Business IT (Handel ) - Tweede graad

Ideale vooropleiding

Ideale vooropleiding is 2A moderne wetenschappen (met optie economie), maar instromen vanuit een andere 2A-opleiding is ook mogelijk.

Profiel van de richting

De studierichting handel in de tweede graad bereidt de leerlingen voor op vier studierichtingen in de derde graad: handel, boekhouden – informatica, secretariaat – talen en informaticabeheer. Om hieraan te voldoen, dienen de leerlingen zich in het specifiek gedeelte te bekwamen in informatica en handelsvakken.

Voor deze studierichting staan moderne vreemde talen, informatica en handelsvakken dus centraal. Voor beide opleidingen is de leerling voldoende abstract begaafd, heeft hij praktisch inzicht in de sociale en economische ordening van de maatschappij en toont hij belangstelling voor vreemde talen, functioneel taalgebruik en informaticatoepassingen. Hij heeft administratieve en communicatieve vaardigheden en is flexibel t.o.v. een wisselend takenpakket. Het vak toegepaste economie beoogt het ontwikkelen van een bedrijfseconomisch inzicht: de boekhouding als document voor het bedrijfsbeleid staat hierbij centraal.

Een onderneming is geen alleenstaand gegeven maar functioneert binnen de maatschappij. Het ontwikkelen van een bedrijfseconomisch inzicht op zich is onvoldoende, er is ook nood aan een ruimer algemeen economisch inzicht. Dit wordt nagestreefd binnen handelseconomie. Het vak kantoortechnieken vormt samen met het vak verkoop de meer praktijkgerichte component in de opleiding. De nadruk ligt hier sterk op het organisatorische aspect van het secretariaatswerk.

Mogelijke vervolgopleiding

Doorstromen kan naar de richtingen boekhouden-informatica, secretariaat-talen, handel en informaticabeheer.

Lessentabel

Naam vak Aantal uren
Levensbeschouwelijke vakken 2 uur
Nederlands 4 uur
Frans 3 uur
Engels 3 uur
Wiskunde 4 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
Aardrijkskunde 1 uur
Geschiedenis 1 uur
Natuurwetenschappen 1 uur
SPECIFIEK GEDEELTE  
Toegepaste economie 7 uur
Dactylo/ Toegepaste informatica 4 uur
Verkoop 1 uur
Kantoortechnieken 1 uur
TOTAAL 34 uur

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.850 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar
  • Een jong, dynamisch en zeer enthousiast lerarenkorps die experten zijn in hun vakgebied
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein
  • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
  • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
  • #oneteam
Inschrijven
Het KTA was iets impulsiefs. Ik wist niet wat gedaan in mijn middelbaar en ik wist eigenlijk ook niet wat ik kon.
Tot DAFE aan mij werd voorgesteld. De richting die mij wees op een creatief pad. Creativiteit waarvan ik zelf niet wist dat ik het in me had.
De richting gaf mij de start en een goede voorsprong naar mijn huidige richting toe.

Ik ben Nic Belliard een Game Graphics student aan Howest DAE en dankzij het KTA heb ik mijn toekomst in Game development gevonden. Een impressie van mijn werk vind je op https://www.artstation.com/aipapi

Nic Belliard
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Nic Belliard