Oriëntatieklas - Eerste graad

Vooropleiding

Je behaalde geen getuigschrift aan het einde van het zesde leerjaar lager onderwijs of je bent 12 jaar op 31 december van het schooljaar waarin je in 1B wenst te starten.

Profiel van de richting

De eerste graad, of zoals men soms zegt de middenschool, vormt de overgang tussen de lagere school en de tweede graad, waarin de leerling een meer definitieve studiekeuze dient te maken.

Kenmerkend voor de eerste graad is dat men alle opties zoveel mogelijk openhoudt.

De B-stroom is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven. De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald. Nieuwe leerstof wordt ook trager onderwezen en er zijn minder leerkrachten. De algemene vakken zitten vervat in één vak, namelijk PAV. Hierin wordt de leerstof van de verschillende vakken thematisch gebundeld aangebracht.

Daarbovenop hebben de leerlingen 10u techniek. In dit vak wordt de leerstof wereldoriëntatie van het basisonderwijs verder uitgediept. Via praktijk maak je kennis met materialen en grondstoffen. Je leert een aantal gereedschappen en apparaten gebruiken. Je bereidt zelf een gerecht. Je leert ook de gevaren van het gebruik van machines en de veiligheidsvoorschriften.

Mogelijke vervolgopleiding

Na een 1B kan men naar 1A of 2B gaan. Alle opties kunnen gekozen worden.

Lessentabel*

Naam vak Aantal uren
Levensbeschouwelijke vakken 2 uur
Project Algemene Vakken 13 uur
Frans 2 uur
Plastische opvoeding 2 uur
Muzikale opvoeding 1 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
Techniek 10 uur
TOTAAL 32 uur

* De lessentabel van het eerste leerjaar van de eerste graad zal naar aanleiding van de modernisering secundair onderwijs nog wijzigen. Wij brengen u zo snel mogelijk op de hoogte van deze veranderingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de Scholenbeurs op 23 februari of onze infoavond voor leerlingen van het zesde leerjaar op 14 maart. Inschrijven kan via deze link.

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.850 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar
  • Een jong, dynamisch en zeer enthousiast lerarenkorps die experten zijn in hun vakgebied
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein
  • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
  • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
  • #oneteam
Inschrijven
Het KTA was iets impulsiefs. Ik wist niet wat gedaan in mijn middelbaar en ik wist eigenlijk ook niet wat ik kon.
Tot DAFE aan mij werd voorgesteld. De richting die mij wees op een creatief pad. Creativiteit waarvan ik zelf niet wist dat ik het in me had.
De richting gaf mij de start en een goede voorsprong naar mijn huidige richting toe.

Ik ben Nic Belliard een Game Graphics student aan Howest DAE en dankzij het KTA heb ik mijn toekomst in Game development gevonden. Een impressie van mijn werk vind je op https://www.artstation.com/aipapi

Nic Belliard
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Nic Belliard