Publiciteitsgrafiek - Derde graad

Ideale vooropleiding

Het is aangewezen om na de tweede graad publiciteitsgrafiek de overstap te maken maar geslaagd (A- of B-attest) zijn in het tweede leerjaar van de tweede graad is voldoende.

Profiel van de richting

De leerlingen worden opgeleid voor een taak in de dienstverlenende reclame-, communicatie- en presentatiebranche bij bedrijven of organisaties die voor allerlei sectoren visuele presentaties verzorgen (o.a. publiciteitsbureaus, presentatiebureaus, printbedrijven). Dit veronderstelt dat de leerling zelf in staat moet zijn om boodschappen te analyseren en te interpreteren zodat hij na experiment geschikte visuele maatregelen en vormen kan realiseren en die maximaal kan communiceren.

Als basis voor inzetbaarheid op de arbeidsmarkt: Na het tweede jaar van de derde graad heeft de lerende voldoende competenties om inzetbaar te zijn als medewerker binnen de betrokken sector.

De opleiding vormt in eerste instantie de basis voor het specialisatiejaar derde jaar van de derde graad. Na het specialisatiejaar zijn leerlingen nog beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Deze opleiding kan tevens leiden tot het ontwikkelen van nodige competenties en kwalificaties om eventueel verder te studeren. Beeldende vormgeving, plastische opvoeding en project kunstvakken zijn hier de meest voor de hand liggende richtingen.

Mogelijke vervolgopleiding

Je wordt toegelaten tot alle zevende specialisatiejaren BSO van het studiegebied decoratieve technieken, onder andere Publiciteit en illustratie, je kan starten aan een graduaatsopleiding of je kan aan het werk in een beletteringsbedrijf of een ontwerpbureau.

Lessentabel

Naam vak Aantal uren
Levensbeschouwelijke vakken 2 uur
Frans 2 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
Project algemene vakken 4 uur
SPECIFIEK GEDEELTE 5BPU/ 6BPU
TV/PV Publiciteitstekenen 17 uur/ 13 uur*
TV/PV Waarnemingstekenen 3 uur
TOTAAL 30 uur/ 26 uur

STAGE:
  • Vijfde middelbaar: Vanaf het tweede trimester - 1 dag in de week stage
  • Zesde middelbaar: Vanaf september - 1 dag in de week stage 

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.700 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar.
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein.
  • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
  • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
  • Onze leerkrachten zijn dynamisch, enthousiast en experten in hun vakgebied.
Inschrijven
Het KTA was iets impulsiefs. Ik wist niet wat gedaan in mijn middelbaar en ik wist eigenlijk ook niet wat ik kon.
Tot DAFE aan mij werd voorgesteld. De richting die mij wees op een creatief pad. Creativiteit waarvan ik zelf niet wist dat ik het in me had.
De richting gaf mij de start en een goede voorsprong naar mijn huidige richting toe.

Ik ben Nic Belliard een Game Graphics student aan Howest DAE en dankzij het KTA heb ik mijn toekomst in Game development gevonden. Een impressie van mijn werk vind je op https://www.artstation.com/aipapi

Nic Belliard
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Nic Belliard