Business IT (Boekhouden-informatica ) - Derde graad

Ideale vooropleiding

De logische vooropleiding is de tweede graad TSO Handel (Business IT).

Profiel van de richting

De studierichting Boekhouden–Informatica beoogt een dubbel doel: enerzijds is deze studierichting een voorbereiding op het hoger onderwijs, in hoofdzaak het economisch hoger onderwijs van het korte type (professionele bachelor). Anderzijds bereidt deze studierichting de leerlingen voor op een professionele loopbaan als (hulp)boekhouder.

Economie, wiskunde, informatica en boekhouding, kortom de handelsvakken, vormen allen de basis om deze beide doelstellingen te realiseren.

In vergelijking met de tweede graad worden in de derde graad de handelsaspecten verder uitgewerkt. De combinatie van alle handelsvakken uit de derde graad komen ertoe dat alle onderwerpen uit de “Leerstof bedrijfsbeheer in het secundair onderwijs” aan bod komen en de leerlingen in aanmerking komen voor het attest bedrijfsbeheer.

Mogelijke vervolgopleiding

Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je het diploma secundair onderwijs hebt behaald.

Je mag ook starten in een graduaatsopleiding, professionele bacheloropleiding of academische bacheloropleiding. Verder kan je ook aan de slag als bijvoorbeeld boekhouder of ICT-medewerker.

Lessentabel

Naam vak Aantal uren
Levensbeschouwelijke vakken 2 uur
Nederlands 3 uur
Frans 2 uur
Engels 2 uur
Wiskunde 4 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen 1 uur
Geschiedenis 1 uur
SPECIFIEK GEDEELTE 5TBHI/ 6TBHI
Economie 0 uur/ 2 uur
Boekhouding 5 uur/ 4 uur
Toegepaste economie 6 uur/ 3 uur
Toegepaste informatica 4 uur
TOTAAL 32 uur/ 30 uur*

* Stage zesde middelbaar:
6TSO: Blokstage van 2 weken, net voor de paasvakantie.

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.850 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar
  • Een jong, dynamisch en zeer enthousiast lerarenkorps die experten zijn in hun vakgebied
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein
  • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
  • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
  • #oneteam
Inschrijven
Het KTA was iets impulsiefs. Ik wist niet wat gedaan in mijn middelbaar en ik wist eigenlijk ook niet wat ik kon.
Tot DAFE aan mij werd voorgesteld. De richting die mij wees op een creatief pad. Creativiteit waarvan ik zelf niet wist dat ik het in me had.
De richting gaf mij de start en een goede voorsprong naar mijn huidige richting toe.

Ik ben Nic Belliard een Game Graphics student aan Howest DAE en dankzij het KTA heb ik mijn toekomst in Game development gevonden. Een impressie van mijn werk vind je op https://www.artstation.com/aipapi

Nic Belliard
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Nic Belliard