Elektromechanische technieken - Duaal leren

Wat is duaal leren?

Wil jij kennis, vaardigheden en competenties die belangrijk zijn voor de arbeidsmarkt in een volwaardige arbeidscontext kunnen verwerven?

Je maakt een perfecte combinatie op school en de werkplek, samen met jouw leerkrachten, trajectbegeleider en mentor. Op deze manier bewandel je een ander leertraject dan voltijds naar school gaan maar behaal je hetzelfde diploma. Is deze mix tussen school en werk iets voor jou?

Dan ben jij de geknipte leerling om deze leerrijke uitdaging aan te gaan!

Duaal leren binnen de opleiding Elektromechanische technieken

De opleiding Elektromechanische technieken duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent omvat minimaal 28 opleidingsuren per week. De opleiding elektromechanische technieken duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad technisch secundair onderwijs, voor het studiegebied mechanica-elektriciteit. 

Deze duale studierichting zal enkel aangeboden worden wanneer voldoende leerlingen zijn ingeschreven.

De ideale vooropleiding

De logische vooropleiding is de tweede graad TSO Elektromechanica maar men kan instromen vanuit ASO of Industriële Wetenschappen. Een sterke wiskundige basis is vereist.

Profiel van de richting

In de opleiding elektromechanische technieken duaal leert men preventieve en correctieve elektrische, mechanische, hydraulische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren opdat de functionaliteit (prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid, …) van industriële machines, installaties of systemen behouden blijft en de verwachte levensduur verzekerd is. Meer informatie over de inhoud van de studierichting kunt u terugvinden via volgende link

Binnen de duale opleiding Elektromechanische technieken maak je doorheen de week kennis met 2 verschillende componenten, namelijk de schoolcomponent en de werkcomponent. Deze worden onderstaand verder voor u uitgelegd.

1. De schoolcomponent
Naast de praktische vakken krijg je tijdens beide schooljaren ook enkele verplichte algemene vakken om op deze manier alle eindtermen te bereiken, namelijk: 
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Lichamelijke opvoeding 
 • Moderne vreemde talen (Frans en Engels)
 • Natuurwetenschappen
 • Nederlands
 • Wiskunde
 • Vakoverschrijdende eindtermen
 • Levensbeschouwelijke vakken

2. De werkcomponent
In de opleiding Elektromechanische technieken leert men:
 • werken in teamverband;
 • werken met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn;
 • machines en gereedschappen gebruiken;
 • vaktechnische informatie in een vreemde taal te raadplegen;
 • voorbereidende werkzaamheden uit te voeren rekening houdend met situationele elementen;
 • ...
 

 

Mogelijke vervolgopleiding

Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je het diploma secundair onderwijs hebt behaald. Je mag ook starten in een graduaatsopleiding, professionele bacheloropleiding of academische bacheloropleiding. 

Troeven

 • Een ander leertraject om je diploma secundair onderwijs te behalen.
 • Je gaat 2 dagen naar school, de andere 3 dagen, ben je aanwezig op de werkplek.
 • De werkplek is een plaats waar je zaken aanleert, inoefent en je geëvalueerd wordt.
 • Je bouwt heel veel ervaring op.
 • Het hoofddoel is het aanleren van een beroep. Daarom betaalt de onderneming aan de leerling geen loon, maar een maandelijkse leervergoeding. Het exacte bedrag van de vergoeding hangt onder andere af van het opleidingsjaar van de leerling, maar bedraagt maximaal 549,90 euro per maand.
 • Je legt professionele contacten.
 • De overgang naar een vaste job verloopt veel vlotter.

Contactpersoon

Wenst u meer informatie over onze duale studierichting Elektromechanische technieken? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met mevrouw Dayle Kyndt of meneer Kris Vandevoorde. 

U kunt mevrouw Kyndt steeds bereiken via volgend telefoonnummer en mailadres:
U kunt meneer Vandevoorde steeds bereiken via volgend telefoonnummer en mailadres:

Meer informatie?

Wens je graag meer informatie? Bekijk dan zeker eens de website van duaal leren!

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.700 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
 • ​Uitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar
 • Een jong, dynamisch en zeer enthousiast lerarenkorps die experten zijn in hun vakgebied
 • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein
 • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
 • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
 • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
 • #oneteam
Inschrijven
Het KTA was iets impulsiefs. Ik wist niet wat gedaan in mijn middelbaar en ik wist eigenlijk ook niet wat ik kon.
Tot DAFE aan mij werd voorgesteld. De richting die mij wees op een creatief pad. Creativiteit waarvan ik zelf niet wist dat ik het in me had.
De richting gaf mij de start en een goede voorsprong naar mijn huidige richting toe.

Ik ben Nic Belliard een Game Graphics student aan Howest DAE en dankzij het KTA heb ik mijn toekomst in Game development gevonden. Een impressie van mijn werk vind je op https://www.artstation.com/aipapi

Nic Belliard
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Nic Belliard