Business Economics (Economie) - Tweede graad

Ideale vooropleiding

Ideale vooropleiding is 2A moderne wetenschappen (met optie economie), maar instromen vanuit een andere 2A-opleiding is ook mogelijk.

Profiel van de richting

De studierichting ASO Economie is nieuw vanaf schooljaar 2019 – 2020 in KTA Brugge en wordt ingericht om de pijler Business Academy uit te breiden naar het ASO. Je hebt de keuze om dit te combineren met wetenschappen-IT, sport of een sportspecialisatie*. Dit start enkel in het 3de jaar en wordt verder uitgebouwd de volgende schooljaren.

Heb je oog voor detail en een neus voor zakendoen en het bedrijfsleven? Ben je mondig en kun je met een computer overweg? Je bouwt in deze richting heel wat theoretische achtergrondkennis op met het oog op verder studeren. Naast een basisvorming met aandacht voor talen en algemene vorming, krijg je een pakket economie.

Mogelijke vervolgopleiding?

Doorstromen kan naar de 3de graad ASO Economie-wetenschappen (KTA Brugge vanaf schooljaar 2021-2022), Economie-wiskunde of Economie-moderne talen.

Lessentabel

 
Naam vak Aantal uren
Aardrijkskunde 1 uur
Biologie 1 uur
Chemie 1 uur
Engels 3 uur
Frans 3 uur
Fysica 1 uur
Geschiedenis 2 uur
Levensbeschouwelijke
vakken
2 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
Nederlands 4 uur
Wiskunde 4 uur
SPECIFIEK GEDEELTE  
Economie 4 uur
KEUZEGDEELTE: Sport algemeen  
Natuurwetenschappen 2 uur
Sport 4 uur
KEUZEGEDEELTE: Sportspecialisatie  
Natuurwetenschappen 2 uur
Sportspecialisatie*+ Sport 6* uur +1 uur
KEUZEGEDEELTE: Wetenschappen/ IT  
Natuurwetenschappen 2 uur
IT 2 uur
TOTAAL 34 uur/ 37 uur/ 32 uur

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.700 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar.
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein.
  • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
  • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
  • Onze leerkrachten zijn dynamisch, enthousiast en experten in hun vakgebied.
Inschrijven
Het KTA was iets impulsiefs. Ik wist niet wat gedaan in mijn middelbaar en ik wist eigenlijk ook niet wat ik kon.
Tot DAFE aan mij werd voorgesteld. De richting die mij wees op een creatief pad. Creativiteit waarvan ik zelf niet wist dat ik het in me had.
De richting gaf mij de start en een goede voorsprong naar mijn huidige richting toe.

Ik ben Nic Belliard een Game Graphics student aan Howest DAE en dankzij het KTA heb ik mijn toekomst in Game development gevonden. Een impressie van mijn werk vind je op https://www.artstation.com/aipapi

Nic Belliard
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Nic Belliard