home  » praktisch

Praktische informatie

Internaatsreglement

In het internaat hanteren wij een transparant bijsturingsbeleid.
Download hier

Smartschool

In het internaat bundelen we alle communicatie over uw kind op één online forum. Smartschool is de weg om met de school of internaat te communiceren. Aarzel niet om het internaart (beheerder, opvoeders of administratief medewerkster) te contacteren als u vragen heeft. Voor uw inloggegevens kunt u terecht op het KTA.
Ga naar de kta smartschoolpagina

Dagindeling

Maandag tot donderdag
06u50-07u40   Opstaan en klaarmaken om naar school te vertrekken
07u40-08u15   Ontbijt
08u15-16u00   School
16u00-17u45   Ontspanning
17u45-18u15   Avondmaal
18u15-19u00   Ontspanning
19u00-20u30   Studie
20u30-21u45   Ontspanning met mogelijkheid tot
deelname aan activiteit
21u45-22u00   Bedtijd -16
22u45-23u00   Bedtijd +16

Woensdagnamiddag
12u00-13u30   Middagmaal
13u30-14u00   Ontspanning
14u00-16u00   Studie OF mogelijkheid tot
deelname aan de middagactiviteit
16u00-17u45   Ontspanning
 
Ontspanning en activiteiten

Kostgelden internaat

Basisprijs per dag: €18,00
Jaarlijkse kost: €3258

De kosten worden maandelijks gefactureerd.

De kosten dekken het volgende:
 • Een eigen kamer
 • Gezamelijke douches
 • Ontbijt en avondmaal
 • Studiebegeleiding
 • Leerlingbegeleiding
 • Ontspanningsmateriaal en -ruimtes
 • Avond- en woensdagmiddagactiviteiten

Waarom internaat De Zwaan

 • Internaat voor leerlingen van het secundair onderwijs
 • Vaste dagstructuur, duidelijke regels, maar ook voldoende ruimte voor ontspanning
 • Tal van georganiseerde groepsactiviteiten (3 avonden per week mogelijkheid tot sporten, cinemabezoek, woensdagnamiddagactiviteiten, ...)
 • Inspraak via de internenraad
 • Onze opvoeders ondersteunen bij de studie van de internen en volgen de studieresultaten op
 • Transparant bijsturingsbeleid
Inschrijven


E. Vanhaecke
Waarnemend beheerder internaat De Zwaan


E. Vanhaecke