Industriële wetenschappen - Eerste graad

Ideale vooropleiding

De logische vooropleiding is 1A. De optie is niet van belang.

Profiel van de richting

Leerlingen die in de A-stroom kiezen voor de basisoptie Industriële wetenschappen zijn aangetrokken door de wereld van de wetenschap en de techniek.

Naast hun affiniteit voor de exacte wetenschappan zijn deze leerlingen ook geboeid door de praktische toepassingen en door de mogelijkheid om zelf praktische vaardigheden te kunnen ontwikkelen. 

In ‘mechanica’ leer je over de voornaamste gereedschappen, formaten, lijnsoorten en maataanduidingen in tekeningen. Je leert een tekening lezen en schetsen. Je leert meer over de meest gebruikte metalen en hun eigenschappen. Je verneemt meer over de soorten kunststoffen, hun eigenschappen, toepassingen en recyclage. Je leert verbindingstechnieken (solderen, bout en moer, puntlassen) en overbrengingen (tandwiel en riem).

In ‘elektriciteit’ leer je hoe elektriciteit wordt opgewekt en de voor- en nadelen van de verschillende manieren. Ook de gevaren van elektriciteit komen aan bod: elektrische schokken, overbelasting en kortsluiting. Je leert over spanning, stroom, weerstand, de wet van Ohm en hun wiskundige toepassingen. Je leert in de praktijk correcte aansluitingen en schakelingen maken aan toestellen en in aftakdozen, belschakelingen correct uitvoeren, geleiders en kabels herkennen en ontmantelen en het doel van beveiliging .

Mogelijke vervolgopleiding

De aangewezen vervolgopleiding is STEM-Wetenschappen, Elektromechanica of Elektrotechnieken. Na 2A Industriële Wetenschappen liggen alle opties, behalve klassieke talen, nog open.
 

Lessentabel

Naam vak Aantal uren
Levensbeschouwelijke vakken 2 uur
Nederlands 5 uur
Frans 3 uur
Engels 2 uur
Geschiedenis 2 uur
Aardrijkskunde 1 uur
Wiskunde 4 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
STEM (Techniek, PO en natuurwetenschappen) 4 uur
SPECIFIEK GEDEELTE  
STEM (Wetenschappelijk werk) 2 uur
TV/PV Elektriciteit 2 uur
TV/PV Mechanica 4 uur
TOTAAL 34 uur

Waarom KTA Brugge?

Dit schooljaar gingen je reeds meer dan 1.850 leerlingen voor. Hun keuze was voornamelijk gebaseerd op:
  • ​Uitstekende ligging ~ Heel dicht bij het station en zeer gemakkelijk bereikbaar
  • Een jong, dynamisch en zeer enthousiast lerarenkorps die experten zijn in hun vakgebied
  • Unieke studierichtingen met hun eigen gespecialiseerde afdelingen op het schooldomein
  • 6 binnensportzalen, een atletiekpiste, een danszaal, een zwembad, een voetbalveld,... Een accommodatie waar je voor alle sporten terecht kan!
  • Begeleiding op maat van uw zoon of dochter
  • Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
  • #oneteam
Inschrijven
Het KTA was iets impulsiefs. Ik wist niet wat gedaan in mijn middelbaar en ik wist eigenlijk ook niet wat ik kon.
Tot DAFE aan mij werd voorgesteld. De richting die mij wees op een creatief pad. Creativiteit waarvan ik zelf niet wist dat ik het in me had.
De richting gaf mij de start en een goede voorsprong naar mijn huidige richting toe.

Ik ben Nic Belliard een Game Graphics student aan Howest DAE en dankzij het KTA heb ik mijn toekomst in Game development gevonden. Een impressie van mijn werk vind je op https://www.artstation.com/aipapi

Nic Belliard
Afgestudeerd aan KTA Brugge


Nic Belliard