Dagindeling

Maandag tot donderdag
07u00-07u45   Opstaan en klaarmaken om naar school te vertrekken
07u45-08u15   Ontbijt
08u15-16u00   School
16u00-17u45   Ontspanning
17u45-18u15   Avondmaal
18u15-18u55   Ontspanning
19u00-20u30   Studie
20u30-21u45   Ontspanning met mogelijkheid tot
deelname aan activiteit
21u45-22u00   Bedtijd -16
22u45-23u00   Bedtijd +16

Woensdagnamiddag
12u00-13u30   Middagmaal
13u30-14u00   Ontspanning
14u00-16u00   Studie OF mogelijkheid tot
deelname aan de middagactiviteit
16u00-17u45   Ontspanning
 
Ontspanning en activiteiten

Openingstijden internaat

Tijdens het schooljaar
Het internaat is elke schoolweek geopend van maandag 7u30 tot vrijdag 17u.

Het internaat is open voor bezoek (ouders, familieleden, voogd) van 7u 's morgens tot 21u45 's avonds. Tijdens de studie (19u-20u30) wordt bezoek afgeraden om de stilte en rust in het internaat te bewaren. Het vooraf verwittigen van bezoek wordt erg op prijs gesteld.

Het internaat is uitzonderlijk toegankelijk op zondagavond vanaf 20u30 voor internen die daar een heel goede reden voor hebben (+3u reistijd naar het internaat, topsportstatuut, ...). Toegang op zondagavond moet aangevraagd en toegelaten worden bij en door de beheerder.

Het internaat is gesloten tijdens de schoolvakanties en op officiële feestdagen (Hemelvaart, Dag van de Arbeid, Paasmaandag, ...). Het internaat sluit om 17u op een weekdag voorafgaand aan een feestdag (valt de feestdag op donderdag dan zal het internaat op woensdag om 14u sluiten).

Tijdens de zomervakantie
Open in juli 2023
Van zaterdag 1 juli tot en met woensdag 5 juli van 9u tot 17u en op zaterdag van 9u tot 12u30 uitgezonderd zondagen.
Open in augustus 2023
Van woensdag 16 augustus tot en met donderdag 31 augustus van 9u tot 17u en op zaterdag van 9u tot 12u30 uitgezonderd zondagen.

Van donderdag 6 juli tot en met dinsdag 15 augustus is het internaat gesloten.

Hebt u vragen of bent u niet zeker over de openingstijden van het internaat, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Waarom internaat De Zwaan

  • Internaat voor leerlingen van het secundair onderwijs
  • Vaste dagstructuur, duidelijke regels, maar ook voldoende ruimte voor ontspanning
  • Tal van georganiseerde groepsactiviteiten (3 avonden per week mogelijkheid tot sporten, cinemabezoek, woensdagnamiddagactiviteiten, ...)
  • Inspraak via de internenraad
  • Onze opvoeders ondersteunen bij de studie van de internen en volgen de studieresultaten op
  • Transparant bijsturingsbeleid
Inschrijven


E. Vanhaecke
Directeur internaat De Zwaan


E. Vanhaecke