OKAN KTA BRUGGE
Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers


 

Wat is OKAN?

De afkorting OKAN staat voor Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers.

De OKAN-klas van het KTA Brugge vangt leerlingen op die onlangs in België zijn aangekomen en de Nederlandse taal niet beheersen. Hier leren de leerlingen zo snel mogelijk Nederlands. Ze worden als het ware ondergedompeld in een taalbad.

Dit alles gebeurt door een team dat garant staat voor een warm onthaal en dat elke jongere wil bijstaan in zijn persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen kennis is daarbij belangrijk, maar ook een goede houding in de klas en daarbuiten. Om die reden dragen we ook sociale integratie hoog in het vaandel in onze OKAN-klassen.

Het is uiteindelijk de bedoeling de leerlingen te ondersteunen zodat zij het volgende schooljaar kunnen overstappen naar het regulier secundair onderwijs, in de onderwijsvorm en studierichting die het best aansluit bij hun individuele interesses en capaciteiten. Ons OKAN-team doet zowel aan ondersteuning, begeleiding en opvolging.

Lessen

Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er les van 8:25 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:35. Op woensdag is er enkel les in de voormiddag van 08:25 tot 12:00.

De leerlingen volgen 28 uur les per week, waarvan 22 uur per week Nederlands. De vaardigheden staan daarbij centraal: spreken, luisteren, lezen, schrijven en mondelinge interactie.

Onze onthaalklassen bereiden de jongere voor om zowel in het gewone onderwijs, als in het dagdagelijkse leven te kunnen functioneren. De lessen zijn dus heel praktisch gericht. Om goed te kunnen aansluiten met het gewone onderwijs, krijgen de gevorderden daarom de belangrijke woordenschat van vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, economie, biologie, natuurkunde, muziek en plastische opvoeding. Werken met een PC en tablet zit uiteraard in de lespakketten verwerkt.

Daarnaast krijgen de leerlingen 2 uur levensbeschouwelijke vakken. Daarbinnen kan men kiezen voor niet-confessionele zedenleer of één van de zes in België erkende godsdiensten: rooms-katholieke, protestantse eredienst, anglicaanse, Israëlitische, islamitische en orthodoxe eredienst.

Tot slot krijgen de leerlingen nog 4 uur integratie. In dit vak komen alle mogelijke aspecten van “het leven” aan bod. De leerlingen maken kennis met verschillende culturen, wisselen meningen met elkaar uit en leren kritisch en vooral respectvol omgaan met verschillende ideeën.

Voor wie?

Je kan alleen in de onthaalklas starten als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden voor inschrijving als regelmatige leerling in een onthaalklas:
 
 • Op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en jonger dan achttien jaar zijn.
 
 • Een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven.
 
 • Het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal hebben.
 
 • De onderwijstaal onvoldoende beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen.
 
 • Maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.Op vraag van de school kan voor individuele leerlingen, in uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden, van de toelatingsvoorwaarde afgeweken worden.

Inschrijving

Je kan gedurende het hele schooljaar inschrijven.

Hoe?
De leerling moet vergezeld zijn van de ouder, voogd of verantwoordelijke. Deze persoon moet de inschrijvingsdocumenten ondertekenen. We hebben ook een identiteitsbewijs nodig en indien mogelijk ook documenten van vroegere studies in het geboorteland.

Ligging/ Bereikbaarheid

De lessen voor de leerlingen in de OKAN-klas vinden plaats in de gebouwen van het KTA Brugge, Rijselstraat 7, St-Michiels (Brugge). Dit is op wandelafstand van het station van Brugge (ongeveer 10 min.)

Contact

OKAN – KTA Brugge
Rijselstraat 7 • 8200 Brugge St-Michiels
okan@ktabrugge.bewww.ktabrugge.be

OKAN-coördinator
Tony Demeyer: 050 47 11 50 • 0496 38 49 01

Like ons op Facebook

Wil je meer te weten komen over onze Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers?

Ontdek het hier!

Kies uw taal/ choose your language/ choisissez votre langue/ elige tu idioma
 

FRANÇAIS

FRANÇAIS
Lire plus

ENGLISH

ENGLISH
Read more

ESPAÑOL

ESPAÑOL
Leer más

POLSKI

POLSKI
Przeczytaj wiecej

DEUTSCH

DEUTSCH
Lesen Sie mehr

Okan من أجل من برنامج

Okan من أجل من برنامج
قراءة المزيد

Okan من أجل من برنامج

Okan من أجل من برنامج
قراءة المزيد

Okan من أجل من برنامج

Okan من أجل من برنامج
قراءة المزيد

ROMÂNESC

ROMÂNESC
Citi?i mai multe

РУССКИЙ

РУССКИЙ
Читать далее

УКРАЇНСЬКА

УКРАЇНСЬКА
читати далі

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.750 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
 • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
 • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
 • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
 • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
 • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
 • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Het KTA was iets impulsiefs. Ik wist niet wat gedaan in mijn middelbaar en ik wist eigenlijk ook niet wat ik kon.
Tot Digital Arts, Film & Entertainment aan mij werd voorgesteld. De richting die mij wees op een creatief pad. Creativiteit waarvan ik zelf niet wist dat ik die in me had.

De richting gaf mij de start naar en een goede voorsprong in de richting 'Game Graphics' aan Howest DAE. Dankzij het KTA heb ik mijn toekomst in Game Development gevonden. In mijn laatste jaar, werd mij gevraagd om stage te doen bij 'Rocksteady' in Londen - een game development studio die gekend staat voor de Arkham Games en momenteel werken aan "Suicide Squad Kill The Justice League".

Die stage werd heel snel een 2-jarig contract, en ondertussen werk ik daar nog steeds. Het is gek om niet te weten wat je met je toekomst wil, tot je een sprong in het onbekende neemt.

Ik ben Nic Belliard, ik was student in de richting Art en Design,
en nu ben ik Environment Artist bij Rocksteady.
Een impressie van mijn werk kan je vinden op https://www.artstation.com/aipapi 


Nic Belliard
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Nic Belliard