogelijk leerachterstand komt, geven we wel de boodschap mee dat bepaalde taken niet vrijblijvend kunnen zijn. 

Daarom spreken we het volgende af:
 
 • Leerlingen die de taken maken tijdens de "coronaweken" worden beloond. Ze maken een positieve indruk op hun leerkrachten en zorgen ervoor dat ze de geziene leerstof onder de knie hebben.
 
 • Leerlingen die de taken om een of andere reden niet kunnen maken, vragen we om zeker contact te nemen met de leerkrachten, opvoeder of coaches.  We doen nl. ons uiterste best om iedereen te helpen.
 
 • Leerlingen die de taken niet maken, zullen na de paasvakantie 1 tot max. 2 weken krijgen om de taken alsnog te maken en in te dienen. Zij gaan dus een extra drukke 2 weken tegemoet na de paasvakantie.

Tip: Maak de taken (en zorg dat je er vanaf bent)! Lukt het niet, vraag hulp!

Er worden geen sancties gekoppeld aan het niet maken van taken. We beseffen ten volle dat het digitale verhaal een grote aanpassing vergt van onze leerlingen en ouders. We benadrukken dat het maken van de opdrachten alleen maar positieve gevolgen zal hebben. Het is echter ook onze taak om mee te geven dat wie weigert om de taken te maken, zich aan het eind niet meer zal kunnen beroepen op het feit dat er geen remediëringskansen werden aangeboden.  

Van zodra wij nieuwe richtlijnen ontvangen vanuit de overheid, het GO of onze scholengroep zullen wij hier zeker over communiceren. Niemand kon deze situatie voorzien en in de gegeven omstandigheden doet iedereen keihard zijn best! 
 
#trotsoponzeleerlingen #samensterk

Hou jullie goed!

Directie KTA Brugge

Update 7: Het Coronavirus

Beste ouder, voogd
Beste leerling


De afgelopen 3 weken waren intens. We werden plots geconfronteerd met een enorme uitdaging: hoe krijgen we 1650 leerlingen over de eindmeet als we niet op school mogen zijn? De oplossing moest bovendien ook meteen komen!

Er waren veel vragen en bezorgdheden, ook bij ons. We deden ons best om steeds een antwoord te formuleren, niettemin moeten wij als school ook wachten op de richtlijnen van de overheid. Wij kunnen jullie namelijk geen informatie geven die we zelf niet gekregen hebben.

We hebben in deze periode goed naar iedereen geluisterd, heel veel mensen persoonlijk een antwoordje bezorgd, geprobeerd om zo goed mogelijk te communiceren en er te zijn voor de leerlingen. Geen evidente zaak, maar we mogen al bij al zeggen dat iedereen het fantastisch gedaan heeft en dat wij oprecht trots zijn op ons team en op onze leerlingen! #samensterk

Zoals jullie via verschillende nieuwsberichten misschien al vernomen hebben, is ook de komende periode nog onzeker. We beseffen heel goed dat jullie met vragen zitten, waarvan “Wat na de paasvakantie?” waarschijnlijk het luidst klinkt. Ook wij weten nog niet welke beslissing er zal vallen en wachten noodgedwongen verdere richtlijnen van de overheid af.

Om jullie een zo goed mogelijk antwoord te bieden op de huidige stand van zaken, geven we daarom graag hieronder de twee mogelijke opties mee, alsook antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

• Optie 1 - heropstart na de paasvakantie:

Na de paasvakantie volgt een overgangsperiode, waarbij we geleidelijk aan de lessen terug heropstarten op school. Dit betekent dat niet alle lessen meteen op 20 april terug van start zullen gaan, maar wel gradueel opgebouwd zullen worden (bv. volgens graad, volgens BaO, SO, …). We zullen hierin de richtlijnen van de overheid en de scholengroep dienen te respecteren.

• Optie 2 - pre-teaching (op dit moment het meest waarschijnlijk):

De maatregelen worden verlengd. In dit geval zullen de scholen aan 'pre-teaching' doen, wat betekent dat nieuwe leerstof vanop afstand zal aangeboden worden. Bij terugkeer op school zal die leerstof dan kort herhaald worden. Meer informatie over de uiteindelijke keuze van de overheid en de aanpak van onze school zal later apart gecommuniceerd worden.

Enkele veelgestelde vragen:

- Moeten de leerlingen schoolwerk doen in de paasvakantie?

Vakantie is vakantie! Als je om de een of andere reden nog taken af te werken hebt, dan mag je die natuurlijk nog indienen. Houd er echter rekening mee dat ook jouw leerkrachten vakantie hebben, en dus niet altijd meteen zullen/kunnen antwoorden.

- Wat wordt er van de leerlingen verwacht op 20 april?

Het is belangrijk om ook in de vakantie af en toe smartschool te raadplegen. Van zodra de overheid een beslissing heeft genomen, zullen we als school communiceren over hoe we verdergaan.

- Gaan de opendeurdagen door?

De geplande opendeurdagen in april zullen ‘digitaal’ doorgaan. Check zeker onze website, onze Facebook-pagina of onze Instagram-account! Als de omstandigheden het toelaten, willen we later wel nog een echte opendeur inplannen en dit op woensdag 20 mei 2020. Meer info hierover volgt later.

- Wat met de GIP?

Een theoretische GIP kan verdergezet worden. Bij een praktische GIP ligt dit natuurlijk moeilijker. Indien deze GIP niet kan doorgaan, zal er gequoteerd worden op het proces.

- Wat met de GWP's?

Momenteel is het nog te vroeg om alle ingeplande GWP’s te annuleren. Wij wachten hier verdere richtlijnen vanuit de scholengroep af. Ook doen wij er alles aan om de gemaakte kosten voor de GWP’s, die wel reeds werden geannuleerd, te recupereren.
Opm: Wij vernamen gisteren via de pers dat alle meerdaagse uitstappen tot einde schooljaar zouden afgelast worden. Dit werd echter nog niet officieel bevestigd. Van zodra dit het geval is, zullen wij opnieuw communiceren.

Tot slot begrijpen wij dat er ongetwijfeld nog veel vragen zijn die jullie bezighouden (denk maar aan de praktische uitwerking van de mogelijke pre-teaching, de examens, de evaluaties, de deliberaties …). Wij kunnen op dit moment echter nog niet op alle vragen een antwoord bieden, daar wij zelf afhankelijk zijn van verdere richtlijnen. We zullen wel steeds op zoek gaan naar antwoorden en communiceren van zodra mogelijk.

Houd het veilig en gezond en geniet van een fijne vakantie “in je kot”! 😉

Met vriendelijke groeten

De directie KTA Brugge

Update 8: Het Coronavirus

Beste ouder, voogd
Beste leerling

Hopelijk is iedereen nog gezond en wel, en hebben jullie ondanks de coronamaatregelen - samen met het gezin - wat kunnen genieten van de zonnige en hopelijk wat rustigere dagen.

Zoals we een beetje verwacht hadden, heeft de overheid beslist om de maatregelen te verlengen tot 3 mei. We begrijpen dat dit opnieuw heel wat vragen en bezorgdheden oproept en willen daarom zo goed en duidelijk mogelijk communiceren over wat er nu staat te gebeuren.

De richtlijnen van de overheid:

• De komende twee weken zullen er nog geen lessen doorgaan op school.

• Over de heropstart zullen we op korte termijn richtlijnen van de overheid krijgen. De veiligheid, gezondheid en het welbevinden van onze leerlingen en ons personeel zal in die beslissing te allen tijde voorop staan.

Concreet, wat na de paasvakantie?

• De klastitularis zal in het begin van de week contact nemen met de ganse klas om wat extra duiding te geven, naar iedereen te luisteren en eventuele problemen in kaart te brengen.

• Op maandag en dinsdag 20 & 21/04 voorzien we een inloopperiode. Vanaf woensdag 22/04 en dit tot en met donderdag 30/04 krijgen de leerlingen vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden. We noemen dit ‘pre-teaching’.

Pre-teaching betekent dat de leerlingen de essentiële leerstof in eerste instantie op afstand verwerven en dat de leraar de leerstof nadien herhaalt eenmaal we terug op school zijn. Het is de bedoeling dat de leerlingen gedurende een paar uur per dag zelfstandig werken en zeker niet de bedoeling dat de ouders de rol van de leraar overnemen.

• Pre-teaching kan op verschillende manieren worden aangebracht: door middel van live sessies, instructiefilmpjes, online cursusmateriaal, boek, oefeningen maken, teksten lezen, samenvattingen maken… De betrokken leerkrachten zullen hier telkens de nodige informatie bezorgen op welke manier de leerstof-overdracht zal gebeuren.

• De leerkrachten hebben in overleg met hun vakgroep bepaald welke leerstof nog moet gegeven worden. We hebben hierbij rekening gehouden met de richtlijnen van de overheid, de uitzonderlijke situatie, de omstandigheden van thuiswerkende ouders of ouders die nog buitenshuis gaan werken, een gebrek aan of onvoldoende digitale middelen, ... Belangrijk hier is dat we willen meegeven dat we ons allereerst focussen op de leerstof die essentieel is om het volgende schooljaar te kunnen aanvatten of om een eindjaar met de vereiste bagage te kunnen afronden. Het is geenszins de bedoeling om onze leerlingen nog te overladen met een hoeveelheid leerstof die niet meer te verwerken valt.

Het volume van opdrachten, lessen, instructiemomenten, … zal beperkt blijven tot maximum 4 uur gemiddeld per dag zoals de overheid dit ook van ons vraagt. We willen het voor iedereen haalbaar en vooral ook realistisch houden.

• Het gewone lessenrooster vervalt en wordt vervangen door een weekrooster, dat maandag digitaal aan de leerlingen wordt bezorgd via smartschool. De vakken worden gespreid over de verschillende weken en de leerstof wordt gedoseerd.

• In de digitale schoolagenda zal het overzicht staan van alle lessen, opdrachten, taken en toetsen. Voor de eerste week na de paasvakantie zullen de leerlingen op dinsdag 21 april hun opdrachten ontvangen. Daarna zal dit telkens op de vrijdag voorafgaand aan de nieuwe lesweek te vinden zijn in hun digitale agenda (dus opdrachten voor de week erop) en dit zolang de coronamaatregelen nog van kracht zijn.

• De deadline voor het indienen van de pre-teachingopdrachten zal telkens op vrijdag om 16u35u vallen. (Eenmalig op donderdag 30/04 aangezien vrijdag 01/05 een vrije dag is).

• In de periode voor de paasvakantie hebben de leerlingen hard gewerkt aan de remediërende taken en opdrachten die de leerkrachten hebben opgesteld. Door de uitzonderlijke situatie, is het belangrijk dat we de leerlingen op het einde van het jaar correct kunnen evalueren. Daarom is het quoteren van een aantal van die taken nodig om een correct beeld te kunnen bepalen.

De leerkrachten hebben in overleg bepaald welke taken cruciaal zijn. In de agenda zullen jullie deze taken kunnen terugvinden. Wie de taken reeds gemaakt heeft, kan gewoon indienen (of heeft dat misschien al gedaan) en krijgt punten. Wie de taken nog niet gemaakt heeft, krijgt de kans om die alsnog te maken. De deadline hiervoor is 30/04. De communicatie over welke opdrachten nog ingediend dienen te worden, zal eveneens via de digitale schoolagenda gebeuren.

• Indien je thuis niet over een device beschikt om de lessen te kunnen volgen of schoolwerk voor te bereiden, kan je via je klastitularis, opvoeder of coach een aanvraag indienen om een Chromebook van school te lenen. Wacht hier niet mee, geef zo vlug mogelijk een seintje. Minister Weyts heeft ook de belofte gedaan om bepaalde gezinnen te ondersteunen met gratis laptops. Wij wachten hiervoor op verdere informatie.

• Op maandag en dinsdag 20 & 21/04 kunnen jullie vrijblijvend tussen 9u en 15u jullie boeken/cursussen op school komen ophalen. Meld je eerst aan aan het onthaal, want we respecteren natuurlijk de social distancing. Wie niet naar school kan komen op de voorgestelde dagen neemt contact op met de opvoeder voor een andere afspraak.

• Vragen over de examens kunnen we voorlopig nog niet beantwoorden. We moeten hierbij de verdere evolutie en de communicatie van de overheid afwachten.

We beseffen absoluut dat de huidige situatie niet evident is en een grote inspanning vraagt van jullie allemaal. We moeten hier samen door en we zullen er het beste van maken.
We danken jullie alvast voor jullie inspanningen om samen met ons de pre-teaching periode tot een goed einde te brengen. Bij vragen of onduidelijkheden, aarzel zeker niet om ons te contacteren!
Ondanks de bizarre omstandigheden hopen we dat onze leerlingen ook wat plezier zullen beleven aan het ontdekken van de nieuwe digitale leermiddelen, want deze skills maken ons ongetwijfeld sterker voor de toekomst

#staysafe #staystrong #stayhome #samensterk

Met vriendelijke groeten

Directie KTA Brugge

Update 9: Het Coronavirus

Beste ouder, voogd
Beste leerling

Hopelijk is iedereen nog steeds gezond en hebben jullie deze intense periode reeds goed weten te doorstaan. Zoals we een beetje verwacht hadden, heeft de overheid beslist om de preteachingperiode te verlengen tot en met 15 mei (met uitzondering van de eindjaren die dan heropstarten). We blijven dus voorlopig op dezelfde manier verder werken en leerinhouden aanbieden.

De richtlijnen van de overheid:

• De komende twee schoolweken zullen er nog geen lessen doorgaan op school.

• Voor de heropstart zijn we volop maatregelen aan het nemen. De veiligheid, gezondheid en het welbevinden van onze leerlingen en ons personeel zal hier steeds voorop staan.

• Over de heropstart zelf zal er nog op een later tijdstip gecommuniceerd worden.

• Belangrijk hier is er rekening mee te houden dat de heropstart aanvankelijk enkel voor de eindjaren zal ingevoerd worden. Voor de andere jaren blijft preteaching (en dus afstandsonderwijs) vooralsnog de norm.

Concreet, wat betekent dit nu?

• Het gewone lessenrooster blijft te negeren, het wordt net als tijdens de voorbije twee weken vervangen door een weekrooster, dat donderdag 30.04.2020 digitaal aan de leerlingen wordt bezorgd via smartschool. De vakken blijven gespreid over de verschillende weken en de leerstof wordt verder gedoseerd.

• In de digitale schoolagenda zal het overzicht staan van alle lessen, opdrachten, taken en toetsen.
Op algemene vraag van ouders en leerlingen hebben we onze leerkrachten gevraagd om alles te verankeren binnen de schoolagenda en dus waar mogelijk extra smarts/mails te vermijden. Er is hier dus een bijsturing gebeurd.

Voor de lesweek van 4 t.e.m. 8 mei zullen de leerlingen op zaterdag 2 mei om 12u hun opdrachten zien staan in de digitale schoolagenda. Daarna zal dit telkens op de vrijdag voorafgaand aan de nieuwe lesweek te vinden zijn in hun digitale agenda (dus opdrachten voor de week erop) en dit zolang preteaching nog van kracht is.

• De deadline voor het indienen van de preteachingopdrachten zal telkens op vrijdag om 16u35u vallen.

• Het volume van opdrachten, lessen, instructiemomenten, … blijft beperkt tot maximum 4 uur gemiddeld per dag zoals de overheid dit ook van ons vraagt. We willen het voor iedereen haalbaar en vooral ook realistisch houden.

• We blijven ons als school focussen op het behalen van de essentiële leerdoelen.

• We verwachten als school dat leerlingen hun opdrachten waar mogelijk zelfstandig verwerken. Het is zeker niet de bedoeling dat de ouders de rol van de leraar overnemen.

• Preteaching kan zoals u ongetwijfeld al kon vaststellen op verschillende manieren worden aangebracht: door middel van live sessies, instructiefilmpjes, online cursusmateriaal, boek, oefeningen maken, teksten lezen, samenvattingen maken… De betrokken leerkrachten zullen hier telkens de nodige informatie bezorgen op welke manier de overdracht van de leerstof zal gebeuren en dit via de schoolagenda.

• Het beschikken over een computer blijft hier dan ook sterk aangewezen. Indien je thuis niet over een device beschikt om de lessen te kunnen volgen of schoolwerk voor te bereiden, kan je via je klastitularis, opvoeder of coach een aanvraag indienen om een chromebook van de school te lenen. Dit kan alsnog. We willen hier graag ook meegeven dat we dankzij een bijdrage van onze Vriendenkring 40 chromebooks meer kunnen ontlenen, waarvoor dank.
Of er al dan niet examens zullen worden georganiseerd op het einde van het schooljaar is nog niet definitief beslist. Van zodra hierover duidelijkheid komt, zullen we dit zo snel mogelijk communiceren. Wel willen we reeds meegeven dat de school bij voorkeur geen eindexamens meer wenst te organiseren, dit in navolging van de oproep van de overheid om de resterende lestijd maximaal te benutten en zoveel als mogelijk in te zetten op het bereiken van eindtermen en leerplandoelen.

Daarnaast besliste de school om de stages dit schooljaar niet te laten heropstarten. Voor de meeste leerlingen is het grootste deel van de stage immers reeds achter de rug. Opnieuw wensen we de resterende schooltijd aan te wenden om de leerachterstand zoveel mogelijk te beperken. Betrokken leerlingen, ouders en stageplaatsen zullen hierover nog verdere informatie krijgen.

We hopen alvast jullie op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. We willen jullie vanuit de school bedanken om samen met ons zo goed mogelijk de coronaweken door te komen. Ook willen wij jullie zeker bedanken voor jullie begrip en alle geleverde inspanningen. Dat we liever al onze leerlingen op school zien hoeft geen betoog. Toch is het fijn vast te stellen dat we er ondertussen samen het beste van maken.

Ondertussen stellen we vast dat onze leerlingen en onze leerkrachten al heel wat nieuwe kennis en ICT-vaardigheden opdeden tijdens het gebruik van diverse digitale platformen en tools, wat hen ongetwijfeld sterker gevormd maakt als persoon in een steeds digitalere wereld.

Bij vragen of onduidelijkheden, aarzel zeker niet om ons te contacteren!
#staysafe #staystrong #stayhome #samensterk

Met vriendelijke groeten

Directie KTA Brugge

Update 10: Het Coronavirus

Beste ouder, voogd
Beste leerling

We hebben samen best al pittige weken achter de rug. Momenteel zijn we in volle voorbereiding van een voorzichtige en veilige heropstart van de lessen op school en kijken we bovendien stilaan naar de organisatie van het einde van het schooljaar en de nakende einddeliberaties.

We beseffen dat er ongetwijfeld nog heel veel vragen en bezorgdheden zijn. Niettemin proberen we telkens, zo goed als mogelijk, kort op de bal te spelen en jullie correct te informeren.

Vandaag willen we jullie informeren over de heropstart (voor wie, wanneer, …), de evaluaties en het einde van het schooljaar. We sluiten af met het antwoord op enkele praktische vragen.


I. De heropstart

In navolging van de richtlijnen van de overheid worden de eindjaren eerst opgestart.

Op vrijdag 15 mei 2020 worden onderstaande klassen op school verwacht:

• 6TSO (met uitzondering van de sportleerlingen)
• 6KSO
• 6BSO (met uitzondering van 6BPU)
• 7BSO (met uitzondering van 7BPU)
• 7TENGIE

Opgelet:

• De klassen 6ASO, 6TLO1, 6TLO2, 6TLO3 starten pas op 18 mei 2020.
• De klassen 6BPU en 7BPU worden enkel nog op school verwacht voor de herhalings- en evaluatieweek (zie verder).
• De aanvangsuren voor de komende periode werden licht gewijzigd.

Voormiddag

• ASO, TSO, KSO om 8.25 - 12.00u.
• BSO om 8.40 - 12.15u.
Namiddag
• ASO, TSO, KSO om 13 - 16.20u.
• BSO om 13.15 - 16.35u.

Vrijdag 15 mei wordt, zoals door de overheid bepaald, een proefdag waaruit eventuele bijsturingen zullen moeten blijken. De veiligheidsinstructies zullen hier prioritair aan bod komen zodat al onze leerlingen en onze personeelsleden in veilige omstandigheden kunnen leren en werken. We vragen u als ouder en als leerling om die veiligheidsinstructies (zie Smartschool) met de nodige aandacht te lezen en op te volgen. Het is in het belang van ons allemaal dat we hiertoe ons steentje bijdragen.

Vanaf maandag 18 mei treedt een alternatief rooster in voege voor bovenstaande klassen waarbij zij op school worden verwacht voor hun richtingspecifieke vakken en dit beperkt volgens de regels die de overheid ons heeft opgelegd.

Aanwezigheid op school per week vanaf maandag 18 mei 2020:


• 6ASO: 1 volle dag of 2x een halve dag
• 6TSO, KSO en BSO (excl. 6BPU): max. 4 halve dagen per volle lesweek
• 7BSO (excl. 7BPU): max. 4 halve dagen per volle lesweek
• 7ENGIEduaal: 1 volle dag


Dagindeling vanaf maandag 18 mei 2020:


De algemene vakken worden, zoals nu reeds het geval was, verder via preteaching aangeboden. Deze vakken staan meestal in de voormiddag ingepland.


• 6ASO, TSO en KSO volgen de richtingspecifieke vakken op school en dit volgens het weekrooster.
• 6BSO en 7BSO (excl. 6BPU & 7BPU) volgen de praktijklessen op school en dit ook volgens het weekrooster.
• 7TENGIE is telkens op vrijdag een volle dag aanwezig op school.
• Het weekrooster wordt op dinsdag 12 mei 2020 gepubliceerd in de rubriek “lesrooster” op smartschool en zal in de digitale schoolagenda worden aangevuld door de leerkrachten tegen vrijdag 15 mei om 16.35u.

De opstart van de eindjaren zal eind mei geëvalueerd worden. Nadien zetten we de volgende stap en voorzien we voor de scharnierjaren van de doorstroomrichtingen nog een herhalingsweek en evaluatieweek (vanaf midden juni). We doelen hierbij op de eindjaren alsook op 2A, 4ASO, 4TSO en 4KSO.

Voor de leerlingen van 2A, 4ASO, 4TSO en 4KSO zal de terugkeer naar school op een gelijkaardige manier gebeuren zoals hierboven beschreven (meer info volgt later). We kiezen bewust voor de jaren met een graadsovergang. Hier moet namelijk een gerichte keuze gebeuren naar het volgend schooljaar toe.

De leerlingen van 2B en 4BSO laten we doelbewust niet meer opkomen omdat zij permanente evaluatie kennen en dus reeds over veel meer tussentijdse evaluaties beschikken.

We willen absoluut de veiligheid van iedereen bewaken. Op een school met 1650 leerlingen is het één van onze prioriteiten om samenscholing te vermijden. Bovendien kampen we ook met infrastructurele beperkingen, want klassen moeten ontdubbeld worden.

Het is dus helaas niet mogelijk om de 1ste, 3de en 5de jaars alsook 2BSO en 4BSO nog fysiek op school te ontvangen. De lessen en taken zullen voor hen via preteaching verdergezet worden. Volgend schooljaar zal er extra aandacht gaan naar deze jaren zodat de leerlingen de nieuwe graad zeker met de nodige bagage kunnen aanvatten.


II. De evaluaties


Als ouder en leerling zijn jullie ongetwijfeld ook benieuwd naar hoe het einde van het schooljaar eruit zal zien. We willen jullie alvast wat nuttige info meegeven.

• Er is een belangrijke aanpassing aan het schoolreglement gebeurd op vlak van evaluatie. Deze aanpassing is gebaseerd op het nooddecreet en is het rechtstreeks gevolg van de nieuwe regelgeving. Wij bezorgen jullie de aanpassing (addendum schoolreglement) via een aparte communicatie.

Welke evaluaties worden in rekening gebracht voor de einddeliberatie?

• Alle evaluaties van voor de lockdown periode.
• Alle evaluaties die plaatsvinden op school sedert de heropstart.

Wanneer wordt de herhalingsweek, gevolgd door een evaluatieweek ingepland?

In de week van 22 t.e.m. 26 juni wordt er voor bepaalde scharnierjaren en niveaus een evaluatieweek voorzien. Het gaat hier meer bepaald over de doorstroomrichtingen 2A, 4ASO, 4TSO en 4KSO alsook over de eindjaren.

In de week van 15 t.e.m. 19 juni wordt er een herhalingsweek op school georganiseerd om de leerstof uit de preteaching kort te herhalen alsook om onze leerlingen de mogelijkheid te bieden vragen te stellen aan hun leerkrachten.


Welke vakken worden geëvalueerd in de evaluatieweek?

• Hier worden de hoofdvakken naar voor geschoven.


Wat met de opdrachten uit de preteachperiode?

Op de einddeliberatie zal de positieve inzet van de leerlingen zeker besproken worden en ‘ten goede’ aangerekend worden. Het blijft dus zeker belangrijk om actief mee te werken en zich verder in te zetten.

Weigeren om taken te maken, kan ervoor zorgen dat de klassenraad in juni over onvoldoende evaluaties beschikt om een correct beeld over de leerling te vormen, wat tot een uitgestelde beslissing (herexamens) kan leiden.


III. Het einde van het schooljaar


Wanneer begint de vakantie?

• Eind juni voorziet de school een moment om de boeken in te leveren.
Meer informatie hierover volgt in een aparte communicatie.
• Het schooljaar eindigt voor alle leerlingen ten laatste op dinsdag 30 juni.


Wanneer krijg ik mijn rapport?

• De delibererende klassenraden vinden plaats voor 1 juli.
• De rapporten worden ten laatste uitgereikt op vrijdag 3 juli 2020 en zullen digitaal bezorgd worden via smartschool.

We bekijken alvast de mogelijkheden om het oudercontact digitaal te organiseren. Meer info hieromtrent volgt later.


IV. Enkele antwoorden op praktische vragen


Wat mag ik niet vergeten bij de heropstart?

• Volgens het aangekondigd tijdstip op school zijn
• Persoonlijk mondmasker aan hebben bij het betreden van het schooldomein
• Persoonlijke desinfecterende handgel bijhebben
• Papieren zakdoeken gebruiken
• Afstand bewaren (1,5m)
• Veiligheidsinstructies vooraf doorgenomen hebben
• Indien nodig een lunchpakket en drankje voorzien (automaten buiten gebruik)

Wat als ik geen handgel of mondmasker bijheb?

Om jezelf en de anderen te beschermen, vragen we iedereen om solidair te zijn en de veiligheidsvoorschriften correct na te leven. Op school zal ontsmettende handgel aanwezig zijn, maar het is raadzaam om je eigen voorraad te hebben. In uiterste nood zal je aan het onthaal een mondmasker kunnen aankopen (via facturatie aangerekend).


Zal ik op tijd op school geraken als ik ‘s morgens (4u) preteaching heb?

Preteaching betekent niet dat je automatisch (4u) voor je computerscherm moet zitten. We raden aan dat je bij een probleem contact opneemt met de leerkracht.


Is het veilig om te sporten op school?

Wees gerust. De school volgt nauwgezet de richtlijnen van de overheid op. In afwachting van verdere informatie over het ‘indoor sporten’ gaan we bij mooi weer in de buitenlucht sporten. Kunnen we bij slecht weer de veiligheidsregels niet respecteren dan is het mogelijk dat deze lessen niet doorgaan. We zullen jullie hier natuurlijk verder over informeren, dit d.m.v. de aangepaste info binnen de pijlers.


We hopen alvast dat we met deze communicatie opnieuw wat meer duidelijkheid hebben kunnen bieden. We willen iedereen nogmaals van harte bedanken voor het begrip, de steun en de medewerking. Het is en blijft een heel uitzonderlijk jaar…

Tot slot geven we graag mee dat jullie ons altijd mogen contacteren als jullie met vragen of bezorgdheden zitten.

#staysafe #staystrong #stayhome #samensterk

Directie KTA Brugge

Update 11: Het Coronavirus

Welkom terug ❤️

Vanaf vrijdag 15 mei start onze school geleidelijk aan opnieuw op. Dit betekent dat sommige leerlingen terug naar school mogen komen. We hechten hierbij erg veel belang aan ieders veiligheid, daarom moeten we enkele voorzorgsmaatregelen respecteren. Wij hebben deze voor jullie vastgelegd in een filmpje! Mochten jullie vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!

We kijken er super hard naar uit om jullie terug te ontvangen!


Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
 • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
 • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
 • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
 • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
 • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
 • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Het KTA was iets impulsiefs. Ik wist niet wat gedaan in mijn middelbaar en ik wist eigenlijk ook niet wat ik kon.
Tot Digital Arts, Film & Entertainment aan mij werd voorgesteld. De richting die mij wees op een creatief pad. Creativiteit waarvan ik zelf niet wist dat ik die in me had.

De richting gaf mij de start en een goede voorsprong naar de richting 'Game Graphics' aan Howest DAE. Dankzij het KTA heb ik mijn toekomst in Game Development gevonden.

In mijn laatste jaar aan de Howest DAE werd ik gevraagd om stage te doen in Londen bij 'Rocksteady' - een game development studio die gekend staat voor de Arkham Games die momenteel werken aan "Suicide Squad Kill The Justice League".

Die stage is heel snel een 2 jarig contract geworden en ondertussen werk ik daar nog steeds.

Het is gek om niet te weten wat je met je toekomst wil tot je een sprong in het onbekende neemt.

Ik ben Nic Belliard, was student in de richting Art en Design en ben nu environment artist bij Rocksteady.
Een impressie van mijn werk kan je vinden op https://www.artstation.com/aipapi 

Nic Belliard
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Nic Belliard