OKAN: Clasa pregătitoare pentru nou-veniţi de altă limbă maternă decât neerlandeza la KTA Brugge
 

Ce este OKAN?

Abrevierea OKAN înseamnă Clasa pregătitoare pentru nou-veniţi de altă limbă maternă decât neerlandeza.

Clasa-OKAN primeşte elevii care tocmai au sosit în Belgia şi nu stăpânesc limba neerlandeză. Prin intermediul acestei clase pregătitoare elevii învaţă neerlandeza cât mai repede. Sunt scufundaţi într-o baie de limbă străină.

Aceasta este realizată de o echipă care asigură o primire călduroasă de care fiecare tânăr are nevoie în evoluţia lui. Nu numai cunoştiinţele sunt importante, ci şi un comportament adecvat în clasă şi în afara acesteia. De aceea integrarea socială este foarte importantă în traiectul elevului din clasa-OKAN.

Este evident că intenţia noastră este de a susţine elevii astfel  încât în anul şcolar care urmează aceştia să treacă la învăţământul secundar normal, la forma de învăţământ şi profilul potrivit intereselor şi capacităţilor lor individuale. Echipa noastră OKAN se ocupă de susţinerea, îndrumarea şi urmărirea în evoluţie a elevilor.
 

Cursuri

Se desfăşoară în fiecare luni, marţi, joi şi vineri între orele 8h25 şi 12h şi 13h şi 16h. Miercurea, cursul se desfăşoară dimineaţa între orele 8h25 şi 12h.
Elevii urmează 28 de ore pe săptămână, din care 22 de ore pe săptămână neerlandeză. Abilităţile ocupă locul central : vorbit, ascultat, citit, scris şi interacţia orală.

Clasele noastre pregătitoare pregătesc tinerii atât pentru învăţământul normal, cât şi pentru viaţa de toate zilele. Cursurile sunt orientate pe considerent practic. Pentru a se putea conecta cât mai bine la învăţământul normal, avansaţilor li se preda un vocabular bogat caracteristic obiectelor de studiu precum : geografie, istorie, matematică, economie, biologie, fizică, muzica şi educaţie plastică. Lucrul pe calculator şi tableta este inclus în pachetul de cursuri.

În plus elevilor li se predau două ore de materii filozofice ( privind concepţia asupra vieţii). În cadrul acestora se poate alege ori cursul de etică neconfesionala ( neortodoxă) ori una dintre cele 6 religii recunoscute în Belgia : romano-catolică, protestantă, anglicana, iudaica, islamică şi ortodoxă.

De asemenea li se predau 4 ore de curs de integrare. Această materie tratează diferite aspecte "din viaţă". Elevii fac cunoştiinţă cu diferite culturi, schimbă idei, învaţă să accepte alte puncte de vedere şi să fie critici într-un mod respectuos.

Cine se poate înscrie?

Poţi să începi cursurile în clasa pregătitoare ca elev cu frecvenţa regulată dacă îndeplineşti condiţiile următoare:
 • Ai vârsta cuprinsă între 12 ani şi 18 ani până în data de 31 decembrie a anului în care se face înscrierea.
 • Eşti nou-venit, adică locuieşti în Belgia de cel mult un an pe o perioadă neîntreruptă.
 • Limba maternă sau limbă vorbită acasă nu este neerlandeza.
 • Elevii nu stăpânesc îndeajuns limba în care se predau cursurile.
 • Elevul a fost înscris timp de max 9 luni ( lunile de vacanţă iulie şi august fiind excluse) într-o instituţie de învăţământ având neerlandeza ca limbă de predare. Este posibil ca la cererea şcolii să se facă excepţie de la condiţiile de admitere în împrejurări excepţionale şi speciale.

Procedura de înscriere

Te poţi înscrie pe durata întregului an şcolar.

Cum?

Elevul trebuie să fie însoţit de către un părinte, un tutore sau un reprezentant legal. Această persoană trebuie să semneze documentele de înscriere. De asemenea trebuie sa se prezinte un act de identitate şi eventual documente de şcolarizare din ţară de provenienţă.
 

Locaţie/Accesibilitate

Cursurile pentru elevii din clasa-OKAN se desfăşoară în clădirile din incinta KTA Brugge, Rijselstraat 7 în St. Michiels ( Brugge). Locaţia se afla la 10 minute de mers pe jos de la gară.

Contact

OKAN- KTA BRUGGE

Rijselstraat 7
8200 Brugge St-Michiels

okan@ktabrugge.bewww.ktabrugge.be

Coordonator - Tony Demeyer

050 471 150
0496 38 49 01

Da?i-ne un like pe facebook...

Vrei să afli mai multe despre clasa noastră pregătitoare OKAN pentru nou-veniţi?
Cauta aici !

 
descărcați broșura

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
 • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
 • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
 • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
 • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
 • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
 • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Drie jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams