Business IT (Boekhouden-informatica ) - Derde graad

Live opendeurdag

Ideale vooropleiding

De ideale vooropleiding is de tweede graad Business IT (Bedrijf en organisatie). Toch kan je ook instromen uit elke ASO-richting en andere TSO-richtingen

Profiel van de richting

De studierichting Business IT (Boekhouden–Informatica) beoogt een dubbel doel: enerzijds is deze studierichting een voorbereiding op het hoger onderwijs. Anderzijds bereidt deze studierichting jou voor op een professionele loopbaan binnen een bedrijf.

Naast interesse voor boekhouden en toegepaste informatica wordt er verwacht dat je logisch, pragmatisch en analytisch kunt denken en ordelijk en nauwkeurig kunt omgaan met cijfers.

Economie, wiskunde, informatica en boekhouding, kortom de handelsvakken, vormen allen de basis om deze bovenstaande doelstellingen te realiseren. Daarnaast ligt een groot accent op recht en wetgeving binnen toegepaste economie. In vergelijking met de tweede graad worden in de derde graad de handelsaspecten verder uitgewerkt. De combinatie van alle handelsvakken uit de derde graad maakt dat alle onderwerpen uit de “Leerstof bedrijfsbeheer in het secundair onderwijs” aan bod komen en de leerlingen hierdoor het attest bedrijfsbeheer behalen. 

Binnen boekhouden ligt er voornamelijk een nadruk op de boekhouding bij de start van een onderneming, boekhoudkundige verrichtingen bij het runnen van de onderneming, de boekhouding als beleidsinstrument...

Daarnaast wordt er binnen informatica gefocust op elektronische communicatie, databanken, toepassingssoftware (rekenblad, ontwikkelen van een toepassing)...

Stage

De leerlingen die het zesde middelbaar Business IT volgen, hebben twee weken blokstage voor de paasvakantie. 

Mogelijke vervolgopleiding

Na de studierichting Business IT wordt je toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen binnen hetzelfde studiegebied. Daarnaast kan je ook starten in een graduaatsopleiding, professionele bacheloropleiding of academische bacheloropleiding. 

Verder kan je ook aan de slag als bijvoorbeeld boekhouder of ICT-medewerker.

Laptopproject

Onze school gelooft in een digitale toekomst, en verweeft IT & innovatie als rode draad doorheen al haar pijlers. Daarom gaan alle leerlingen van alle jaren en alle richtingen met hun eigen toestel aan de slag.

Om elke leerling op een gelijkaardige manier te laten werken met onze digitale mogelijkheden, kiezen we er als school ook voor om dat type toestel reeds vast te leggen. Voor de leerlingen die starten in Business IT suggereren we een Dell Latitude.

Wie hier vragen over heeft, kan steeds terecht bij laptopbalie@ktabrugge.be!

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.650 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging: heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar;
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein;
  • Excellente sportaccommodatie: 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld... ;
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter;
  • Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
  • Dynamische en enthousiaste leerkrachten die expert zijn in hun vakgebied.
Inschrijven
Drie jaar geleden (januari 2018) moest ik beginnen nadenken over de studie- en schoolkeuze voor mijn zoon die toen in het zesde leerjaar zat. Zelf had hij al aangegeven dat hij naar KTA Brugge wou, en de richting sportspecialisatie zwemmen wou volgen.

Mijn oudste dochter zat toen al in het vierde middelbaar in een school in de buurt waar wij wonen. Een kleine school waar iedereen iedereen kent. KTA Brugge schrikte mij enorm af gezien de school een heel grote school is, met wel 3 x  meer leerlingen dan bij grote zus op school.

Gezien de richting sportspecialisatie zwemmen wel de ideale richting bleek te zijn voor mijn zoon, heb ik hem met een klein hartje laten vertrekken. Ik vreesde dat hij in de massa zou opgaan, maar al heel gauw bleek dat ik als ouder van alles goed geïnformeerd werd en dat eender welk vraag ook heel snel beantwoord werd.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en mijn zoon voelt zich heel goed in KTA Brugge. Happy kids = happy mom!

Sévrine Adams
Mama van Maxime


Sévrine Adams