home  » Studieaanbod » Eerste graad » 2B

2B

Live opendeurdag

Algemene informatie

Het KTA is een school met oog voor elk talent! Vandaar willen we graag samen met onze leerlingen hun talenten ontdekken.

In de eerste plaats willen we hen laten openbloeien en zo een open, brede en sterke persoonlijkheid doen ontwikkelen met inzicht in het eigen kunnen met feedback van onze leerkrachten als motor voor hun groeiproces! Omdat wij zoveel belang hechten aan talentontplooiing willen we leerlingen ook deze mogelijkheid geven in onze eerste graad. Wij bieden verschillende keuzes aan om hun interesse te verkennen.

De B-stroom is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven. De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald. De algemene vakken zitten vervat in 1 vak namelijk Project Algemene Vakken (PAV). Hierin wordt de leerstof van de verschillende vakken thematisch gebundeld en aangebracht. Binnen het verkennend gedeelte voorzien we voor iedereen een uurtje IT om de digitale skills te versterken. In het onderdeel boost krijgen de leerlingen de mogelijkheid om zich zowel te verdiepen als te versterken in diverse vakken.

De vijf pijlers van het KTA Brugge

Het KTA Brugge is opgebouwd uit 5 sterke pijlers: Art & Design - Business - Engineering - People en Sports. 

Tijdens de eerste graad (eerste en tweede jaar van het middelbaar) kan je al eens proeven van deze pijlers om zo samen met de leerkrachten te ontdekken waar jouw talent ligt. In de tweede en derde graad kan jij je hier dan verder in ontwikkelen, al liggen al je opties na de eerste graad nog open.

Naast een sterke algemene vorming is er ook plaats voor het verkennen van verschillende vakken zoals sport, STEM, economie, ... Alsook ondersteunen wij jou waar nodig door iedere rapportperiode opnieuw na te gaan in welke vakken je jezelf kan versterken of welke vakken voor jou nog uitgebreider aan bod mogen komen.

Waarom kiezen voor het KTA Brugge? Diana vertelt het je met veel plezier ❤️

Samen leren samenleven (=SALSA)

Het KTA Brugge onderschrijft het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO) Dat is een basisdocument waarin de grondbeginselen, waarden en algemene doelstellingen van het GO! zijn opgenomen.

‘Samen leren samenleven’ is de slagzin waar we in het GO! allemaal achter staan. De GO! samenlevingsschool die voor ogen wordt gehouden, verdedigt en vertegenwoordigt actief de grondwaarden van onze democratische rechtstaat en zet voluit in op actief burgerschap. We streven ernaar om onze leerlingen te vormen tot open, tolerante, intellectueel nieuwsgierige mensen, die niet twijfelen aan de fundamentele gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.

Daarom zet het KTA Brugge binnen verschillende lessen in op
 • Burgerschapseducatie
 • Financiële geletterdheid
 • Mediawijsheid

Infobrochure

Wens je graag meer informatie over het tweede middelbaar B? Dan kun je via onderstaande link onze infobrochure downloaden.
Infobrochure

Laptopproject

Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen met hun eigen toestel aan de slag.

Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen die starten in 2B is een Chromebook nodig.

Wie hier vragen over heeft, kan steeds terecht bij laptopbalie@ktabrugge.be!

Meer informatie per optie

Economie (Business)

Veel aandacht gaat naar het correct spreken en schrijven in het Nederlands en het Frans. Daarnaast oefen je in het klasseren, kopiëren, beantwoorden en doorverbinden van telefoons.
 • Je krijgt de kans zelfstandig te werken met de computer. Zo leer je bvb. blind typen en eenvoudige zakelijke brieven schrijven.
 • Je maakt kennis met enkele kantoorjobs en beroepen die te maken hebben met ‘kopen en verkopen’ (bediende, telefonist, verkoper, …).
 • Je leert waarom mensen bepaalde artikelen kopen (prijs, reclame, bereikbaarheid van de winkel, …). 
 • Je leert waarop een verkoper moet letten (houding, voorkomen, ...) en je oefent verkoopsgesprekken. 
 • Je verdiept je in de verschillende verkooppunten (markten, veilingen, nacht- en buurtwinkels, speciaalzaken, postorderbedrijven, warenhuizen,...), hun inrichting en openingsuren, ...
 • Je leert bestellingen en verkoopfacturen maken, kosten en winsten berekenen, bedragen in euro omrekenen naar vreemde valuta (vreemde muntsoort). Je leert over boekhouden, banken, belastingen, leningen, …. 
 • Je leert de verschillende manieren van betalen kennen en hun voor- en nadelen.

Elektromechanica (Engineering)

De basisoptie elektromechanica biedt een praktische kennismaking met de wereld van elektriciteit en metaal. Je leert deze sectoren kennen zodat je een verantwoorde keuze kunt maken naar de tweede graad.

Elektriciteit:

Je maakt kennis met beroepen als elektrisch installateur, hersteller -onderhoudstechnicus, installateur van boven- en ondergrondse leidingen. Je leert wat elektriciteit precies is en hoe deze wordt opgewekt. Je leert draden, snoeren en kabels herkennen en waarvoor ze gebruikt worden. Je leert eenvoudige schema’s van elektrische installaties begrijpen en tekenen. Je leert hoe je je kan beveiligen tegen elektrische schokken, overbelasting en kortsluiting.

Metaal:

Je maakt kennis met enkele beroepen uit de metaalsector (lasser, plaatbewerker, frezer, onderhoudstechnicus, matrijzenbouwer, …). Je leert verschillende soorten metaal kennen, alsook het gereedschap om het te verwerken. Door ermee te oefenen, leer je het gereedschap veilig gebruiken en onderhouden. Je leert opmeten en een eenvoudig ontwerp tekenen. In de praktijklessen maak je zelf een aantal alledaagse gebruiksvoorwerpen in metaal en al doende oefen je technieken als plooien, vijlen, boren, knippen, zagen, ….

Schilderen en decoratie

Deze opleiding is domeinverkennend en beoogt betrokkenheid en een open opstelling van de leerlingen ten opzichte van het plastische en decoratieve (in ruime zin), tegenover de maatschappij en de eigen leefwereld. De leerlingen worden o.a. gevoelig gemaakt voor het esthetische, het creatieve, techniek en stromingen in onze maatschappij. In het secundair onderwijs worden daarom in de opdrachten regelmatig linken gelegd naar dergelijke inhouden.

In deze richting zijn praktische oefeningen in plastische en decoratieve technieken de hoofdbrok.

Verzorging (People)

Je maakt kennis met beroepen waarbij je zorgt voor je medemens: kinderverzorgster, gezinshulp of hulp in de bejaarden- of gehandicaptensector.

De aandacht gaat zowel naar lichamelijke verzorging, gezonde voeding als naar de leef- en woonomgeving. Je leert hoe je moet omgaan met anderen en maakt kennis met de werking van en de zorg voor het totale lichaam (handen, voeten, haar, huid, gelaat, gebit, houding, …). Je leert over de belangrijkste voedingsmiddelen, keukengereedschappen en -toestellen. Je leert zorgen voor de gezonde dagdagelijkse voeding en eenvoudige, smaakvolle en betaalbare gerechten klaarmaken en opdienen.

Daarnaast leer je een leefruimte onderhouden en zorg dragen voor kledij en textiel. Ook het sorteren van de was, het wassen zelf, het plooien en het strijken van de eigen kledij krijgen aandacht. Bovendien mag je decoratieve werkstukjes maken.

Bouw/hout

In de eerste graad bouw maken we kennis met het beroep metser in de brede zin van het woord. We leren de basisgereedschappen uit de bouwsector correct gebruiken. We gaan projectmatig te werk en combineren het theoretische met het praktische. We leren eenvoudige bouwconstructies zoals een tuintafel, tuinmuur of brievenbus niet alleen uit te voeren maar ook uit te tekenen. Naast metselwerk komen we ook in aanraking met ijzervlechten en betonneren.

In het beroepenveld hout maken we kennis met de brede waaier van de beroepen in de houtsector: timmerman, meubelmaker, binnen- en buitenschrijnwerker, dakwerker,…. Ook hier maken we projectmatig vele verschillende oefeningen zoals een puzzel, nestkastje, bijzettafeltje. Tijdens het doorlopen van alle projecten leren we alle basisgereedschappen zoals b.v. beitel, zagen, schroevendraaiers op een correcte manier gebruiken en bij welke bewerking we ze toepassen.

We schaven ons technisch inzicht bij door eenvoudige plannen en tekeningen te leren lezen en gebruiken.

Haar- en schoonheidszorg (People)

Je leert het kappersvak kennen en de verschillende specialisaties (grimeur, plaatser van extensies, kapper in de verzorgingssector, bij film, toneel en tv, …). Je krijgt les over verschillende haarsoorten en kapsels.

Je leert haarverzorgingsproducten correct en zuinig gebruiken. Je leert omgaan met klanten en je mag zelf haren wassen, kammen, drogen, brushen, verzorgen, oprollen, afwerken met gel, ….

Ook leer je hoe je een kapperszaak best inricht en uitrust. In de lessen bespreekt men het belang van een goede lichaamshouding en een verzorgd uiterlijk.

Tenslotte leer je over de basisverzorging van handen en nagels, lichaam- en gelaatsverzorging.

Printmedia

 • Je ontdekt waar kunst en creatie een belangrijke rol spelen.
 • Je gaat creatief aan de slag met beeld, klank, woord, beweging, media.
 • Je leert je creatief en expressief uitdrukken.

Sport (Sports) ! NIEUW !

 • Je leert hoe je sportprestaties kan verbeteren.
 • Je verkent je mogelijkheden in verschillende sporten.
 • Je leert hoe beweging, rust en voeding een veilig en gezond leven bevorderen.
 • Je oefent je communicatieve vaardigheden.
 • Je ontdekt waar sport en beweging belangrijk zijn.

Er kan een keuze gemaakt worden voor algemene sport of voor alle sportspecialisaties, met uitzondering van paardrijden. 

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
 • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
 • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
 • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
 • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
 • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
 • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Drie jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams