Oriëntatieklas - Eerste graad

Vooropleiding

Je behaalde geen getuigschrift aan het einde van het zesde leerjaar lager onderwijs of je bent 12 jaar op 31 december van het schooljaar waarin je in 1B wenst te starten.

Profiel van de richting

De eerste graad, of zoals men soms zegt de middenschool, vormt de overgang tussen de lagere school en de tweede graad, waarin de leerling een meer definitieve studiekeuze dient te maken.

Kenmerkend voor de eerste graad is dat men alle opties zoveel mogelijk openhoudt.

De B-stroom is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven. De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald. Nieuwe leerstof wordt ook trager onderwezen en er zijn minder leerkrachten. De algemene vakken zitten vervat in één vak, namelijk PAV. Hierin wordt de leerstof van de verschillende vakken thematisch gebundeld aangebracht.

Daarbovenop hebben de leerlingen 10u techniek. In dit vak wordt de leerstof wereldoriëntatie van het basisonderwijs verder uitgediept. Via praktijk maak je kennis met materialen en grondstoffen. Je leert een aantal gereedschappen en apparaten gebruiken. Je bereidt zelf een gerecht. Je leert ook de gevaren van het gebruik van machines en de veiligheidsvoorschriften.

Mogelijke vervolgopleiding

Na een 1B kan men naar 1A of 2B gaan. Alle opties kunnen gekozen worden.

Lessentabel

Naam vak Aantal uren
Levensbeschouwelijke vakken 2 uur
Project Algemene Vakken 13 uur
Frans 2 uur
Plastische opvoeding 2 uur
Muzikale opvoeding 1 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
Techniek 10 uur
TOTAAL 32 uur

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.850 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar
  • Een jong, dynamisch en zeer enthousiast lerarenkorps die experten zijn in hun vakgebied
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein
  • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
  • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
  • #oneteam
Inschrijven
De grootste reden waarom ik graag naar het KTA wou gaan was vooral omdat ik studeren en sport kon combineren. Ik was en ben altijd iemand geweest dat heel graag aan sport deed. Het maakte niet uit wat zo lang ik maar aan sport kon doen. Ik was zeker niet de beste student maar ik kreeg de goeie bijsturing om zo toch de nodige resultaten te behalen. Het is een goeie school om je sport en je studies te combineren. Ook dankzij de vele voetbaltrainingen en de steun van de trainers ben ik de doelman geworden die ik nu ben!

Miguel Van Damme
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Miguel Van Damme