2A People

Live opendeurdag

Ideale vooropleiding

Het eerste middelbaar A.

Waarom kiezen voor het KTA Brugge? Diana vertelt het je met veel plezier ❤️

Profiel van de richting

2A People is gelijk aan de basisoptie Mens en maatschappij.

Het uitgangspunt voor 2A people is de Mens en zijn omgeving. Heb je een brede interesse in mens en maatschappij,ben je sociaal voelend en creatief? Wel dan is de basisoptie 2A People zeker iets voor jou!

In deze basisoptie onderzoek je het sociale gedrag van mensen alsook de menselijke relaties. Bovendien leer je meer over wat een gezonde en persoonlijke leefstijl is.

Tijdens deze basisoptie oefen je ook je sociale en communicatie vaardigheden.

Mogelijke vervolgopleiding?

Na 2A People is het een logische keuze om te kiezen voor een studierichting binnen de pijler People.

Bij ons op school kun je kiezen voor de tweede graad ASO Humane wetenschappen, voor de tweede graad TSO Maatschappij en welzijn of TSO Bio-esthetiek.

Bovendien kun je ook kiezen voor BSO Haarzorg of BSO Verzorging-Voeding

Infobrochure

Wens je graag meer informatie over 2A People? Dan kun je via onderstaande link onze infobrochure downloaden.
Infobrochure

Laptopproject

Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen met hun eigen toestel aan de slag.

Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen die starten in 2A is een Chromebook nodig.

Wie hier vragen over heeft, kan steeds terecht bij laptopbalie@ktabrugge.be!

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
  • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
  • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
  • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Drie jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams