Sport - Wetenschappen

Ideale vooropleiding

De logische vooropleiding is de tweede graad  Sport - Wetenschappen (ASO).

Profiel van de richting

De studierichting Sport- Wetenschappen ASO is gericht op leerlingen die hun sportbegaafdheid en hun bewegingsnood wensen te combineren met hun wetenschappelijke interesses, om zich aldus voor te bereiden op verdere studie- of beroepskeuzes. Ze beschikken zowel over intellectuele als over motorische vaardigheden. Ze hebben een positieve bewegingsingesteldheid, doorzettingsvermogen en zin voor samenwerking.

Leerlingen Sport - Wetenschappen ASO zijn overtuigd dat een brede motorische ontwikkeling gecombineerd met een wetenschappelijke vorming, een toegevoegde waarde betekent voor hun latere studie- of beroepskeuze. Er is aandacht voor de specifieke cognitieve ontwikkeling door behandeling van leerstof over de basiselementen van het menselijk bewegen in de wetenschappelijke vakken: fysica, chemie, biologie en wiskunde.

De sportvakken vormen een reëel toepassingsgebied voor de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid. Inzet, doorzettingsvermogen en teamgeest leiden tot een juiste inschatting van eigen mogelijkheden en beperkingen, en geven zelfvertrouwen voor het latere beroepsleven en voor verdere studies. Door gedoseerde en natuurlijke lichaamsvermoeidheid wordt een noodzakelijk tegengewicht gevormd voor de stresssituaties van de moderne maatschappij. Bovendien staat sport ten dienste van de intellectuele prestaties van de leerling. Het concentratievermogen wordt door een gezonde lichaamsbeweging verhoogd.

Mogelijke vervolgopleiding

Sport - Wetenschappen is een ASO-studierichting die je een algemene opleiding in de breedste zin van het woord garandeert. In deze studierichting wordt een basispakket aangeboden zodat je behoorlijk voorbereid bent op het behalen van zowel een bachelor- als een masterdiploma.

Sport - Wetenschappen bereidt eveneens voor op tewerkstelling in verschillende beroepsgerichte sectoren.

Lessentabel

  Vijfde middelbaar Zesde middelbaar
Basisvorming 20 uur 20 uur
Levensbeschouwelijke vakken 2 uur 2 uur
Aardrijkskunde 1 uur 1 uur
Chemie 1 uur 1 uur
Engels 2 uur 2 uur
Frans 3 uur 3 uur
Geschiedenis 2 uur 2 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur 2 uur
Nederlands 4 uur 4 uur
Wiskunde 3 uur 3 uur
Specifiek gedeelte 9 uur 10 uur
Sport 4 uur 4 uur
Wiskunde 1 uur 1 uur
Natuurwetenschappen 1 uur 1 uur
Biologie/ Toegepaste biologie 1 uur 2 uur
Fysica/ Toegepaste fysica 2 uur 2 uur
Complementair gedeelte 0 uur 0 uur

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over 1 van onze topsportrichtingen? Dan verwijzen wij u graag door naar de website van Spartac, https://www.spartac.be/

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.850 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar
  • Een jong, dynamisch en zeer enthousiast lerarenkorps die experten zijn in hun vakgebied
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein
  • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
  • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
  • #oneteam
Inschrijven
Het KTA was iets impulsiefs. Ik wist niet wat gedaan in mijn middelbaar en ik wist eigenlijk ook niet wat ik kon.
Tot DAFE aan mij werd voorgesteld. De richting die mij wees op een creatief pad. Creativiteit waarvan ik zelf niet wist dat ik het in me had.
De richting gaf mij de start en een goede voorsprong naar mijn huidige richting toe.

Ik ben Nic Belliard een Game Graphics student aan Howest DAE en dankzij het KTA heb ik mijn toekomst in Game development gevonden. Een impressie van mijn werk vind je op https://www.artstation.com/aipapi

Nic Belliard
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Nic Belliard