Bio-ecologische bouwafwerking - Specialisatiejaar

Ideale vooropleiding

Als je graag het specialisatiejaar Bio-ecologische bouwafwerking wenst te volgen dan is de ideale vooropleiding de derde graad Ruwbouw.

Profiel van de richting

KTA Brugge is de enige GO!-school in West-Vlaanderen die deze unieke studierichting aanbiedt.

Werk je graag in de buitenlucht?

il je leren metselen, ijzerbinden, bekisten en betegelen?

Dan is de richting bouw iets voor jou. Je wordt opgeleid tot een polyvalente bouwvakker en leert omgaan met een grote variatie aan technieken in een gevarieerde werkomgeving. Via stages en bedrijfsopleidingen kom je direct op de werkvloer terecht en leer je zowel zelfstandig werken als werken in een team. Bovendien is de bouw - en renovatiemarkt in volle expansie; de sector schreeuwt om goedgeschoolde arbeiders.

Bouw mee aan de toekomst!

Het bio-ecologisch bouwen vraagt om een groter bewustzijn van ons allen: het gebruik van (on)uitputtelijke natuurlijke basisgrondstoffen, gezonde en veilige technieken, composteerbare of herbruikbare materialen. De jeugd komt op voor het klimaat, terecht! KTA Brugge steunt hen hierin door dit specialisatiejaar aan te bieden. Binnen deze opleiding specialiseren jongeren zich in de bio-ecologische en natuurlijke afwerkingstechnieken in de bouw. 

Jongren die voor deze studierichting kiezen, verwerven de juiste attitude om zorgvuldig om te gaan met bio-ecologisch bouwmateriaal. 

Stage

De leerlingen die het specialisatiejaar Bio-ecologische bouwafwerking volgen, hebben 1 dag per week alternerende stage vanaf september een blokstage van twee weken voor de paasvakantie.
 

Mogelijke vervolgopleiding

Na dit specialisatiejaar kan je starten aan een graduaats- of bacheloropleiding aan de hogeschool.

Bovendien kan je ook aan het werk in de bouwsector. 

Na deze studierichting behaal je ook je diploma secundair onderwijs.

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
  • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
  • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
  • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Twee jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams