home  » Studieaanbod » People » Haarzorg

Haarzorg - Derde graad

Ideale vooropleiding

In principe is er geen specifieke vooropleiding vereist maar de opleiding tweede graad haarzorg is een pluspunt.

Profiel van de richting

Deze opleiding is praktisch en breed opgevat. Je wordt voorbereid op het kappersberoep. Gelaatsverzorging, grime en manicure komen aan bod. Weinig algemene vakken. Je maakt kennis met de geschiedenis van de mode, en in het bijzonder van de lichaamsverzorging en de haartooi. Je leert (aandoeningen van) haar en hoofdhuid kennen en ermee omgaan. Ook haarproducten, hun gebruik en (chemische) werking, kleuren, hygiëne, de inrichting van het kapsalon … worden besproken. Tijdens praktijklessen op school en via stages oefen je verschillende technieken in (wassen, knippen, watergolf, permanent, kleuren, brushing, …) bij dames, heren en kinderen.

Door salonwerk leer je ook hoe je iemand scheert en hoe je baarden en snorren verzorgt. Bovendien leer je vlot omgaan met klanten. In het specialisatiejaar “haarstilist” van het derde jaar van de derde graad komt de klemtoon te liggen op de beroepskwalificaties die door het socio-economisch veld aanvaard worden voor de kwalificatie van salonverantwoordelijke, die met het attest van bedrijfsbeheer zich als zelfstandige/zaakvoerder kan vestigen of zich specialiseren in een specifiek onderdeel. Doorstromen naar hoger onderwijs behoort eveneens tot de mogelijkheden.

De opleiding stelt leerlingen in staat het getuigschrift hoger secundair onderwijs te behalen. De verplichte salondienst traint de leerlingen in het beheren van een salon en in het verwerven van snelheid bij het uitvoeren van alle technieken welke het kappersberoep omvatten. De verplichte stages moeten hun reeds opgedane kennis en ervaringen in deze dienstverlenende sector aanvullen en vervolmaken.

Mogelijke vervolgopleiding

Doorstromen kan naar het 7de specialisatiejaar ​Haarstilist/ Barbier. waar je een diploma secundair onderwijs kunt behalen, je kan starten aan een graduaatsopleiding of je kan aan het werk in een kapsalon.

Lessentabel

Naam vak Aantal lesuren
Levensbeschouwelijke vakken 2 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
Project Algemene Vakken 4 uur
Frans 2 uur
SPECIFIEK GEDEELTE 5BHZ/ 6BHZ
TV/PV Dameskappen 17 uur/ 13 uur
PV Herenkappen 2 uur
PV Bio-esthetiek 1 uur
TOTAAL 30 uur/ 26 uur*

STAGE:
  • Vijfde middelbaar: Vanaf het tweede trimester - 1 dag in de week stage
  • Zesde middelbaar: Vanaf september - 1 dag in de week stage 

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.850 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar
  • Een jong, dynamisch en zeer enthousiast lerarenkorps die experten zijn in hun vakgebied
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein
  • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
  • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
  • #oneteam
Inschrijven
Het KTA was iets impulsiefs. Ik wist niet wat gedaan in mijn middelbaar en ik wist eigenlijk ook niet wat ik kon.
Tot DAFE aan mij werd voorgesteld. De richting die mij wees op een creatief pad. Creativiteit waarvan ik zelf niet wist dat ik het in me had.
De richting gaf mij de start en een goede voorsprong naar mijn huidige richting toe.

Ik ben Nic Belliard een Game Graphics student aan Howest DAE en dankzij het KTA heb ik mijn toekomst in Game development gevonden. Een impressie van mijn werk vind je op https://www.artstation.com/aipapi

Nic Belliard
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Nic Belliard