Voorbereidend jaar Topsport voetbal - Eerste graad

Profiel van de richting

Het project topsport werd in het schooljaar '98-'99 opgestart op initiatief van de Vlaamse Overheid en de sportfederaties. Met het project "Topsport" wil de Vlaamse Overheid vanaf de 1ste graad middelbaar onderwijs een 6 jaar durende aanvullende kwaliteitsvolle "sport"opleiding geven.

Hierdoor krijgt de topsportleerling naast de opleiding in zijn federatie een unieke kans om zich zodanig te vervolmaken dat hij later als topsporter aan de slag zou kunnen zonder zijn studieloopbaan te hypothekeren,  aangezien hij op 18 jaar een volwaardig ASO- of TSO-diploma kan behalen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Eerste middelbaar
  • Het getuigschrift van het basisonderwijs bezitten
  • Behoren tot een club met elite jeugdlabel 1A of 1B OF deel uitmaken van een provinciale eindselectie (PJO)
 
 • Tweede middelbaar
  • Het eerste leerjaar A met vrucht hebben beëndigd
  • Behoren tot een club met elite jeugdlabel 1A of 1B OF deel uitmaken van een provinciale eindselectie (PJO)

Lessentabel

  Eerste middelbaar Tweede middelbaar
Basisvorming 27 uur 26 uur
Levensbeschouwelijke vakken 2 uur 2 uur
Aardrijkskunde 2 uur 1 uur
Engels 3 uur 2 uur
Frans 3 uur 3 uur
Geschiedenis 1 uur 2 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur 2 uur
Natuurwetenschappen 1 uur 2 uur
Nederlands  4 uur 5 uur
Wiskunde 4 uur 4 uur
PO/ MO opvoeding 1 uur 1 uur
Techniek 2 uur 2 uur
Flextra (Programmeren, latijn)   -
Basisoptie 5 uur 4 uur
Economie   2 uur
Natuurwetenschappen   2 uur
Voetbal 5 uur  
Complementair gedeelte 1 uur 5 uur
Voetbal 1 uur 5 uur

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over 1 van onze topsportrichtingen? Dan verwijzen wij u graag door naar de website van Spartac, https://www.spartac.be/

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.700 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
 • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
 • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
 • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
 • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
 • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
 • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Twee jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams