Kostgelden internaat

Basisprijs per dag: €18,00
Jaarlijkse kost: €3258

De kosten worden maandelijks gefactureerd.

De kosten dekken het volgende:
 • Een eigen kamer
 • Gezamelijke douches
 • Ontbijt en avondmaal
 • Studiebegeleiding
 • Leerlingbegeleiding
 • Ontspanningsmateriaal en -ruimtes
 • Avond- en woensdagmiddagactiviteiten

Waarom internaat De Zwaan

 • Internaat voor leerlingen van het secundair onderwijs
 • Vaste dagstructuur, duidelijke regels, maar ook voldoende ruimte voor ontspanning
 • Tal van georganiseerde groepsactiviteiten (3 avonden per week mogelijkheid tot sporten, cinemabezoek, woensdagnamiddagactiviteiten, ...)
 • Inspraak via de internenraad
 • Onze opvoeders ondersteunen bij de studie van de internen en volgen de studieresultaten op
 • Transparant bijsturingsbeleid
Inschrijven


E. Vanhaecke
Waarnemend beheerder internaat De Zwaan


E. Vanhaecke