Individuele rondleidingen

Wil je graag kennismaken met ons internaat?

Beste toekomstige lnterne

Door de huidige coronamaatregelen kan onze opendeurdag niet op een gelijkaardige manier zoals voorgaande schooljaren georganiseerd worden. Wij zijn dan ook op zoek gegaan naar een waardevol alternatief om jullie te laten kennismaken met ons internaat.

Binnenkort zult u reeds voor een eerste maal kunnen kennismaken met ons internaat, namelijk via Studio KTA. Een geweldige samenwerking binnen onze schoolmuren. Via een talkshow beantwoorden we vragen die gaan over de eerste graad, het internaat, ons Centrum leren en werken of een pijler. Bij het kiezen van een nieuw internaat vinden we het daarnaast ook van groot belang dat u ook eens in het echt kennismaakt met ons internaat.

Daarom organiseren wij op zaterdag 24 en zondag 25 april van 09:00 - 17:00 individuele rondleidingen voor ouders en leerlingen die hier nood aan hebben. Met heel veel plezier zal een opvoeder van het internaat je mee op pad nemen doorheen het internaat. 

Tijdens deze individuele rondleiding achten wij het van groot belang om zowel de regels van social distancing te respecteren alsook de regels inzake hygiëne in acht te nemen. Het dragen van een mondmasker zien wij daarnaast als noodzakelijk! Mogen wij vragen om als bezoeker slechts met maximum drie personen deel te nemen aan de rondleiding.

Je kan een rondleiding aanvragen via deze link. Volgende gegevens graag vermelden:
- Naam
- Voornaam
- Leeftijd
- School
- Richting
- Leerjaar    
- Gsm ouders
-Email-adres ouders


Wij danken u alvast voor uw interesse en hopen u snel te mogen verwelkomen op ons internaat!

Waarom internaat De Zwaan

  • Internaat voor leerlingen van het secundair onderwijs
  • Vaste dagstructuur, duidelijke regels, maar ook voldoende ruimte voor ontspanning
  • Tal van georganiseerde groepsactiviteiten (3 avonden per week mogelijkheid tot sporten, cinemabezoek, woensdagnamiddagactiviteiten, ...)
  • Inspraak via de internenraad
  • Onze opvoeders ondersteunen bij de studie van de internen en volgen de studieresultaten op
  • Transparant bijsturingsbeleid
Inschrijven


E. Vanhaecke
Waarnemend beheerder internaat De Zwaan


E. Vanhaecke