Decoratie - Kantoor & Verkoop - Eerste graad

Ideale vooropleiding

1A of 1B hebben gevolgd.

Profiel van de richting

Deze opleiding is domeinverkennend en beoogt betrokkenheid en een open opstelling van de leerlingen ten opzichte van het plastische en decoratieve (in ruime zin), tegenover de maatschappij en de eigen leefwereld. De leerlingen worden o.a. gevoelig gemaakt voor het esthetische, het creatieve, techniek en stromingen in onze maatschappij. In het secundair onderwijs worden daarom in de opdrachten regelmatig linken gelegd naar dergelijke inhouden.

Theorie en praktijk worden op een geïntegreerde wijze aangeboden, de permanente evaluatie leunt hier zeer dicht aan. Bij permanente evaluatie ligt de nadruk op procesevaluatie. Deze evaluatie wordt voornamelijk gebruikt om het leerproces van de leerling en het aanleerproces van de leraar bij te sturen. Door op deze manier te evalueren, krijgen de leerwinst en het zelfbeeld van de leerling meer aandacht op een positieve manier.

In deze richting zijn praktische oefeningen in plastische en decoratieve technieken, dactylografie en handel de hoofdbrok. Zo krijgen de leerlingen een beeld van de mogelijke vervolgstudies in kantoor en verkoop of een eerder creatieve richting als publiciteit of grafische.

Mogelijke vervolgopleiding

De meeste leerlingen studeren verder in het beroepsonderwijs, meestal in een studierichting die aansluit bij één van de beroepenvelden die ze leerden kennen in het BVL (kantoor, publiciteit en etalage, verkoop. )
 

Lessentabel

Naam vak Aantal uren
Levensbeschouwelijke vakken 2 uur
Frans 2 uur
Lichamelijke opvoeding 3 uur
Plastische opvoeding 1 uur
Project algemene vakken 8 uur
SPECIFIEK GEDEELTE  
Nederlands 1 uur
Praktische oefening technieken 7 uur
Handelsvakken 6 uur
Plastische en decoratieve technieken 2 uur
Optie: keuze voetbal  2 uur
TOTAAL 32 uur - 34 uur

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.850 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar
  • Een jong, dynamisch en zeer enthousiast lerarenkorps die experten zijn in hun vakgebied
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein
  • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
  • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
  • #oneteam
Inschrijven
Het KTA was iets impulsiefs. Ik wist niet wat gedaan in mijn middelbaar en ik wist eigenlijk ook niet wat ik kon.
Tot DAFE aan mij werd voorgesteld. De richting die mij wees op een creatief pad. Creativiteit waarvan ik zelf niet wist dat ik het in me had.
De richting gaf mij de start en een goede voorsprong naar mijn huidige richting toe.

Ik ben Nic Belliard een Game Graphics student aan Howest DAE en dankzij het KTA heb ik mijn toekomst in Game development gevonden. Een impressie van mijn werk vind je op https://www.artstation.com/aipapi

Nic Belliard
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Nic Belliard