Humane wetenschappen - Derde graad

Live opendeurdag

Ideale vooropleiding

De ideale vooropleiding is de tweede graad ASO Humane wetenschappen. Bovendien kan je ook instromen vanuit elke ASO-richting. Instromen vanuit een TSO- of KSO-richting is een stuk moeilijker omdat er een grote achterstand is voor wiskunde, wetenschappen en taal.

Profiel van de richting

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Net zoals in de tweede graad maak je kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. 

Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit een gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

Belangrijke vakken binnen Humane wetenschappen zijn:

Belangrijke vakken zijn:
 • Cultuurwetenschappen
Binnen dit vak bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving; de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen; verschillende mens- en wereldbeelden; de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving; kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving; de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen.
 
 • Gedragswetenschappen: 
Binnen dit vak bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort; de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden; de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen; de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving; het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid; de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen. 

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. 

Accenten liggen op het ontwikkelen van:
 • Communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
 • Competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
 • Interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Algemene sport of een sportspecialisatie?

Heb je een hart voor sport? Wil je schoolgaan combineren met heel wat beweging? Dan is de studierichting Humane wetenschappen zeker iets voor jou. 

Bij ons op school kun je enerzijds kiezen voor algemene sport of anderzijds voor een sportspecialisatie.

Volgende sportspecialisaties zijn bij ons op school mogelijk:🏓Sport algemeen, ðŸ€basketbal,💃🏻 dans,🤸‍♀️ gymnastiek,🏏 hockey (nieuw in de eerste graad),🏇🏾 paardrijden,🎾 tennis, âš½ï¸voetbal,🚴🏻 wielrennen,🏊‍♀️ zwemmen.

 
Klik hier om de verschillende sportspecialisaties te ontdekken

Mogelijke vervolgopleiding

Je mag starten in een graduaatsopleiding, professionele bacheloropleiding of academische bacheloropleiding.

De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke richtingen van het hoger onderwijs. Je wordt ook toegelaten tot alle Se-n-Se opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je het diploma secundair onderwijs hebt behaald. 

Laptopproject

Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen met hun eigen toestel aan de slag.

Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen die starten in Humane wetenschappen is een Chromebook nodig.

Wie hier vragen over heeft, kan steeds terecht bij laptopbalie@ktabrugge.be!

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
 • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
 • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
 • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
 • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
 • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
 • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Drie jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams