Laptopproject KTA Brugge

Laptopproject KTA Brugge

Beste toekomstige leerling en ouder(s)

Wij zijn blij dat we jullie via onze website, onze virtuele opendeurdag of onze individuele rondleidingen mochten verwelkomen op onze school.

Zoals jullie gezien hebben, heeft onze school vijf krachtige pijlers waar we sterk op inzetten: Art & Design, Business, Engineering, People en Sports. De rode draad die echter door al deze pijlers loopt, is die van IT en innovatie.

Onze school gelooft in een digitale toekomst, en daarom zetten wij ons dagelijks in om van elke leerling een wereldburger te maken met ook de IT-skills voor vandaag en morgen.

Schooljaar 2021-2022

Ook volgend schooljaar (2021-2022) ondersteunen wij ons digitaal kloppend hart met een laptopproject. Dit betekent dat wij ervoor gekozen hebben dat alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen met hun eigen toestel aan de slag zullen gaan.

Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook voor om dat type toestel reeds vast te leggen. In totaal hebben we gekozen voor een Chromebook en twee types laptop, afhankelijk van de studierichting. In de afbeelding hiernaast zie je een overzicht van de gesuggereerde toestellen tijdens het schooljaar 2020-2021.

IT evolueert continu, en daarom zullen ook de toestellen in onze webshop voor het schooljaar 2021-2022 vernieuwd worden. We kennen de prijzen van deze toestellen momenteel nog niet, hiervoor zijn we afhankelijk van onze partner. We garanderen wel dat deze in dezelfde prijsklasse zullen liggen voor dezelfde (of iets betere) performanties! 

In juli komt onze nieuwe webshop online. Houd dus zeker onze website www.ktabrugge.be in de gaten!
Wie hier reeds vragen over heeft, mag steeds contact opnemen met onze pedagogische ICT via pedagogisch_ICT@ktabrugge.be

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
  • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
  • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
  • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Drie jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams