Topsport voetbal meisjes, gymastiek of basketbal - Eerste graad

Profiel van de richting

Het project topsport werd in het schooljaar '98-'99 opgestart op initiatief van de Vlaamse Overheid en de sportfederaties. Met het project "Topsport" wil de Vlaamse Overheid vanaf de 1ste graad middelbaar onderwijs een 6 jaar durende aanvullende kwaliteitsvolle "sport"opleiding geven.

Hierdoor krijgt de topsportleerling naast de opleiding in zijn federatie een unieke kans om zich zodanig te vervolmaken dat hij later als topsporter aan de slag zou kunnen zonder zijn studieloopbaan te hypothekeren,  aangezien hij op 18 jaar een volwaardig ASO- of TSO-diploma kan behalen.

Toelatingsvoorwaarden

  • Het getuigschrift van het basisonderwijs bezitten
  • Het topsportstatuut van de sportfederatie hebben verkregen

Basketbal
De toelatingsvoorwaarden voor topsport basketbal vind je terug via volgende link.

Gymnastiek
Topsport is niet voor eender wie weggelegd. Om in de topsportstructuur terecht te komen moet je al een behoorlijk stukje kunnen turnen. Wat er juist vereist is vind je terug in de selectieprocedures van de gymnastiekfederatie. Deze selectieprocedures worden jaarlijks herbekeken.

Topsport voetbal meisjes
Voor topsport voetbal meisjes dien je te slagen voor de selectieprocedure.
Klik hier om de selectieprocedure van voetbal meisjes na te lezen.

Gymnastiek

Regioclubs en basisschoolclubs bieden een gestructureerde topsportopleiding voor leerlingen van het 4° tot 6° leerjaar. Eenmaal de leerlingen de leeftijd hebben bereikt voor de eerste graad middelbaar kunnen ze doorstromen naar een beloftencentrum (indien ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden).

Het KTA Brugge is het beloftencentrum voor toestelturnen voor jongens in Vlaanderen. In ons centrum trainen de gymnasten van de 1ste graad van het middelbare onderwijs.

Trainer(s)
Onze topsportleerlingen gymnastiek trainen o.l.v. Sander Delaere.
 
Lees meer over topsport gymnastiek

Basketbal

KTA Brugge werkt samen met Basketbal Vlaanderen om talentvolle jongeren in de 1ste graad de kans te geven om onderwijs en basketbal op topniveau met elkaar te combineren.

Trainer(s)
Onze topsportleerlingen basketbal trainen o.l.v. Mario Lusyne.

 
Lees meer over topsport basketbal

Lessentabel eerste leerjaar*

Naam vak Aantal uren
Levensbeschouwelijke vakken 2 uur
Nederlands 5 uur
Frans 4 uur
Engels 2 uur
Geschiedenis 1 uur
Aardrijkskunde 2 uur
Wiskunde 4 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
Muzikale opvoeding 1 uur
STEAM 5 uur
Topsport 6 uur
TOTAAL 34 uur

* De lessentabel van het eerste leerjaar van de eerste graad zal naar aanleiding van de modernisering secundair onderwijs nog wijzigen. Wij brengen u zo snel mogelijk op de hoogte van deze veranderingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de Scholenbeurs op 23 februari of naar onze infoavond voor leerlingen van het zesde leerjaar op 14 maart. Inschrijven kan via deze link.

Lessentabel tweede leerjaar

Naam vak Aantal uren
Levensbeschouwelijke vakken 2 uur
Aardrijkskunde 1 uur
Frans 3 uur
Engels 2 uur
Geschiedenis 2 uur
Natuurwetenschappen 2 uur
Nederlands 5 uur
Plastische opvoeding 1 uur
Wiskunde 4 uur
Techniek 2 uur
Topsport 8 uur
TOTAAL 32 uur

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.850 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar
  • Een jong, dynamisch en zeer enthousiast lerarenkorps die experten zijn in hun vakgebied
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein
  • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
  • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
  • #oneteam
Inschrijven
Het KTA was iets impulsiefs. Ik wist niet wat gedaan in mijn middelbaar en ik wist eigenlijk ook niet wat ik kon.
Tot DAFE aan mij werd voorgesteld. De richting die mij wees op een creatief pad. Creativiteit waarvan ik zelf niet wist dat ik het in me had.
De richting gaf mij de start en een goede voorsprong naar mijn huidige richting toe.

Ik ben Nic Belliard een Game Graphics student aan Howest DAE en dankzij het KTA heb ik mijn toekomst in Game development gevonden. Een impressie van mijn werk vind je op https://www.artstation.com/aipapi

Nic Belliard
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Nic Belliard