Update 1: Het Coronavirus

Vandaag mochten wij een update ontvangen van het departement onderwijs met nieuwe richtlijnen naar aanleiding van het Coronavirus.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

De huidige richtlijnen bepalen dat alle scholen in Vlaanderen voorlopig nog steeds gewoon open blijven. Ook op onze school gaan dus alle lessen en activiteiten gewoon door. De voorzorgsmaatregelen die tot op heden van toepassing waren houden we verder aan. Er worden naast deze zuiver hygiënische maatregelen evenwel extra maatregelen opgelegd die verder gaan dan wat tot op vandaag van toepassing was. De komende weken zullen onze scholen zich beperken tot louter lesgeven. Alle extra activiteiten om leerplandoelen te realiseren worden tot nader order opgeschort.

 
 • De infoavond voor leerlingen die de overstap maken naar het eerste middelbaar op donderdagavond 19 maart gaat niet door.
 • De quiz van vrijdagavond 27 maart wordt verplaatst naar 15 mei.
 • Buitenlandse stages zijn geannuleerd
 • Uitstappen naar het buitenland zijn ook geannuleerd.

We dienen oog te hebben voor de risicogroepen waartoe de grootouders behoren. Het is dan ook aangewezen dat, indien kinderen dienen afgehaald te worden van school, dit best niet in handen ligt van de grootouders.

We vragen om ook thuis extra aandacht te besteden aan de hygiënische maatregelen die de verdere verspreiding van de infectie tegengaan. Het gaat om:
 
 • Was regelmatig en grondig de handen met water en zeep
 
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak
 
 • Hoest in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je ellenboog
 
 • Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog
 
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school en contacteer je huisarts.

Als school blijven wij de komende periode de situatie in het oog houden. Mocht de toestand veranderen en het advies vanuit de overheid aangepast wordt, dan brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte via de normale informatiekanalen van onze school.

Meer informatie over het Coronavirus vindt u via de website www.info-coronavirus.be . U kan ook terecht op het algemeen informatienummer van de Vlaamse Overheid 0800 14689. Bij vragen of ongerustheid raden wij u aan om steeds uw huisarts te contacteren. Verder kan u indien nodig ook terecht bij het CLB via het nummer 050/44.50.10

Update 2: Het Coronavirus

Ongetwijfeld heeft u vragen en bezorgdheden omtrent de recente berichtgeving over het coronavirus.

Op dit moment heeft het echter geen zin om de school op te bellen, aangezien wij zelf dienen te wachten op verdere informatie.

Wij zullen communiceren van zodra we de richtlijnen vanuit de overheid ontvangen wat betreft de praktische organisatie voor de komende weken. Wel kunnen we reeds meegeven dat, in lijn met de richtlijnen van de overheid, alle lessen worden opgeschort tot de paasvakantie en wij alle leerlingen adviseren om thuis te blijven.

We volgen de situatie nauwgezet op en houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte.

Wij danken u alvast voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten

Directie KTA Brugge

Update 3: Het Coronavirus

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders absoluut zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Mogen wij u vragen om onderstaand formulier in te vullen voor zaterdag 14 maart om 18u00 zodat we weten hoeveel leerlingen we vanaf maandag kunnen verwachten:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd6keuuqYvybDj5Ep…/viewform

Leerlingen die ziek zijn, moeten thuis blijven. Leerlingen die ziektesymptomen vertonen op school zullen naar huis worden gestuurd.

Update 4: Het Coronavirus

Beste ouder, voogd
Beste leerling

In navolging van de verscherpte maatregelen van de overheid om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaan wij als school ook een stapje verder in het werken van thuis uit.

Aangezien wij niet langer leerlingen hebben die gebruik wensen te maken van de noodopvang betekent dit
dat het schoolgebouw niet langer open is.

Wij bieden de leerlingen nog de mogelijkheid om deze week op donderdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag langs te komen om cursussen of ander materiaal op te halen.

Hebt u vragen of bezorgdheden, dan kunt u ons steeds bereiken.

Dit bij voorkeur via smartschool of via info@ktabrugge.be. Bij hoogdringendheid kunt u ook bellen naar het nummer 0474 27 65 43.

We wensen u en uw familie toe dat jullie gezond mogen blijven en hopelijk tot snel.

Directie KTA Brugge

Update 5: Het Coronavirus

Geachte ouder, voogd
Beste leerling

We zien dat heel wat leerkrachten massaal de digitale kanalen gevonden hebben en volop taken posten om het leerproces verder te stimuleren. Dit kunnen wij enkel maar toejuichen.

Echter merken we ook op dat leerlingen op dit moment erg veel opdrachten tegelijkertijd binnenkrijgen waardoor sommigen wat panikeren.

Vanaf volgende week zullen de opdrachten in de digitale agenda genoteerd worden. Op die manier kunnen de leerlingen gemakkelijker een werkplanning opmaken en is het voor de leerkrachten meteen ook duidelijk wie wat wanneer inplant.

We wensen alvast iedereen een goede gezondheid toe en zijn beschikbaar via smartschool of mail voor al uw vragen.

Met vriendelijke groeten
Directie KTA Brugge

Update 6: Het Coronavirus

Beste ouder, voogd
Beste leerling
 
 
We zijn erg trots op onze leerlingen, want in deze moeilijke tijd houden zij het hoofd koel en zetten zij zich ten volle in om hun digitale opdrachten tot een goed einde te brengen.  

We kregen ondertussen heel wat vragen binnen van leerkrachten, leerlingen en ouders over wat nu wel/niet verwacht kan worden. 

Belangrijk om weten, is dat we als school de richtlijnen van de overheid moeten volgen.

Op dit moment zijn die richtlijnen als volgt:
 
 • Er wordt geen nieuwe leerstof gegeven. We zetten in op herhaling van de geziene leerstof. 
 
 • Er worden geen punten gekoppeld aan taken gegeven in coronatijden. De overgrote meerderheid van onze leerlingen spant zich ongelooflijk in en neemt de taken serieus. Aangezien we er met man en macht voor moeten zorgen dat er zo weinig mogelijk leerachterstand komt, geven we wel de boodschap mee dat bepaalde taken niet vrijblijvend kunnen zijn. 

Daarom spreken we het volgende af:
 
 • Leerlingen die de taken maken tijdens de "coronaweken" worden beloond. Ze maken een positieve indruk op hun leerkrachten en zorgen ervoor dat ze de geziene leerstof onder de knie hebben.
 
 • Leerlingen die de taken om een of andere reden niet kunnen maken, vragen we om zeker contact te nemen met de leerkrachten, opvoeder of coaches.  We doen nl. ons uiterste best om iedereen te helpen.
 
 • Leerlingen die de taken niet maken, zullen na de paasvakantie 1 tot max. 2 weken krijgen om de taken alsnog te maken en in te dienen. Zij gaan dus een extra drukke 2 weken tegemoet na de paasvakantie.

Tip: Maak de taken (en zorg dat je er vanaf bent)! Lukt het niet, vraag hulp!

Er worden geen sancties gekoppeld aan het niet maken van taken. We beseffen ten volle dat het digitale verhaal een grote aanpassing vergt van onze leerlingen en ouders. We benadrukken dat het maken van de opdrachten alleen maar positieve gevolgen zal hebben. Het is echter ook onze taak om mee te geven dat wie weigert om de taken te maken, zich aan het eind niet meer zal kunnen beroepen op het feit dat er geen remediëringskansen werden aangeboden.  

Van zodra wij nieuwe richtlijnen ontvangen vanuit de overheid, het GO of onze scholengroep zullen wij hier zeker over communiceren. Niemand kon deze situatie voorzien en in de gegeven omstandigheden doet iedereen keihard zijn best! 
 
#trotsoponzeleerlingen #samensterk

Hou jullie goed!

Directie KTA Brugge

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
 • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
 • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
 • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
 • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
 • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
 • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Twee jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams