Individuele rondleidingen

Wil je graag kennismaken met onze school?

Beste toekomstige leerling en ouder

De overstap naar een nieuwe school is een heel belangrijke stap voor onze jongeren alsook voor hun ouders. Wij achten het dan ook van groot belang dat u zich goed voelt bij ons op school en al eens proeft van hoe het er bij ons juist aan toegaat. Daarom organiseren wij individuele rondleidingen voor ouders en leerlingen die hier nood aan hebben. 

Met heel veel plezier zal een leerkracht binnen jouw studierichting, iemand uit de leerlingbegeleiding, het internaat of de technisch adviseur (de verantwoordelijke van de studierichting) je mee op pad nemen doorheen het KTA. Nadien helpen wij u graag digitaal verder om uw interesse om te zetten in een definitieve inschrijving. 

Tijdens deze individuele rondleiding achten wij het van groot belang om zowel de regels van social distancing te respecteren alsook de regels inzake hygiëne in acht te nemen. Het dragen van een mondmasker zien wij daarnaast als noodzakelijk. Mogen wij ook vragen om als bezoeker slechts met maximum drie personen deel te nemen aan de rondleiding?

Een belangrijke opmerking hierbij is dat we de ouders, conform de coronarichtlijnen, in eerste instantie wensen te stimuleren om digitaal in te schrijven. De individuele rondleidingen zijn er dus voor die ouders die zelf om een afspraak tot individuele rondleiding vragen of hulp wensen bij het digitaal inschrijven. 
In onderstaande vragenlijst vragen wij u om drie mogelijke data en tijdstippen door te geven. Op die manier trachten we om zeker op 1 van deze tijdstippen de rondleiding met u te laten doorgaan. Wij trachten in eerste instantie om deze individuele rondleidingen zoveel mogelijk in te plannen doorheen de week na de schooluren.

Gelieve steeds uw identiteitskaart, uw rapport en eventueel uw attest van aansluiting bij een sportclub bij de hand te hebben bij het digitaal inschrijven (zie hieronder) of mee te brengen wanneer u zich wenst in te schrijven op school (enkel op afspraak). 

Wij danken u alvast voor uw interesse en hopen u snel te mogen verwelkomen op onze school!

Heeft u nu reeds vragen over onze schoolwerking? Bekijk dan zeker de filmpjes die je kan terugvinden bij het luikje Veelgestelde vragen. Via STUDIO KTA beantwoorden we vragen die gaan over de eerste graad, het internaat, ons centrum leren en werken of een pijler. 
Vraag hier je individuele rondleiding aan!

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
  • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
  • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
  • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Drie jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams