Elektromechanische technieken - Duaal leren

Wat is duaal leren?

Wil jij kennis, vaardigheden en competenties die belangrijk zijn voor de arbeidsmarkt in een volwaardige arbeidscontext kunnen verwerven?

Je maakt een perfecte combinatie op school en de werkplek, samen met jouw leerkrachten, trajectbegeleider en mentor. Op deze manier bewandel je een ander leertraject dan voltijds naar school gaan maar behaal je hetzelfde diploma. Is deze mix tussen school en werk iets voor jou?

Dan ben jij de geknipte leerling om deze leerrijke uitdaging aan te gaan!

Duaal leren binnen de opleiding Elektromechanische technieken

De opleiding Elektromechanische technieken duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent omvat minimaal 28 opleidingsuren per week. De opleiding elektromechanische technieken duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad technisch secundair onderwijs, voor het studiegebied mechanica-elektriciteit. 

Deze duale studierichting zal enkel aangeboden worden wanneer voldoende leerlingen zijn ingeschreven.

De ideale vooropleiding

De logische vooropleiding is de tweede graad TSO Elektromechanica maar men kan instromen vanuit ASO of Industriële Wetenschappen. Een sterke wiskundige basis is vereist.

Profiel van de richting

In de opleiding elektromechanische technieken duaal leert men preventieve en correctieve elektrische, mechanische, hydraulische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren opdat de functionaliteit (prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid, …) van industriële machines, installaties of systemen behouden blijft en de verwachte levensduur verzekerd is. Meer informatie over de inhoud van de studierichting kunt u terugvinden via volgende link

Binnen de duale opleiding Elektromechanische technieken maak je doorheen de week kennis met 2 verschillende componenten, namelijk de schoolcomponent en de werkcomponent. Deze worden onderstaand verder voor u uitgelegd.

1. De schoolcomponent
Naast de praktische vakken krijg je tijdens beide schooljaren ook enkele verplichte algemene vakken om op deze manier alle eindtermen te bereiken, namelijk: 
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Lichamelijke opvoeding 
 • Moderne vreemde talen (Frans en Engels)
 • Natuurwetenschappen
 • Nederlands
 • Wiskunde
 • Vakoverschrijdende eindtermen
 • Levensbeschouwelijke vakken

2. De werkcomponent
In de opleiding Elektromechanische technieken leert men:
 • werken in teamverband;
 • werken met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn;
 • machines en gereedschappen gebruiken;
 • vaktechnische informatie in een vreemde taal te raadplegen;
 • voorbereidende werkzaamheden uit te voeren rekening houdend met situationele elementen;
 • ...
 

 

Mogelijke vervolgopleiding

Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je het diploma secundair onderwijs hebt behaald. Je mag ook starten in een graduaatsopleiding, professionele bacheloropleiding of academische bacheloropleiding. 

Troeven

 • Een ander leertraject om je diploma secundair onderwijs te behalen.
 • Je gaat 2 dagen naar school, de andere 3 dagen, ben je aanwezig op de werkplek.
 • De werkplek is een plaats waar je zaken aanleert, inoefent en je geëvalueerd wordt.
 • Je bouwt heel veel ervaring op.
 • Het hoofddoel is het aanleren van een beroep. Daarom betaalt de onderneming aan de leerling geen loon, maar een maandelijkse leervergoeding. Het exacte bedrag van de vergoeding hangt onder andere af van het opleidingsjaar van de leerling, maar bedraagt maximaal 549,90 euro per maand.
 • Je legt professionele contacten.
 • De overgang naar een vaste job verloopt veel vlotter.

Contactpersoon

Wenst u meer informatie over onze duale studierichting Elektromechanische technieken? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met mevrouw Dayle Kyndt of meneer Kris Vandevoorde. 

U kunt mevrouw Kyndt steeds bereiken via volgend telefoonnummer en mailadres:
U kunt meneer Vandevoorde steeds bereiken via volgend telefoonnummer en mailadres:

Meer informatie?

Wens je graag meer informatie? Bekijk dan zeker eens de website van duaal leren!

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.700 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
 • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
 • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
 • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
 • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
 • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
 • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Twee jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams