Business IT (Bedrijf en organisatie) - Tweede graad

Live opendeurdag

Ideale vooropleiding

De ideale vooropleiding voor Business IT in de tweede graad is 2A Business. Daarnaast is het ook mogelijk om in te stromen vanuit een andere 2A-opleiding. 
 

Profiel van de richting

​De studierichting Business IT bereidt de leerlingen voor op verschillende studierichtingen in de derde graad binnen het domein Economie en organisatie.

In deze polyvalente opleiding ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de praktijk van het zakendoen, de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica …

Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen  zoals Engels en Frans. 

In Business IT leer je hoe een bedrijf praktisch georganiseerd is. De bedrijfsgerichte vorming met boekhouden, toegepaste informatica, zakelijke communicatie,… staat centraal. Daarnaast leer je rekenvaardigheden toepassen binnen de handelssector. Men verwacht ook dat je ordelijk en nauwkeurig kunt werken.

Bovendien is er ook een focus op allerhande zaken met betrekking tot de boekhouding van een bedrijf:
  • Zo leer je de financiële dagboeken bijhouden, voorraadbeheer, facturatie…
  • Je leert financiële verrichtingen registreren in een dubbele boekhouding, manueel en met een boekhoudpakket op de computer.
  • Je krijgt inzicht in de functie van boekhouden voor kostenberekening en als instrument voor het voeren van een beleid in een bedrijf.

In het vak economie leer je dan meer over de economische bedrijvigheid, monetair beleid, groei en conjunctuur, consumenten- en producentengedrag, kopen en verkopen, ondernemingsvormen, verzekeringen, markten en prijzen…

Finaal leer je ook meer over kantoortechnieken zoals onthaal, (elektronische) postbehandeling, klasseren, vergaderen, verslaggeving, facturering, PR en communicatie, aankoopformaliteiten … en leer je het magazijn en de leveranciers- en klantenadministratie organiseren.

De verschillende klantentypes, de verkoopsvormen van kleinhandel tot e-commerce, de goederen en hun eigenschappen, de kassa …komen aan bod in verkoopstechnieken.

Mogelijke vervolgopleiding

Na de tweede graad Business IT kun je doorstromen naar de derde graad Business IT.

Laptopproject

Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen met hun eigen toestel aan de slag.

Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen die starten in Business IT suggereren we een Dell Latitude.

Wie hier vragen over heeft, kan steeds terecht bij laptopbalie@ktabrugge.be!

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
  • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
  • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
  • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Drie jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams