Business IT (Boekhouden-informatica ) - Derde graad

Ideale vooropleiding

De logische vooropleiding is de tweede graad TSO Handel (Business IT).

Profiel van de richting

De studierichting Boekhouden–Informatica beoogt een dubbel doel: enerzijds is deze studierichting een voorbereiding op het hoger onderwijs, in hoofdzaak het economisch hoger onderwijs van het korte type (professionele bachelor). Anderzijds bereidt deze studierichting de leerlingen voor op een professionele loopbaan als (hulp)boekhouder.

Economie, wiskunde, informatica en boekhouding, kortom de handelsvakken, vormen allen de basis om deze beide doelstellingen te realiseren.

In vergelijking met de tweede graad worden in de derde graad de handelsaspecten verder uitgewerkt. De combinatie van alle handelsvakken uit de derde graad komen ertoe dat alle onderwerpen uit de “Leerstof bedrijfsbeheer in het secundair onderwijs” aan bod komen en de leerlingen in aanmerking komen voor het attest bedrijfsbeheer.

Mogelijke vervolgopleiding

Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je het diploma secundair onderwijs hebt behaald.

Je mag ook starten in een graduaatsopleiding, professionele bacheloropleiding of academische bacheloropleiding. Verder kan je ook aan de slag als bijvoorbeeld boekhouder of ICT-medewerker.

Lessentabel

Naam vak Aantal uren
Levensbeschouwelijke vakken 2 uur
Nederlands 3 uur
Frans 2 uur
Engels 2 uur
Wiskunde 4 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen 1 uur
Geschiedenis 1 uur
SPECIFIEK GEDEELTE 5TBHI/ 6TBHI
Economie 0 uur/ 2 uur
Boekhouding 5 uur/ 4 uur
Toegepaste economie 6 uur/ 3 uur
Toegepaste informatica 4 uur
TOTAAL 32 uur/ 30 uur*

* Stage zesde middelbaar:
6TSO: Blokstage van 2 weken, net voor de paasvakantie.

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.700 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
  • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
  • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
  • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Twee jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams