home  » Studieaanbod » People » Haarzorg

Haarzorg - Derde graad

Live opendeurdag

Ideale vooropleiding

In principe is er geen specifieke vooropleiding vereist, maar als je in het vierde middelbaar de opleiding haarzorg hebt gevolgd is dit zeker een pluspunt.

Profiel van de richting

De studierichting Haarzorg is praktisch en breed opgevat.

Je wordt voorbereid op het kappersberoep. Daarnaast komen ook gelaatsverzorging, grime en manicure aan bod. Bovendien heb je weinig algemene vakken. Je maakt kennis met de geschiedenis van de mode, en in het bijzonder van de lichaamsverzorging en de haartooi. Je leert (aandoeningen van) haar en hoofdhuid kennen en ermee omgaan. Ook haarproducten, hun gebruik en (chemische) werking, kleuren, hygiëne, de inrichting van het kapsalon … worden besproken.

Tijdens praktijklessen op school en via stages oefen je de verschillende technieken in (wassen, knippen, watergolf, permanent, kleuren, brushing …) bij dames, heren en kinderen.

Door salonwerk leer je ook hoe je iemand scheert en hoe je baarden en snorren verzorgt. Bovendien leer je vlot omgaan met klanten.

De verplichte salondienst traint de leerlingen in het beheren van een salon en in het verwerven van snelheid bij het uitvoeren van alle technieken dewelke het kappersberoep omvatten. De verplichte stages moeten hun reeds opgedane kennis en ervaringen in deze sector aanvullen en vervolmaken.

Stage

Vijfde middelbaar: Vanaf het tweede trimester - 1 dag per week stage
Zesde middelbaar: Vanaf september - 1 dag per week stage

Mogelijke vervolgopleiding

Doorstromen kan naar het zevende specialisatiejaar ​Haarstilist/ Barbier, waar je een diploma secundair onderwijs kunt behalen.

Daarna kun je nog steeds verschillende kanten op, zo kan je starten aan een graduaatsopleiding of kan je aan het werk in een kapsalon.

Digitalisatie binnen de studierichting Haarzorg

Werken via LAB

Van een e-book tot een video met stap voor stap uitleg, van een quiz tot interactieve en verklarende woordenlijsten; al het lesmateriaal dat docenten in een kappersopleiding nodig hebben, is in LAB voorhanden. 

LAB omvat ook alle leerplannen over zeven jaar. ‘Alle facetten van het leerplan komen erin voor,’ zegt Francis Verscheure, technisch adviseur. ‘Staat daar bijvoorbeeld het beheersen van brushingtechnieken in, dan kan men die technieken bekijken en herbekijken in een filmpje en aangeven dat men de digitale les ook in de praktijk heeft omgezet. En er is meer: aan de Pivot Point inhoud kun je als school ook eigen inhoud toevoegen. Je kan dus eigen lessen aanmaken met video’s en links naar websites, je kan documenten en afbeeldingen toevoegen, maar ook eigen quizjes of testen maken.’ 

LAB is een SMART-attribuut wat staat voor Self Monitoring, Assessment en Reporting Technologies. Leerlingen kunnen dus hun eigen vooruitgang opvolgen en leerkrachten kunnen de resultaten bekijken en bijsturen waar nodig.

Laptopproject

Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen met hun eigen toestel aan de slag.

Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen die starten in Haarzorg is een Chromebook nodig.

Wie hier vragen over heeft, kan steeds terecht bij laptopbalie@ktabrugge.be!

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
  • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
  • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
  • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Drie jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams