OKAN: Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers op het KTA Brugge
 

Wat is OKAN?

De afkorting OKAN staat voor Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers.

De OKAN-klas van het KTA Brugge vangt leerlingen op die onlangs in België zijn aangekomen en de Nederlandse taal niet beheersen. Hier leren de leerlingen zo snel mogelijk Nederlands. Ze worden als het ware ondergedompeld in een taalbad.

Dit alles gebeurt door een team dat garant staat voor een warm onthaal en dat elke jongere wil bijstaan in zijn persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen kennis is daarbij belangrijk, maar ook een goede houding in de klas en daarbuiten. Om die reden dragen we ook sociale integratie hoog in het vaandel in onze OKAN-klassen.

Het is uiteindelijk de bedoeling de leerlingen te ondersteunen zodat zij het volgende schooljaar kunnen overstappen naar het regulier secundair onderwijs, in de onderwijsvorm en studierichting die het best aansluit bij hun individuele interesses en capaciteiten. Ons OKAN-team doet zowel aan ondersteuning, begeleiding en opvolging.

Lessen

Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er les van 8:25 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:35. Op woensdag is er enkel les in de voormiddag van 08:25 tot 12:00.

De leerlingen volgen 28 uur les per week, waarvan 22 uur per week Nederlands. De vaardigheden staan daarbij centraal: spreken, luisteren, lezen, schrijven en mondelinge interactie.

Onze onthaalklassen bereiden de jongere voor om zowel in het gewone onderwijs, als in het dagdagelijkse leven te kunnen functioneren. De lessen zijn dus heel praktisch gericht. Om goed te kunnen aansluiten met het gewone onderwijs, krijgen de gevorderden daarom de belangrijke woordenschat van vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, economie, biologie, natuurkunde, muziek en plastische opvoeding. Werken met een PC en tablet zit uiteraard in de lespakketten verwerkt.

Daarnaast krijgen de leerlingen 2 uur levensbeschouwelijke vakken. Daarbinnen kan men kiezen voor niet-confessionele zedenleer of één van de zes in België erkende godsdiensten: rooms-katholieke, protestantse eredienst, anglicaanse, Israëlitische, islamitische en orthodoxe eredienst.

Tot slot krijgen de leerlingen nog 4 uur integratie. In dit vak komen alle mogelijke aspecten van “het leven” aan bod. De leerlingen maken kennis met verschillende culturen, wisselen meningen met elkaar uit en leren kritisch en vooral respectvol omgaan met verschillende ideeën.

Voor wie?

Je kan alleen in de onthaalklas starten als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden voor inschrijving als regelmatige leerling in een onthaalklas:
 
 • Op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en jonger dan achttien jaar zijn.
 
 • Een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven.
 
 • Het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal hebben.
 
 • De onderwijstaal onvoldoende beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen.
 
 • Maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.Op vraag van de school kan voor individuele leerlingen, in uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden, van de toelatingsvoorwaarde afgeweken worden.

Inschrijving

Je kan gedurende het hele schooljaar inschrijven.

Hoe?
De leerling moet vergezeld zijn van de ouder, voogd of verantwoordelijke. Deze persoon moet de inschrijvingsdocumenten ondertekenen. We hebben ook een identiteitsbewijs nodig en indien mogelijk ook documenten van vroegere studies in het geboorteland.

Ligging/ Bereikbaarheid

De lessen voor de leerlingen in de OKAN-klas vinden plaats in de gebouwen van het KTA Brugge, Rijselstraat 7, St-Michiels (Brugge). Dit is op wandelafstand van het station van Brugge (ongeveer 10 min.)

Contact

OKAN – KTA Brugge
Rijselstraat 7 • 8200 Brugge St-Michiels
okan@ktabrugge.bewww.ktabrugge.be
OKAN-coördinator Tony Demeyer: 050 47 11 50 • 0496 38 49 01

Like us op Facebook … 

Wil je meer te weten komen over onze Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers?

Ontdek het hier!

Kies uw taal/ choose your language/ choisissez votre langue/ elige tu idioma
 

FRANÇAIS

FRANÇAIS
Lire plus

ENGLISH

ENGLISH
Read more

ESPAÑOL

ESPAÑOL
Leer más

POLSKI

POLSKI
Przeczytaj wiecej

DEUTSCH

DEUTSCH
Lesen Sie mehr

Okan من أجل من برنامج

Okan من أجل من برنامج
قراءة المزيد

Okan من أجل من برنامج

Okan من أجل من برنامج
قراءة المزيد

Okan من أجل من برنامج

Okan من أجل من برنامج
قراءة المزيد

ROMÂNESC

ROMÂNESC
Citi?i mai multe

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
 • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
 • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
 • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
 • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
 • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
 • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Drie jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams