Topsport voetbal meisjes, gymastiek of basketbal - Eerste graad

Profiel van de richting

Het project topsport werd in het schooljaar '98-'99 opgestart op initiatief van de Vlaamse Overheid en de sportfederaties. Met het project "Topsport" wil de Vlaamse Overheid vanaf de 1ste graad middelbaar onderwijs een 6 jaar durende aanvullende kwaliteitsvolle "sport"opleiding geven.

Hierdoor krijgt de topsportleerling naast de opleiding in zijn federatie een unieke kans om zich zodanig te vervolmaken dat hij later als topsporter aan de slag zou kunnen zonder zijn studieloopbaan te hypothekeren,  aangezien hij op 18 jaar een volwaardig ASO- of TSO-diploma kan behalen.

Toelatingsvoorwaarden

  • Het getuigschrift van het basisonderwijs bezitten
  • Het topsportstatuut van de sportfederatie hebben verkregen

Basketbal
De toelatingsvoorwaarden voor topsport basketbal vind je terug via volgende link.

Gymnastiek
Topsport is niet voor eender wie weggelegd. Om in de topsportstructuur terecht te komen moet je al een behoorlijk stukje kunnen turnen. Wat er juist vereist is vind je terug in de selectieprocedures van de gymnastiekfederatie. Deze selectieprocedures worden jaarlijks herbekeken.

Topsport voetbal meisjes
Voor topsport voetbal meisjes dien je te slagen voor de selectieprocedure.
Klik hier om de selectieprocedure van voetbal meisjes na te lezen.

Gymnastiek

Regioclubs en basisschoolclubs bieden een gestructureerde topsportopleiding voor leerlingen van het 4° tot 6° leerjaar. Eenmaal de leerlingen de leeftijd hebben bereikt voor de eerste graad middelbaar kunnen ze doorstromen naar een beloftencentrum (indien ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden).

Het KTA Brugge is het beloftencentrum voor toestelturnen voor jongens in Vlaanderen. In ons centrum trainen de gymnasten van de 1ste graad van het middelbare onderwijs.

Trainer(s)
Onze topsportleerlingen gymnastiek trainen o.l.v. Sander Delaere.
 
Lees meer over topsport gymnastiek

Basketbal

KTA Brugge werkt samen met Basketbal Vlaanderen om talentvolle jongeren in de 1ste graad de kans te geven om onderwijs en basketbal op topniveau met elkaar te combineren.

Trainer(s)
Onze topsportleerlingen basketbal trainen o.l.v. Mario Lusyne.

 
Lees meer over topsport basketbal

Lessentabel

  Eerste middelbaar Tweede middelbaar
Basisvorming 26 uur 26 uur
Levensbeschouwelijke vakken 2 uur 2 uur
Aardrijkskunde 1 uur 1 uur
Engels 2 uur 2 uur
Frans 3 uur 3 uur
Geschiedenis 2 uur 2 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur 2 uur
Natuurwetenschappen 2 uur 2 uur
Nederlands  5 uur 5 uur
Wiskunde  4 uur 4 uur
PO/ MO opvoeding 1 uur 1 uur
Techniek 2 uur 2 uur
Flextra (Programmeren, latijn)    
Basisoptie 6 uur 6 uur
Topsport 6 uur 6 uur
Complementair gedeelte 0 uur 0 uur

 

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over 1 van onze topsportrichtingen? Dan verwijzen wij u graag door naar de website van Spartac, https://www.spartac.be/

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.700 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
  • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
  • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
  • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Twee jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams