home  Â» praktisch

Praktische informatie

Bereikbaarheid

Het KTA ligt op een vijftal minuten van het station in Brugge en is dus vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Naast het gebruik van de trein kan ook gebruik gemaakt worden van de bus. De bussen 7 en 17 stoppen vlak voor onze schoolpoort.
 
Bereken de eenvoudigste route met het openbaar vervoer

Agenda

Belangrijke data in oktober
 
Datum Activiteit
21 oktober In de namiddag zijn alle leerlingen lesvrij door klassenraden.
24 oktober Oudercontact
28 oktober - 3 november Herfstvakantie

Belangrijke data in november
11 november Wapenstilstand

 
Of bekijk onze digitale agenda

Dagindeling

Onze lesuren:
 
08u25 - 09u15 Eerste lesuur
09u15 - 10u05 Tweede lesuur
10u05 - 10u20 Pauze
10u20 - 11u10 Derde lesuur
11u10 - 12u00 Vierde lesuur
12u00 - 12u50 Vijfde lesuur (optioneel)
12u00 - 13u00 Middagpauze
13u00 - 13u50 Zesde lesuur
13u50 - 14u40 Zevende lesuur
14u40 - 14u55 Pauze
14u55 - 15u45 Achtste lesuur
15u45 - 16u35 Negende lesuur

Schoolboeken

De huur - en aankoop van schoolboeken gebeurt in samenwerking met een externe partner.

De leermiddelen die je verbruikt, evenals je persoonlijke beschermingsmiddelen, gebruikt materiaal, turn- en werkkledij, didactische uitstappen... zullen worden aangerekend via facturatie. 
Schoolboeken bestellen? Klik hier op de handleiding!

Schoolreglement

Wie zich inschrijft in het KTA Brugge, gaat akkoord met ons schoolreglement en ondertekent ook de engagementsverklaring waarin we 6 wederzijdse engagementen tussen de school en ouders aangaan.
 
 • Eerste engagement: Oudercontact
 • Tweede engagement: Voldoende aanwezigheid
 • Derde engagement: Individuele leerlingbegeleiding
 • Vierde engagement: Engagement ten opzichte van de onderwijstaal
 • Vijfde engagement: Schoolbevorderend klimaat
 • Zesde engagement: Opvolgen Smartschool
Lees hier ons schoolreglement

Schoolonkosten 2019 - 2020

Alle werkelijke verbruikte schoolonkosten worden gefactureerd. Domiciliëring is ook mogelijk.
Alle leerlingen betalen 30 euro voor een basispakket, dat bestaat uit een elektronische leeromgeving, algemene administratieve kosten...

In onze refter kunnen de leerlingen dagelijks terecht voor hun middagmaal.
 • Warme maaltijd (soep en dessert inbegrepen): € 4,50
 • Sportmaaltijd (Enkel voor sportleerling): € 5,75
 • Vegetarische schotel: € 4,50
 • Belegd broodje: € 3,00
 • Koude schotel of pastaschotel: € 4,50
 • Soep en dessert: € 1,50
 • Soep: € 0,80
 • Dessert: € 0,80                       

De leerlingen kunnen een kastje huren (€ 10 huur, €10 waarborg + eventueel 10 euro wanneer het slot van de locker vervangen moet worden).

Smartschool

In het KTA Brugge bundelen we alle communicatie over uw kind op één online forum. Via Smartschool komt u o.a. alles te weten over de resultaten, het lesrooster en de taken en toetsen van uw kind.

Smartschool is ook de weg om met de school te communiceren. Aarzel nooit om de school (leerkrachten, directie, leerlingbegeleiding) te contacteren als u vragen heeft. Bij inschrijving krijgt u de nodige info over uw inloggegevens.
Ga naar de kta smartschoolpagina

Smartschool voor ouders

Via onderstaand document kunt u meer informatie terugvinden over het gebruik van Smartschool op onze school. Mocht u na het doornemen van het document nog vragen hebben, gelieve u dan te richten tot uw zoon of dochter hun opvoeder of het onthaal.
Ontdek hier meer over het gebruik van Smartschool.

Menu

Voor het vegetarisch menu klik je hier.
Wat krijg je deze week op je bord?

KTA Brugge = een Fair trade school

KTA Brugge = een Fair trade school
Lees meer

Mogelijkheid tot huren van het schoolzwembad

Samen met stad Brugge wenst het KTA Brugge hun zwembad naschools te verhuren aan derden. Het gaat om het 25-meter zwembad met bijhorende kleedkamers en sanitair. 

De school stelt het zwembad ter beschikking voor derden op momenten in de schoolperiode:
 • Maandag van 17:00 uur tot 23:00 uur
 • Dinsdag van 17:00 uur tot 23:00 uur
 • Woensdag van 16:00 uur tot 23 uur
 • Donderdag van 17:00 uur tot 23:00 uur
 • Vrijdag van 17:00 uur tot 23:00 uur
 • Zaterdag van 09:00 uur tot 23:00 uur
 • Zondag van 09:00 tot 23:00 uur

Tijdens de vakantieperiode stelt de school het zwembad als volgt ter beschikking van derden van 09:00 uur tot 23:00 uur, behalve de wettelijke feestdagen:
 
 • Krokusvakantie
 • Een week in de paasvakantie
 • De helft van de grote vakantie
 • De herfstvakantie
 • De helft van de Kerstvakantie

Om het zwembad af te huren, moet u zelf een redder voorzien. Bij het afhuren van het zwembad dient u ook een kopie in van het brevet van de redder. Bij interesse gelieve de heer Frank Dewulf te contacteren, dit kan op volgend nummer: 0474/20.09.40

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.700 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
 • ​Uitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar
 • Een jong, dynamisch en zeer enthousiast lerarenkorps die experten zijn in hun vakgebied
 • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein
 • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
 • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
 • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
 • #oneteam
Inschrijven
Het KTA was iets impulsiefs. Ik wist niet wat gedaan in mijn middelbaar en ik wist eigenlijk ook niet wat ik kon.
Tot DAFE aan mij werd voorgesteld. De richting die mij wees op een creatief pad. Creativiteit waarvan ik zelf niet wist dat ik het in me had.
De richting gaf mij de start en een goede voorsprong naar mijn huidige richting toe.

Ik ben Nic Belliard een Game Graphics student aan Howest DAE en dankzij het KTA heb ik mijn toekomst in Game development gevonden. Een impressie van mijn werk vind je op https://www.artstation.com/aipapi

Nic Belliard
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Nic Belliard