Decoratie - Kantoor & Verkoop - Eerste graad

Ideale vooropleiding

1A of 1B hebben gevolgd.

Profiel van de richting

Deze opleiding is domeinverkennend en beoogt betrokkenheid en een open opstelling van de leerlingen ten opzichte van het plastische en decoratieve (in ruime zin), tegenover de maatschappij en de eigen leefwereld. De leerlingen worden o.a. gevoelig gemaakt voor het esthetische, het creatieve, techniek en stromingen in onze maatschappij. In het secundair onderwijs worden daarom in de opdrachten regelmatig linken gelegd naar dergelijke inhouden.

Theorie en praktijk worden op een geïntegreerde wijze aangeboden, de permanente evaluatie leunt hier zeer dicht aan. Bij permanente evaluatie ligt de nadruk op procesevaluatie. Deze evaluatie wordt voornamelijk gebruikt om het leerproces van de leerling en het aanleerproces van de leraar bij te sturen. Door op deze manier te evalueren, krijgen de leerwinst en het zelfbeeld van de leerling meer aandacht op een positieve manier.

In deze richting zijn praktische oefeningen in plastische en decoratieve technieken, dactylografie en handel de hoofdbrok. Zo krijgen de leerlingen een beeld van de mogelijke vervolgstudies in kantoor en verkoop of een eerder creatieve richting als publiciteit of grafische.

Mogelijke vervolgopleiding

De meeste leerlingen studeren verder in het beroepsonderwijs, meestal in een studierichting die aansluit bij één van de beroepenvelden die ze leerden kennen in het BVL (kantoor, publiciteit en etalage, verkoop. )
 

Lessentabel

Naam vak Aantal uren
Levensbeschouwelijke vakken 2 uur
Frans 2 uur
Lichamelijke opvoeding 3 uur
Plastische opvoeding 1 uur
Project algemene vakken 8 uur
SPECIFIEK GEDEELTE  
Nederlands 1 uur
Praktische oefening technieken 7 uur
Handelsvakken 6 uur
Plastische en decoratieve technieken 2 uur
TOTAAL 32 uur

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.850 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar
  • Een jong, dynamisch en zeer enthousiast lerarenkorps die experten zijn in hun vakgebied
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein
  • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
  • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
  • #oneteam
Inschrijven
De grootste reden waarom ik graag naar het KTA wou gaan was vooral omdat ik studeren en sport kon combineren. Ik was en ben altijd iemand geweest dat heel graag aan sport deed. Het maakte niet uit wat zo lang ik maar aan sport kon doen. Ik was zeker niet de beste student maar ik kreeg de goeie bijsturing om zo toch de nodige resultaten te behalen. Het is een goeie school om je sport en je studies te combineren. Ook dankzij de vele voetbaltrainingen en de steun van de trainers ben ik de doelman geworden die ik nu ben!

Miguel Van Damme
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Miguel Van Damme