Onze visie

Onze visie

Beste leerling
Geachte ouders

Welkom op het KTA Brugge!

Op deze website kan u ontdekken wat wij allemaal te bieden hebben en zoals u zult merken: het is heel wat! Het KTA Brugge is immers opgebouwd uit 5 sterke pijlers:
 
Binnen die 5 pijlers biedt onze school nagenoeg het volledige gamma aan, gaande van ASO tot (D)BSO. De school bestaat dan ook uit een voltijds secundair onderwijs alsook uit een Centrum Leren en Werken en een internaat.

Wij zijn een school die verder reikt dan kennis alleen. Ons hele team wil alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op enerzijds hogere studies en anderzijds de arbeidsmarkt. Wij streven naar maximale leerwinst en (beroeps)kennis. Daarnaast besteden we veel aandacht aan persoonlijkheidsvorming en professionele attitudes via het SODA-attest. Onze school leidt jongeren op tot wereldburgers met een open geest en een verdraagzaam, respectvol, sociaal voelend en plichtsbewust karakter. Om deze doelstellingen te bereiken hebben wij een structuur opgebouwd, gebaseerd op zinvolle strengheid binnen een zorgend kader. Binnen die structuur is respect een sleutelwoord!

KTA Brugge focust op STEM en STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics vormen een rode draad door tal van onze opleidingen. Van actuele problemen naar hedendaagse oplossingen werken is ons motto. Projectmatig en vakoverschrijdend werken is de toekomst. Begeleid zelfstandig leren met de leerkracht als coach brengt onze leerlingen op een hoger niveau.

Binnen onze pijler “Engineering” worden op ASO- TSO- en BSO-niveau allerhande studierichtingen onderwezen door vakkundige en gespecialiseerde leerkrachten. Nauwe samenwerkingsverbanden met de VDAB, het RTC en de bedrijfssectoren stellen ons in staat om het machinepark geregeld te vernieuwen en de hoogtechnologische kennis over te dragen. Ook leren op de werkvloer of ‘duaal leren’ dragen wij hoog in het vaandel. De hoge tewerkstellingscijfers van al onze leerlingen (veelal uit knelpuntopleidingen) bewijzen dat de bedrijfswereld veel vertrouwen heeft in onze school. Een keuze voor onze school is dus een verstandige en juiste keuze.

Het KTA Brugge is dé Sport- en Topsportschool van West-Vlaanderen: Als topsportschool werken we samen met de Koninklijke voetbalbond, de GymFed en de Vlaamse Basketliga. Uiteraard beschikken we over een uitstekende sportinfrastructuur met twee overdekte sporthallen, een spiegelzaal, een overdekt 25-meterbad, een kunststofgrasvoetbalveld, een klimmuur en een groene omgeving. Daarmee bezit onze school de beste sportinfrastructuur van West-Vlaanderen. Ook trainen we op de terreinen naast het Jan Breydelstadion en gebruiken we de sportcentra Julien Saelens en De Valkaart. Naast sport algemeen bieden wij ook de sportspecialisaties hockey, voetbal, gymnastiek, basketbal, dans, zwemmen, tennis, wielrennen, zeesporten en paardrijden aan.

Onze derde pijler “People” richt zich op de mens (lichaam & geest): Op TSO-niveau kiezen heel wat leerlingen voor de studierichting Wellness & Lifestyle, het vroegere Bio-esthetiek. Bovendien kunnen ze in het BSO de keuze maken voor Haarzorg of Verzorging-Voeding. Nieuw vanaf volgend schooljaar zijn de studierichtingen ASO Humane wetenschappen en TSO Maatschappij en welzijn, het vroegere Sociaal en Technische wetenschappen. Deze nieuwe studierichtingen zullen ideaal aansluiten bij deze pijler van onze school. De kracht van geest en lichaam bestuderen en de mens verzorgen in al zijn facetten, daar maken wij een sterkte van!

KTA Brugge richt zich ook op Kunst: Wie artistiek bloed in de aderen heeft stromen, kan zich uitleven binnen onze pijler “Art & Design”. Binnen deze “digitale pijler” kan je op KSO-, TSO- en BSO-niveau werken met moderne computertechnieken. Op elk studieniveau krijgt je gevoel voor design een creatieve impuls. Leren smaken en leren smaak ontwikkelen, dat is wat deze creatieve pijler ten volle stimuleert.

Tenslotte stellen we met trots onze vijfde pijler aan u voor, namelijk de pijler Business: Binnen deze pijler kunt u kiezen voor Business Economics, Business IT, Business Support of Business Sales. Een degelijke financiële kennis is een must in onze samenleving en biedt een duidelijk antwoord op hedendaagse uitdagingen. Het analyseren van actuele economische situaties op een creatieve manier is binnen de KTA Business Academy dan ook dagelijkse kost.

Tot binnenkort?!

Het directieteam
Lien Hautekeete - Directeur
Petra De Schepper – Adjunct-directeur leerlingen
Veronique Van Eenoo – Adjunct-directeur personeel

Onze strategische doelstellingen

1. Feedback
Het KTA Brugge heeft de ambitie om al haar leerlingen zo ver mogelijk te brengen en met hen de leerdoelen te bereiken. Feedback vormt hierbij de motor van het leerproces.

2. IT en innovatie

Het KTA Brugge streeft ernaar dé referentie te zijn binnen haar vijf pijlers: Art & Design, Business, Engineering, People en Sports met als rode draad een continue focus op IT en innovatie.

3. Welbevinden

Het KTA Brugge richt zich op een leer- en werkomgeving waarbij welbevinden, zelfontplooiing en ambitie centraal staan en dit voor alle belanghebbenden: leerlingen, het team, externe partners …
 

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
  • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
  • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
  • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Drie jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams