Derde graad - TSO - Autotechnieken

Ideale vooropleiding

De ideale vooropleiding is de tweede graad TSO Elektromechanica.

Profiel van de richting

Er wordt verwacht dat je geïnteresseerd bent in de werking en het onderhoud van auto’s. Ook belangstelling voor elektriciteit en elektronica is belangrijk.

Je leert fouten opsporen zowel op mechanisch als elektrisch vlak. Hier wordt zowel het inzicht in de werking van de wagen als het stellen van de juiste diagnose bij defecten bijgebracht.

Oefeningen op didactische voertuigen alsook op het onlineplatform helpen je om via proeven en metingen de werking van de verschillende onderdelen van een auto beter te leren kennen en te beïnvloeden. Naast de kennis van mechanismen en systemen van auto’s is ook de foutendiagnose, de technische reglementering, schema-analyse, de werkplanning en de studie van elektronische stuur- en regelsystemen belangrijk.

Volgende onderwerpen komen systematisch aan bod: 
 • Het uitvoeren van onderhoudsbeurten en andere onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen, het monteren en demonteren van onderdelen, een diagnose stellen met behulp van moderne apparatuur; 
 
 • Het herstellen, afstellen en controleren van het onderstel (chassis) en van de vele elektrische installaties; 
 
 • De voorwieluitlijning, revisie van verbrandingsmotoren, elementaire lastechnieken en stuurgeometrie (uitlijnen van de stuurinrichting).
 
 • Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de autotechnische veiligheidsvoorschriften. 
 
 • Je leert ook de kostprijs van de onderhoudswerkzaamheden begroten en communiceren met de klant. 


Heel wat van deze kennis wordt aangebracht in een realistische garagesituatie. De stages in het tweed leerjaar van de derde graad zijn een waardevolle aanvulling vanuit een reële werksituatie. 

Hierna heb je de mogelijkheid om verdere studies aan te vaten in het hoger onderwijs.

Mogelijke vervolgopleiding

Na deze studierichting heb je de mogelijkheid om te gaan werken. 

Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Mogelijke studierichtingen zoals Autotechnologie, Elektromechanica... zijn mogelijkheden. Meer informatie kun je terugvinden op www.onderwijskiezer.be

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
 • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
 • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
 • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
 • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
 • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
 • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Twee jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams