Humane wetenschappen - Derde graad

Live opendeurdag

Ideale vooropleiding

De ideale vooropleiding is de tweede graad ASO Humane wetenschappen. Bovendien kan je ook instromen vanuit elke ASO-richting. Instromen vanuit een TSO- of KSO-richting is een stuk moeilijker omdat er een grote achterstand is voor wiskunde, wetenschappen en taal.

Profiel van de richting

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. In deze studierichting maak je kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit een gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. 

Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

Belangrijke vakken binnen Humane wetenschappen zijn:

Belangrijke vakken zijn:
 • Cultuurwetenschappen
Binnen dit vak bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving; de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen; verschillende mens- en wereldbeelden; de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving; kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving; de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen.
 
 • Gedragswetenschappen: 
Binnen dit vak bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort; de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden; de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen; de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving; het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid; de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen. 

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. 

Accenten liggen op het ontwikkelen van:
 • Communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
 • Competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
 • Interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Mogelijke vervolgopleiding

Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je het diploma secundair onderwijs hebt behaald. Je mag ook starten in een graduaatsopleiding, professionele bacheloropleiding of academische bacheloropleiding.

De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke richtingen van het hoger onderwijs.

Algemene sport of een sportspecialisatie?

Heb je een hart voor sport? Wil je schoolgaan combineren met heel wat beweging? Dan is de studierichting Lichamelijke opvoeding en sport zeker iets voor jou. 

Bij ons op school kun je enerzijds kiezen voor algemene sport of anderzijds voor een sportspecialisatie.

Volgende sportspecialisaties zijn bij ons op school mogelijk: basketbaldansgymnastiekhockeypaardrijdentennis
voetbal, wielrennen, zwemmen.

Daarnaast krijg je een brede waaier aan extramurosactiviteiten voorgeschoteld: interscholencompetities, jaarlijkse sportstages, activiteiten van de Stichting Vlaamse Schoolsport …
Klik hier om de verschillende sportspecialisaties te ontdekken

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
 • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
 • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
 • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
 • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
 • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
 • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Het KTA was iets impulsiefs. Ik wist niet wat gedaan in mijn middelbaar en ik wist eigenlijk ook niet wat ik kon.
Tot Digital Arts, Film & Entertainment aan mij werd voorgesteld. De richting die mij wees op een creatief pad. Creativiteit waarvan ik zelf niet wist dat ik die in me had.

De richting gaf mij de start en een goede voorsprong naar de richting 'Game Graphics' aan Howest DAE. Dankzij het KTA heb ik mijn toekomst in Game Development gevonden.

In mijn laatste jaar aan de Howest DAE werd ik gevraagd om stage te doen in Londen bij 'Rocksteady' - een game development studio die gekend staat voor de Arkham Games die momenteel werken aan "Suicide Squad Kill The Justice League".

Die stage is heel snel een 2 jarig contract geworden en ondertussen werk ik daar nog steeds.

Het is gek om niet te weten wat je met je toekomst wil tot je een sprong in het onbekende neemt.

Ik ben Nic Belliard, was student in de richting Art en Design en ben nu environment artist bij Rocksteady.
Een impressie van mijn werk kan je vinden op https://www.artstation.com/aipapi 

Nic Belliard
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Nic Belliard