home  » Studieaanbod » Eerste graad » 1A

1A

Live opendeurdag

Algemene informatie

Het KTA is een school met oog voor elk talent!

Vandaar willen we graag samen met onze leerlingen hun talenten ontdekken. In de eerste plaats willen we hen laten openbloeien en zo een open, brede en sterke persoonlijkheden doen ontwikkelen met inzicht in het eigen kunnen met feedback van onze leerkrachten als motor voor hun groeiproces!

Omdat wij zoveel belang hechten aan talentontplooiing willen we leerlingen ook deze mogelijkheid geven in onze eerste graad. Wij bieden verschillende keuzes aan om hun interesse te verkennen. Binnen het verkennend gedeelte voorzien we voor iedereen een uurtje IT om de digitale skills te versterken. In het onderdeel boost krijgen de leerlingen de mogelijkheid om zich zowel te verdiepen als te versterken in diverse vakken.

De vijf pijlers van het KTA Brugge

Het KTA Brugge is opgebouwd uit 5 sterke pijlers: Art & Design - Business - Engineering - People en Sports

Tijdens de eerste graad (eerste en tweede jaar van het middelbaar) kan je al eens proeven van deze pijlers om zo samen met de leerkrachten te ontdekken waar jouw talent ligt. In de tweede en derde graad kan jij je hier dan verder in ontwikkelen, al liggen al je opties na de eerste graad nog open.

Naast een sterke algemene vorming is er ook plaats voor het verkennen van verschillende vakken zoals sport, STEM, economie, ... Alsook ondersteunen wij jou waar nodig door iedere rapportperiode opnieuw na te gaan in welke vakken je jezelf kan versterken of welke vakken voor jou nog uitgebreider aan bod mogen komen.

Waarom kiezen voor het KTA Brugge? Diana vertelt het je met veel plezier ❤️

Samen leren samenleven (= SALSA)

Het KTA Brugge onderschrijft het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO) Dat is een basisdocument waarin de grondbeginselen, waarden en algemene doelstellingen van het GO! zijn opgenomen.

‘Samen leren samenleven’ is de slagzin waar we in het GO! allemaal achter staan. De GO! samenlevingsschool die voor ogen wordt gehouden, verdedigt en vertegenwoordigt actief de grondwaarden van onze democratische rechtstaat en zet voluit in op actief burgerschap. We streven ernaar om onze leerlingen te vormen tot open, tolerante, intellectueel nieuwsgierige mensen, die niet twijfelen aan de fundamentele gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.

Daarom zet het KTA Brugge binnen verschillende lessen in op
 • Burgerschapseducatie
 • Financiële geletterdheid
 • Mediawijsheid

Infobrochure

Wens je graag meer informatie over het eerste middelbaar A? Dan kun je via onderstaande link onze infobrochure downloaden.
Infobrochure

Laptopproject

Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen met hun eigen toestel aan de slag.

Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen die starten in 1A is een Chromebook nodig.

Wie hier vragen over heeft, kan steeds terecht bij laptopbalie@ktabrugge.be!

Meer informatie per differentiatie

Algemene sport of sportspecialisatie

Bij ons op school kun je op vlak van sport een keuze maken tussen algemene sport en een sportspecialisatie.

Er zijn diverse sportspecialisaties mogelijk, namelijk: Basketbal, Dans, Gymnastiek, Hockey, Paardrijden, Tennis, Voetbal, Wielrennen, Zeesporten en Zwemmen.

Daarnaast krijg je een brede waaier aan extramurosactiviteiten voorgeschoteld: interscholencompetitie, jaarlijkse sportstages, activiteiten van de Stichting Vlaamse Schoolsport,...
Klik hier om kennis te maken met onze verschillende sportspecialisaties!

STEM

 • Je bent geprikkeld door nieuwe technologie en wetenschap?
 
 • Je wilt een streepje voor op andere studenten en ziet een toekomst in de wetenschap en techniek eigenlijk al zitten?
 
 • Je wilt aan de basis staan van nieuwe ontwikkelingen en gadgets?

Heb je telkens JA als antwoord gegeven? Wel dan staat deze keuzemodule jou op het lijf geschreven.

In deze module verdiep je je in de verschillende componenten die via projecten worden gerealiseerd. Men vertrekt vanuit reële problemen en een context om te werken naar een oplossing. De leerlingen starten dus steeds vanuit vraagstellingen over maatschappelijke problemen.

Daarnaast ontwikkel je een aantal 21ste eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, probleemoplossend denken, mediawijsheid, ontwerpen, creatief denken, samenwerken, opzoeken, samenvatten, presenteren, jezelf evalueren, … die je in andere vakken en in de volgende graden als bouwstenen kan gebruiken bij het verwerven en verwerken van de leerinhouden. In STEM is het de bedoeling dat de leerlingen niet meer in hokjes (aparte vakken) denken, maar we willen het onderwijs bekijken door een STEM-bril.

De vakken zullen projectmatig aangeboden worden.

Economie

Binnen de keuzemodule Economie denken we aan de leerlingen die spelen met cijfers of het gat op de markt hebben gevonden. Bovendien zijn het leerlingen die boordevol goede ideeën zitten om financiële problemen op te lossen.

Naast het uitbouwen van een brede economische basis is het voor jou vooral belangrijk dat wij al spelend leren en ontdekken welke econoom in jou schuilt.

Dromen, durven, doen!

Kunstinitiatie

Naast het klassieke basispakket, krijg je een korte initiatie in de grafische sector.

Vanuit jouw eigen leefwereld maak je voor het eerst kennis met grafische processen. We maken hierbij gebruik van recente actua en hanteren net zoals in alle andere keuzemodules van de eerste graad, een probleemoplossende en projectgerichte aanpak.

Daarnaast leer je je eigen creatieve mogelijkheden ontdekken en helpen onze leerkracht je om hier verder in te groeien.

In het tweede middelbaar kun je dan mogelijks kiezen voor de basisoptie Art & Design.

Maatschappij en welzijn

Naast het klassieke basispakket, krijg je een korte initiatie in de sociale en technische vorming

Vanuit jouw eigen leefwereld maak je voor het eerst kennis met voedingsleer, enkele basisbegrippen uit de keuken... Hierbij maken we steeds gebruik van de meest recente actua en hanteren net zoals in alle andere keuzemodules van de eerste graad, een probleemoplossende en projectgerichte aanpak.

Daarnaast helpen onze leerkrachten je om je sociale vaardigheden verder te ontwikkelen.

In het tweede middelbaar kun je dan mogelijks kiezen voor de basisoptie People.

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
 • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
 • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
 • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
 • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
 • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
 • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Drie jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams