home  » Studieaanbod » Engineering » Hout

Hout - Tweede graad

Live opendeurdag

Ideale vooropleiding

Maakte je in de eerste graad B de keuze voor de basisoptie Bouw/hout (Engineering) dan is dit een pluspunt, maar niet noodzakelijk. Alle leerstof uit de eerste graad wordt herhaald, een specifieke vooropleiding hoeft niet.

Profiel van de richting

In deze praktische richting worden praktijk en technische vakken projectmatig aangeleerd zoals tekenen, meten en afschrijven, tekening lezen, schaven, zagen, boren…

In het derde middelbaar ligt de nadruk op handvaardigheid en worden de basismachines aangeleerd. De verbindingen en constructies worden toegepast in eenvoudige werkstukken en meubels. De leerlingen dienen vooral praktische vaardigheden en attitudes te verwerven.

In het vierde middelbaar ligt de klemtoon op het machinaal vervaardigen van de werkstukken. Je leert werken met machines uit de schrijnwerkerij en de interieurbouw en de tekeningen worden getekend op computer.

In het schoolatelier leer je verschillende houtsoorten en materialen kennen en gebruiken. Je leert basisconstructies van schrijn- en timmerwerk en eenvoudig klein meubilair voorbereiden, monteren en maken onder begeleiding. Bovendien leer je kritisch kijken naar je zelfgemaakte constructies en zal je samen met de leerkracht ontdekken waar bijsturing nodig is. Finaal gaat er ook veel aandacht naar het naleven van veiligheidsvoorschriften.

Mogelijke vervolgopleiding

De studierichting Hout (Houtbewerking) in de derde graad sluit naadloos aan bij deze opleiding.

 

Laptopproject

Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen met hun eigen toestel aan de slag.

Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen die starten in Hout is een Chromebook nodig.

Wie hier vragen over heeft, kan steeds terecht bij laptopbalie@ktabrugge.be!

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
  • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
  • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
  • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Drie jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams