Bio-esthetiek - Tweede graad

Ideale vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist, maar het is wel een pluspunt als de student van de studierichting Haarzorg- verzorging en voeding komt. Daarnaast is het een noodzaak om handig en leergierig te zijn en bovendien de aangeleerde technieken extra inoefent. 

Profiel van de richting

Je kan deze richting aanvatten na elke optie van het tweede leerjaar. Deze richting is meer gericht op de arbeidsmarkt dan op doorstromen naar het hoger onderwijs. Bio-esthetiek biedt naast een algemene vorming een theoretisch-praktische opleiding in de schoonheidsverzorging. Een wetenschappelijke basis, met nadruk op chemie en biologie, ondersteunt de praktijk.

Je krijgt een belangrijk pakket praktische en technische vakken en minder algemene vakken. Je wordt opgeleid tot schoonheidsspecialist(e). Je leert over de verzorging van gelaat, handen, voeten en lichaam, aspecten van haarverzorging en make-up.

De praktijkvakken worden wetenschappelijk onderbouwd door toegepaste biologie (menselijk lichaam) en chemie.

Je leert de mogelijkheden en beperkingen van verzorgingsproducten kennen en kritisch omgaan met reclame. Je leert materialen en apparaten hygiënisch en veilig gebruiken. Zo kan je schoonheidsbehandelingen verantwoord uitvoeren. Sociale vaardigheden zijn eveneens belangrijk. Er wordt verwacht dat je gevoel voor schoonheid hebt en handig bent.

Mogelijke vervolgopleiding

Schoonheidsverzorging  derde graad TSO sluit naadloos aan bij deze opleiding.

Lessentabel

Naam vak Aantal uren
Levensbeschouwelijke vakken 2 uur
Nederlands 4 uur
Frans 2 uur
Engels 2 uur
Wiskunde 3 uur
Aardrijkskunde 1 uur
Natuurwetenschappen 1 uur
Geschiedenis 1 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
SPECIFIEK GEDEELTE  
TV/PV Bio-esthetiek 12 uur
TV/PV Haarzorg 2 uur
Plastische opvoeding 1 uur
TOTAAL 33 uur

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.850 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar
  • Een jong, dynamisch en zeer enthousiast lerarenkorps die experten zijn in hun vakgebied
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein
  • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
  • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
  • #oneteam
Inschrijven
Het KTA was iets impulsiefs. Ik wist niet wat gedaan in mijn middelbaar en ik wist eigenlijk ook niet wat ik kon.
Tot DAFE aan mij werd voorgesteld. De richting die mij wees op een creatief pad. Creativiteit waarvan ik zelf niet wist dat ik het in me had.
De richting gaf mij de start en een goede voorsprong naar mijn huidige richting toe.

Ik ben Nic Belliard een Game Graphics student aan Howest DAE en dankzij het KTA heb ik mijn toekomst in Game development gevonden. Een impressie van mijn werk vind je op https://www.artstation.com/aipapi

Nic Belliard
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Nic Belliard